சரஸ்வதி ஸ்தவம்

விராஜமானபங்கஜாம் விபாவரீம் ஶ்ருதிப்ரியாம்
வரேண்யரூபிணீம் விதாயினீம் விதீந்த்ரஸேவிதாம்.
நிஜாம் ச விஶ்வமாதரம் விநாயிகாம் பயாபஹாம்
ஸரஸ்வதீமஹம் பஜே ஸனாதனீம் வரப்ரதாம்.
அனேகதா விவர்ணிதாம் த்ரயீஸுதாஸ்வரூபிணீம்
குஹாந்தகாம் குணேஶ்வரீம் குரூத்தமாம் குருப்ரியாம்.
கிரேஶ்வரீம் குணஸ்துதாம் நிகூடபோதனாவஹாம்
ஸரஸ்வதீமஹம் பஜே ஸனாதனீம் வரப்ரதாம்.
ஶ்ருதித்ரயாத்மிகாம் ஸுராம் விஶிஷ்டபுத்திதாயினீம்
ஜகத்ஸமஸ்தவாஸினீம் ஜனை꞉ ஸுபூஜிதாம் ஸதா.
குஹஸ்துதாம் பராம்பிகாம் பரோபகாரகாரிணீம்
ஸரஸ்வதீமஹம் பஜே ஸனாதனீம் வரப்ரதாம்.
ஶுபேக்ஷணாம் ஶிவேதரக்ஷயங்கரீம் ஸமேஶ்வரீம்
ஶுசிஷ்மதீம் ச ஸுஸ்மிதாம் ஶிவங்கரீம் யஶோமதீம்.
ஶரத்ஸுதாம்ஶுபாஸமான- ரம்யவக்த்ரமண்டலாம்
ஸரஸ்வதீமஹம் பஜே ஸனாதனீம் வரப்ரதாம்.
ஸஹஸ்ரஹஸ்தஸம்யுதாம் நு ஸத்யஸந்தஸாதிதாம்
விதாம் ச வித்ப்ரதாயினீம் ஸமாம் ஸமேப்ஸிதப்ரதாம்.
ஸுதர்ஶநாம் கலாம் மஹாலயங்கரீம் தயாவதீம்
ஸரஸ்வதீமஹம் பஜே ஸனாதனீம் வரப்ரதாம்.
ஸதீஶ்வரீம் ஸுகப்ரதாம் ச ஸம்ஶயப்ரபேதினீம்
ஜகத்விமோஹனாம் ஜயாம் ஜபாஸுரக்தபாஸுராம்.
ஶுபாம் ஸுமந்த்ரரூபிணீம் ஸுமங்கலாஸு மங்கலாம்
ஸரஸ்வதீமஹம் பஜே ஸனாதனீம் வரப்ரதாம்.
மகேஶ்வரீம் முநிஸ்துதாம் மஹோத்கடாம் மதிப்ரதாம்
த்ரிவிஷ்டபப்ரதாம் ச முக்திதாம் ஜநாஶ்ரயாம்.
ஶிவாம் ச ஸேவகப்ரியாம் மனோமயீம் மஹாஶயாம்
ஸரஸ்வதீமஹம் பஜே ஸனாதனீம் வரப்ரதாம்.
முதாலயாம் முதாகரீம் விபூதிதாம் விஶாரதாம்
புஜங்கபூஷணாம் பவாம் ஸுபூஜிதாம் புதேஶ்வரீம்.
க்ருபாபிபூர்ணமூர்திகாம் ஸுமுக்தபூஷணாம் பராம்
ஸரஸ்வதீமஹம் பஜே ஸனாதனீம் வரப்ரதாம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

47.7K

Comments Tamil

xe5ab
எல்லோருக்கும் உதவிகரமான இணையதளம் 🤗 -கமலா

அறிவினை வழங்கும் வெப்ஸைட் -அபிராமி

சிறந்த website.. thanks🙏🙏 -தைலாம்பாள்

பயனுள்ள இணையதளம் 🧑‍🎓 -ஜெயந்த்

இது சாமானியர்களுக்கு ஓரு பொக்கிஷம் -முரளிதரன்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |