நவக்கிரக ஸ்துதி

பாஸ்வான் மே பாஸயேத் தத்த்வம் சந்த்ரஶ்சாஹ்லாதக்ருத்பவேத்.
மங்கலோ மங்கலம் தத்யாத் புதஶ்ச புததாம் திஶேத்.
குருர்மே குருதாம் தத்யாத் கவிஶ்ச கவிதாம் திஶேத்.
ஶநிஶ்ச ஶம் ப்ராபயது கேது꞉ கேதும் ஜயே(அ)ர்பயேத்.
ராஹுர்மே ராஹயேத்ரோகம் க்ரஹா꞉ ஸந்து கரக்ரஹா꞉.
நவம் நவம் மமைஶ்வர்யம் திஶந்த்வேதே நவக்ரஹா꞉.
ஶனே தினமணே꞉ ஸூனோ ஸ்வனேககுணஸன்மணே.
அரிஷ்டம் ஹர மே(அ)பீஷ்டம் குரு மா குரு ஸங்கடம்.
ஹரேரனுக்ரஹார்தாய ஶத்ரூணாம் நிக்ரஹாய ச.
வாதிராஜயதிப்ரோக்தம் க்ரஹஸ்தோத்ரம் ஸதா படேத்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

36.5K

Comments

d622j

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |