சரஸ்வதி புஜங்க ஸ்தோத்திரம்

ஸதா பாவயே(அ)ஹம் ப்ரஸாதேன யஸ்யா꞉
புமாம்ஸோ ஜடா꞉ ஸந்தி லோகைகநாதே.
ஸுதாபூரநிஷ்யந்திவாக்ரீதயஸ்த்வாம்
ஸரோஜாஸனப்ராணநாதே ஹ்ருதந்தே.
விஶுத்தார்கஶோபாவலர்க்ஷம் விராஜ-
ஜ்ஜடாமண்டலாஸக்தஶீதாம்ஶுகண்டா.
பஜாம்யர்ததோஷாகரோத்யல்லலாடம்
வபுஸ்தே ஸமஸ்தேஶ்வரி ஶ்ரீக்ருபாப்தே.
ம்ருதுப்ரூலதாநிர்ஜிதானங்கசாபம்
த்யுதித்வஸ்தநீலாரவிந்தாயதாக்ஷம்.
ஶரத்பத்மகிஞ்ஜல்கஸங்காஶனாஸம்
மஹாமௌக்திகாதர்ஶராஜத்கபோலம்.
ப்ரவாலாபிராமாதரம் சாருமந்த-
ஸ்மிதாபாவநிர்பர்த்ஸிதேந்துப்ரகாஶம்.
ஸ்புரன்மல்லிகாகுட்மலோல்லாஸிதந்தம்
கலாபாவிநிர்தூதஶங்காபிரம்யம்.
வரம் சாபயம் புஸ்தகம் சாக்ஷமாலாம்
ததத்பிஶ்சதுர்பி꞉ கரைரம்புஜாபை꞉.
ஸஹஸ்ராக்ஷகும்பீந்த்ரகும்போபமான-
ஸ்தனத்வந்த்வமுக்தாகடாப்யாம் வினம்ரம்.
ஸ்புரத்ரோமராஜிப்ரபாபூரதூரீ-
க்ருதஶ்யாமசக்ஷு꞉ஶ்ரவ꞉காந்திபாரம்.
கபீரத்ரிரேகாவிராஜத்பிசண்ட-
த்யுதித்வஸ்தபோதித்ருமஸ்னிக்தஶோபம்.
லஸத்ஸூக்ஷ்மஶுக்லாம்பரோத்யந்நிதம்பம்
மஹாகாதலஸ்தம்பதுல்யோருகாண்டம்.
ஸுவ்ருத்தப்ரகாமாபிராமோருபர்வ-
ப்ரபானிந்திதானங்கஸாமுத்ககாபம்.
உபாஸங்கஸங்காஶஜங்கம் பதாக்ர-
ப்ரபாபர்த்ஸிதோத்துங்ககூர்மப்ரபாவம்.
பதாம்போஜஸம்பாவிதாஶோகஸாலம்
ஸ்புரச்சந்த்ரிகாகுட்மலோத்யந்நகாபம்.
நமஸ்தே மஹாதேவி ஹே வர்ணரூபே
நமஸ்தே மஹாதேவி கீர்வாணவந்த்யே.
நமஸ்தே மஹாபத்மகாந்தாரவாஸே
ஸமஸ்தாம் ச வித்யாம் ப்ரதேஹி ப்ரதேஹி.
நம꞉ பத்மபூவக்த்ரபத்மாதிவாஸே
நம꞉ பத்மநேத்ராதிபி꞉ ஸேவ்யமானே.
நம꞉ பத்மகிஞ்ஜல்கஸங்காஶவர்ணே
நம꞉ பத்மபத்ராபிராமாக்ஷி துப்யம்.
பலாஶப்ரஸூனோபமம் சாருதுண்டம்
பலாராதிநீலோத்பலாபம் பதத்ரம்.
த்ரிவர்ணம் கலாந்தம் வஹந்தம் ஶுகம் தம்
ததத்யை மஹத்யை பவத்யை நமோ(அ)ஸ்து.
கதம்பாடவீமத்யஸம்ஸ்தாம் ஸகீபி꞉
மனோஜ்ஞாபிரானந்தலீலாரஸாபி꞉.
கலஸ்வானயா வீணயா ராஜமானாம்
பஜே த்வாம் ஸரஸ்வத்யஹம் தேவி நித்யம்.
ஸுதாபூர்ணஹைரண்யகும்பாபிஷேக-
ப்ரியே பக்தலோகப்ரியே பூஜனீயே.
ஸனந்தாதிபிர்யோகிபிர்யோகினீபி꞉
ஜகன்மாதரஸ்மன்மன꞉ ஶோதய த்வம்.
அவித்யாந்தகாரௌகமார்தாண்டதீப்த்யை
ஸுவித்யாப்ரதானோத்ஸுகாயை ஶிவாயை.
ஸமஸ்தார்தரக்ஷாகராயை வராயை
ஸமஸ்தாம்பிகே தேவி துப்யம் நமோ(அ)ஸ்து.
பரே நிர்மலே நிஷ்கலே நித்யஶுத்தே
ஶரண்யே வரேண்யே த்ரயீமய்யனந்தே.
நமோ(அ)ஸ்த்வம்பிகே யுஷ்மதீயாங்க்ரிபத்மே
ரஸஜ்ஞாதலே ஸந்ததம் ந்ருத்யதாம் மே.
ப்ரஸீத ப்ரஸீத ப்ரஸீதாம்பிகே மா-
மஸீமானுதீனானுகம்பாவலோகே.
பதாம்போருஹத்வந்த்வமேகாவலம்பம்
ந ஜானே பரம் கிஞ்சிதானந்தமூர்தே.
இதீதம் புஜங்கப்ரயாதம் படேத்யோ
முதா ப்ராதருத்தாய பக்த்யா ஸமேத꞉.
ஸ மாஸத்ரயாத்பூர்வமேவாஸ்தி நூனம்
ப்ரஸாதஸ்ய ஸாரஸ்வதஸ்யைகபாத்ரம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

13.1K

Comments Tamil

pGmhr
எல்லோருக்கும் உதவிகரமான இணையதளம் 🤗 -கமலா

சிறந்த website.. thanks🙏🙏 -தைலாம்பாள்

வேததாரா என் வாழ்க்கையில் நிறைய நேர்மறை மற்றும் அமைதியை கொண்டு வந்தது. உண்மையிலேயே நன்றி! 🙏🏻 -Mahesh

மிகச்சிறந்த வெப்ஸைட் -பார்வதி ராஜசேகரன்

பயனுள்ள தகவல்களை வழங்கும் வலைத்தளம் -ராமனுஜம்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |