நவக்கிரக தியான ஸ்தோத்திரம்

ப்ரத்யக்ஷதேவம் விஶதம் ஸஹஸ்ரமரீசிபி꞉ ஶோபிதபூமிதேஶம்.
ஸப்தாஶ்வகம் ஸத்த்வஜஹஸ்தமாத்யம் தேவம் பஜே(அ)ஹம் மிஹிரம் ஹ்ருதப்ஜே.
ஶங்கப்ரபமேணப்ரியம் ஶஶாங்கமீஶானமௌலி- ஸ்திதமீட்யவ்ருத்தம்.
தமீபதிம் நீரஜயுக்மஹஸ்தம் த்யாயே ஹ்ருதப்ஜே ஶஶினம் க்ரஹேஶம்.
ப்ரதப்தகாங்கேயனிபம் க்ரஹேஶம் ஸிம்ஹாஸனஸ்தம் கமலாஸிஹஸ்தம்.
ஸுராஸுரை꞉ பூஜிதபாதபத்மம் பௌமம் தயாலும் ஹ்ருதயே ஸ்மராமி.
ஸோமாத்மஜம் ஹம்ஸகதம் த்விபாஹும் ஶங்கேந்துரூபம் ஹ்யஸிபாஶஹஸ்தம்.
தயாநிதிம் பூஷணபூஷிதாங்கம் புதம் ஸ்மரே மானஸபங்கஜே(அ)ஹம்.
தேஜோமயம் ஶக்தித்ரிஶூலஹஸ்தம் ஸுரேந்த்ரஜ்யேஷ்டை꞉ ஸ்துதபாதபத்மம்.
மேதாநிதிம் ஹஸ்திகதம் த்விபாஹும் குரும் ஸ்மரே மானஸபங்கஜே(அ)ஹம்.
ஸந்தப்தகாஞ்சனனிபம் த்விபுஜம் தயாலும் பீதாம்பரம் த்ருதஸரோருஹத்வந்த்வஶூலம்.
க்ரௌஞ்சாஸனம் ஹ்யஸுரஸேவிதபாதபத்மம் ஶுக்ரம் ஸ்மரே த்விநயனம் ஹ்ருதி பங்கஜே(அ)ஹம்.
நீலாஞ்ஜநாபம் மிஹிரேஷ்டபுத்ரம் க்ரஹேஶ்வரம் பாஶபுஜங்கபாணிம்.
ஸுராஸுராணாம் பயதம் த்விபாஹும் ஶனிம் ஸ்மரே மானஸபங்கஜே(அ)ஹம்.
ஶீதாம்ஶுமித்ராந்தக- மீட்யரூபம் கோரம் ச வைடுர்யனிபம் விபாஹும்.
த்ரைலோக்யரக்ஷாப்ரதமிஷ்டதம் ச ராஹும் க்ரஹேந்த்ரம் ஹ்ருதயே ஸ்மராமி.
லாங்குலயுக்தம் பயதம் ஜனானாம் க்ருஷ்ணாம்பு- ப்ருத்ஸன்னிபமேகவீரம்.
க்ருஷ்ணாம்பரம் ஶக்தித்ரிஶூலஹஸ்தம் கேதும் பஜே மானஸபங்கஜே(அ)ஹம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |