சரஸ்வதி ஸ்துதி

யா குந்தேந்துதுஷார- ஹாரதவலா யா ஶுப்ரவஸ்த்ராவ்ருதா
யா வீணாவரதண்ட- மண்டிதகரா யா ஶ்வேதபத்மாஸனா.
யா ப்ரஹ்மாச்யுதஶங்கர- ப்ரப்ருதிபிர்தேவை꞉ ஸதா பூஜிதா
ஸா மாம் பாது ஸரஸ்வதீ பகவதீ நி꞉ஶேஷஜாட்யாபஹா.
தோர்பிர்யுக்தா சதுர்பி꞉ ஸ்படிகமணிமயீமக்ஷமாலாம் ததானா
ஹஸ்தேனைகேன பத்மம் ஸிதமபி ச ஶுகம் புஸ்தகம் சாபரேண.
பாஸா குந்தேந்துஶங்க- ஸ்படிகமணினிபா பாஸமானா(அ)ஸமானா
ஸா மே வாக்தேவதேயம் நிவஸது வதனே ஸர்வதா ஸுப்ரஸன்னா.
ஆஶாஸு ராஶீ பவதங்கவல்லி-
பாஸேவ தாஸீக்ருததுக்தஸிந்தும்.
மந்தஸ்மிதைர்னிந்திதஶாரதேந்தும்
வந்தே(அ)ரவிந்தாஸனஸுந்தரி த்வாம்.
ஶாரதா ஶாரதாம்போஜவதனா வதனாம்புஜே.
ஸர்வதா ஸர்வதா(அ)ஸ்மாகம் ஸந்நிதிம் ஸந்நிதிம் க்ரியாத்.
ஸரஸ்வதீம் ச தாம் நௌமி வாகதிஷ்டாத்ருதேவதாம்.
தேவத்வம் ப்ரதிபத்யந்தே யதனுக்ரஹதோ ஜனா꞉.
பாது நோ நிகஷக்ராவா மதிஹேம்ன꞉ ஸரஸ்வதீ.
ப்ராஜ்ஞேதரபரிச்சேதம் வசஸைவ கரோதி யா.
ஶுத்தாம் ப்ரஹ்மவிசாரஸார- பரமாமாத்யாம் ஜகத்வ்யாபினீம்
வீணாபுஸ்தகதாரிணீமபயதாம் ஜாட்யாந்தகாராபஹாம்.
ஹஸ்தே ஸ்பாடிகமாலிகாம் விதததீம் பத்மாஸனே ஸம்ஸ்திதாம்
வந்தே தாம் பரமேஶ்வரீம் பகவதீம் புத்திப்ரதாம் ஶாரதாம்.
வீணாதரே விபுலமங்கலதானஶீலே
பக்தார்திநாஶினி விரிஞ்சிஹரீஶவந்த்யே.
கீர்திப்ரதே(அ)கிலமனோரததே மஹார்ஹே
வித்யாப்ரதாயினி ஸரஸ்வதி நௌமி நித்யம்.
ஶ்வேதாப்ஜபூர்ண- விமலாஸனஸம்ஸ்திதே ஹே
ஶ்வேதாம்பராவ்ருத- மனோஹரமஞ்ஜுகாத்ரே.
உத்யன்மனோஜ்ஞ- ஸிதபங்கஜமஞ்ஜுலாஸ்யே
வித்யாப்ரதாயினி ஸரஸ்வதி நௌமி நித்யம்.
மாதஸ்த்வதீயபத- பங்கஜபக்தியுக்தா
யே த்வாம் பஜந்தி நிகிலானபரான்விஹாய.
தே நிர்ஜரத்வமிஹ யாந்தி கலேவரேண
பூவஹ்னிவாயுககனா- ம்புவிநிர்மிதேன.
மோஹாந்தகாரபரிதே ஹ்ருதயே மதீயே
மாத꞉ ஸதைவ குரு வாஸமுதாரபாவே.
ஸ்வீயாகிலாவயவ- நிர்மலஸுப்ரபாபி꞉
ஶீக்ரம் விநாஶய மனோகதமந்தகாரம்.
ப்ரஹ்மா ஜகத் ஸ்ருஜதி பாலயதீந்திரேஶ꞉
ஶம்புர்விநாஶயதி தேவி தவ ப்ரபாவை꞉.
ந ஸ்யாத் க்ருபா யதி தவ ப்ரகடப்ரபாவே
ந ஸ்யு꞉ கதஞ்சிதபி தே நிஜகார்யதக்ஷா꞉.
லக்ஷ்மிர்மேதா தரா புஷ்டிர்கௌரீ த்ருஷ்டி꞉ ப்ரபா த்ருதி꞉.
ஏதாபி꞉ பாஹி தனுபிரஷ்டபிர்மாம் ஸரஸ்வதி.
ஸரஸ்வதி மஹாபாகே வித்யே கமலலோசனே.
வித்யாரூபே விஶாலாக்ஷி வித்யாம் தேஹி நமோ(அ)ஸ்து தே.
யதக்ஷரபதப்ரஷ்டம் மாத்ராஹீனம் ச யத்பவேத்.
தத்ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் தேவி ப்ரஸீத பரமேஶ்வரி.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

75.1K

Comments Tamil

vuzud
மிகவும் பயனுள்ள இணையதளம் 😊 -ஆதி

அறிவு வளர்க்கும் தரமான இணையதளம் -மாதவி வெங்கடேஷ்

மகிழ்ச்சியளிக்கும் வலைத்தளம் 😊 -பாஸ்கரன்

இதுவரை காணாத அதிசயமான இணையதளம் 😲 -அசோக்

தகவல் நிறைந்த இணையதளம் -சுப்பிரமணியன்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |