சாரதா மஹிம்ன ஸ்தோத்திரம்

ஶ்ருʼங்காத்ரிவாஸாய விதிப்ரியாய காருண்யவாராம்புதயே நதாய.
விஜ்ஞானதாயாகிலபோகதாய ஶ்ரீஶாரதாக்யாய நமோ மஹிம்னே.
துங்காதடாவாஸக்ருʼதாதராய ப்ருʼங்காலிவித்வேஷிகசோஜ்ஜ்வலாய.
அங்காதரீபூதமனோஜ்ஞஹேம்னே ஶ்ருʼங்காரஸீம்னே(அ)ஸ்து நமோ மஹிம்னே.
வீணாலஸத்பாணிஸரோருஹாய ஶோணாதராயாகிலபாக்யதாய.
காணாதஶாஸ்த்ரப்ரமுகேஷு சண்டப்ரஜ்ஞாப்ரதாயாஸ்து நமோ மஹிம்னே.
சந்த்ரப்ரபாயேஶஸஹோதராய சந்த்ரார்பகாலங்க்ருʼதமஸ்தகாய.
இந்த்ராதிதேவோத்தமபூஜிதாய காருண்யஸாந்த்ராய நமோ மஹிம்னே.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

76.8K
1.1K

Comments

6ucwh
This platform is a treasure trove for anyone seeking spiritual growth😇 -Tanishka

Nice -Same RD

Outstanding! 🌟🏆👏 -User_se91rp

Marvelous! 💯❤️ -Keshav Divakar

Thanksl for Vedadhara's incredible work of reviving ancient wisdom! -Ramanujam

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |