ஆதித்ய துவாதச நாமாவளி

ௐ மித்ராய நம꞉.
ௐ ரவயே நம꞉.
ௐ ஸூர்யாய நம꞉.
ௐ பானவே நம꞉.
ௐ ககாய நம꞉.
ௐ பூஷ்ணே நம꞉.
ௐ ஹிரண்யகர்பாய நம꞉.
ௐ மரீசயே நம꞉.
ௐ ஆதித்யாய நம꞉.
ௐ ஸவித்ரே நம꞉.
ௐ அர்காய நம꞉.
ௐ பாஸ்கராய நம꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

77.8K

Comments

G8wmk

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |