சாரதா வர்ணன ஸ்தோத்திரம்

 

 

அர்ககோடி-
ப்ரதாபான்விதாமம்பிகாம்
ஆதிமத்யாவஸானேஷு ஸங்கீர்திதாம்।
இஷ்டஸித்திப்ரதா-
மிந்துபூர்ணானனாம்
ஸாரதாம் ஸர்வதா(அ)ஹம் பஜே ஶாரதாம்।
வர்ணமாத்ருஸ்வரூபாம் விகாராத்ருதாம்
வாமநேத்ராம் வஸிஷ்டாதிஸம்வனதிதாம்।
பூதசித்தாம் பராம் பூதபூதிப்ரதாம்
ஸாரதாம் ஸர்வதா(அ)ஹம் பஜே ஶாரதாம்।
பாபஸம்மர்தினீம் புண்யஸம்வர்த்தினீம்
தாத்ருதாத்ருப்ரகாமாம் விதாத்ரீம் வராம்।
சித்ரவர்ணாம் விஶாலாம் விதோஷாபஹாம்
ஸாரதாம் ஸர்வதா(அ)ஹம் பஜே ஶாரதாம்।
சம்பகாஶோக-
புந்நாகமந்தாரகை꞉
அர்கமல்லீ-
ஸுமைர்மாலதீஶால்மலை꞉।
பூஜிதாம் பத்மஜாம் பார்திவப்ரேரகாம்
ஸாரதாம் ஸர்வதா(அ)ஹம் பஜே ஶாரதாம்।
மௌக்திகைரிந்த்ரநீலை꞉ ஸுகாருத்மதை꞉
யுக்தமுக்யாங்கபூஷாம் யஶோவர்தினீம்।
ஸத்யதத்த்வப்ரியாம் ஶாந்தசித்தாம் ஸுராம்
ஸாரதாம் ஸர்வதா(அ)ஹம் பஜே ஶாரதாம்।
ஸ்வர்ணனீஹாரரூப்யாக்ர-
வஜ்ரப்ரபை꞉
ஸர்வஹாரை꞉ கலாபைர்கலே மண்டிதாம்।
ஸித்திபுத்திப்ரதா-
ம்ருத்தியுக்த்யாவஹாம்
ஸாரதாம் ஸர்வதா(அ)ஹம் பஜே ஶாரதாம்।
ஸிந்துகாவேரிகா-
நர்மதாஸஜ்ஜலை꞉
ஸிக்தபாதௌ ஸுதப்தே புவி ஸ்தாபிதாம்।
சர்விதாஶேஷகர்வாம் ஶரண்யாக்ரகாம்
ஸாரதாம் ஸர்வதா(அ)ஹம் பஜே ஶாரதாம்।
ஶூரமுக்யை꞉ ஸதா ஸேவிதாம் ஸத்தமாம்
தேஶிகாம் யந்த்ரமுக்யாவ்ருதாம் தேவிகாம்।
ஸர்வமாங்கல்யயுக்தேஶ்வரீம் ஶைலஜாம்
ஸாரதாம் ஸர்வதா(அ)ஹம் பஜே ஶாரதாம்।
ஶாரதாம் ஸர்வதா யோ பஜேத் பக்திமான்
ஸுப்ரஸன்னா ஸதா ஸாரதா தஸ்ய வை।
யச்சதி ஸ்வம் பலம் ராஜ்யமிஷ்டம் ஸுகம்
மானவ்ருத்திம் முதா ஹ்யாயுஷம் பூர்ணகம்।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |