நவக்கிரக புஜங்க ஸ்தோத்திரம்

தினேஶம் ஸுரம் திவ்யஸப்தாஶ்வவந்தம்
ஸஹஸ்ராம்ஶுமர்கம் தபந்தம் பகம் தம்.
ரவிம் பாஸ்கரம் த்வாதஶாத்மானமார்யம்
த்ரிலோகப்ரதீபம் க்ரஹேஶம் நமாமி.
நிஶேஶம் விதும் ஸோமமப்ஜம் ம்ருகாங்கம்
ஹிமாம்ஶும் ஸுதாம்ஶும் ஶுபம் திவ்யரூபம்.
தஶாஶ்வம் ஶிவஶ்ரேஷ்டபாலே ஸ்திதம் தம்
ஸுஶாந்தம் நு நக்ஷத்ரநாதம் நமாமி.
குஜம் ரக்தமால்யாம்பரைர்பூஷிதம் தம்
வய꞉ஸ்தம் பரத்வாஜகோத்ரோத்பவம் வை.
கதாவந்தமஶ்வாஷ்டகை꞉ ஸம்ப்ரமந்தம்
நமாமீஶமங்காரகம் பூமிஜாதம்.
புதம் ஸிம்ஹகம் பீதவஸ்த்ரம் தரந்தம்
விபும் சாத்ரிகோத்ரோத்பவம் சந்த்ரஜாதம்.
ரஜோரூபமீட்யம் புராணப்ரவ்ருத்தம்
ஶிவம் ஸௌம்யமீஶம் ஸுதீரம் நமாமி.
ஸுரம் வாக்பதிம் ஸத்யவந்தம் ச ஜீவம்
வரம் நிர்ஜராசார்யமாத்மஜ்ஞமார்ஷம்.
ஸுதப்தம் ஸுகௌரப்ரியம் விஶ்வரூபம்
குரும் ஶாந்தமீஶம் ப்ரஸன்னம் நமாமி.
கவிம் ஶுக்லகாத்ரம் முனிம் ஶௌமகார்ஷம்
மணிம் வஜ்ரரத்னம் தரந்தம் விபும் வை.
ஸுநேத்ரம் ப்ருகும் சாப்ரகம் தன்யமீஶம்
ப்ரபும் பார்கவம் ஶாந்தரூபம் நமாமி.
ஶனிம் காஶ்யபிம் நீலவர்ணப்ரியம் தம்
க்ருஶம் நீலபாணம் தரந்தம் ச ஶூரம்.
ம்ருகேஶம் ஸுரம் ஶ்ராத்ததேவாக்ரஜம் தம்
ஸுமந்தம் ஸஹஸ்ராம்ஶுபுத்ரம் நமாமி.
தம꞉ ஸைம்ஹிகேயம் மஹாவக்த்ரமீஶம்
ஸுரத்வேஷிணம் ஶுக்ரஶிஷ்யம் ச க்ருஷ்ணம்.
வரம் ப்ரஹ்மபுத்ரம் பலம் சித்ரவர்ணம்
மஹாரௌத்ரமர்தம் ஶுபம் சித்ரவர்ணம்.
த்விபாஹும் ஶிகிம் ஜைமினீஸூத்ரஜம் தம்
ஸுகேஶம் விபாபம் ஸுகேதும் நமாமி.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

நவக்கிரக புஜங்க ஸ்தோத்திரம்

நவக்கிரக புஜங்க ஸ்தோத்திரம்

தினேஶம் ஸுரம் திவ்யஸப்தாஶ்வவந்தம் ஸஹஸ்ராம்ஶுமர்கம் தபந்தம் பகம் தம். ரவிம் பாஸ்கரம் த்வாதஶாத்மானமார்யம் த்ரிலோகப்ரதீபம் க்ரஹேஶம் நமாமி. நிஶேஶம் விதும் ஸோமமப்ஜம் ம்ருகாங்கம் ஹிமாம்ஶும் ஸுதாம்ஶும் ஶுபம் திவ்யரூபம். தஶாஶ்வம் ஶிவஶ்ரேஷ்டபாலே ஸ்திதம் தம் ஸுஶாந்

Click here to know more..

ஸாஸ்தா பஞ்ச ரத்ன ஸ்தோத்திரம்

ஸாஸ்தா பஞ்ச ரத்ன ஸ்தோத்திரம்

லோகவீரம் மஹாபூஜ்யம் ஸர்வரக்ஷாகரம் விபும்। பார்வதீஹ்ருதயானந்தம் ஶாஸ்தாரம் ப்ரணமாம்யஹம்। விப்ரபூஜ்யம் விஶ்வவந்த்யம் விஷ்ணுஶம்ப்வோ꞉ ப்ரியம் ஸுதம்। க்ஷிப்ரப்ரஸாதநிரதம் ஶாஸ்தாரம் ப்ரணமாம்யஹம்।

Click here to know more..

தண்டகாரண்யத்தில் என்ன நடந்தது?

 தண்டகாரண்யத்தில் என்ன நடந்தது?

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |