சாரதா பஞ்ச ரத்ன ஸ்தோத்திரம்

 

Sharada Pancharatna Stotram

 

வாராராம்பஸமுஜ்ஜ்ரும்ப- ரவிகோடிஸமப்ரபா।
பாது மாம் வரதா தேவீ ஶாரதா நாரதார்சிதா।
அபாரகாவ்யஸம்ஸார- ஶ்ருங்காராலங்க்ருதாம்பிகா।
பாது மாம் வரதா தேவீ ஶாரதா நாரதார்சிதா।
நவபல்லவகாமாங்ககோமலா ஶ்யாமலா(அ)மலா।
பாது மாம் வரதா தேவீ ஶாரதா நாரதார்சிதா।
அகண்டலோகஸந்தோஹ- மோஹஶோகவிநாஶினீ।
பாது மாம் வரதா தேவீ ஶாரதா நாரதார்சிதா।
வாணீ விஶாரதா மாதா மனோபுத்திநியந்த்ரிணீ।
பாது மாம் வரதா தேவீ ஶாரதா நாரதார்சிதா।
ஶாரதாபஞ்சரத்னாக்யம் ஸ்தோத்ரம் நித்யம் நு ய꞉ படேத்।
ஸ ப்ராப்னோதி பராம் வித்யாம் ஶாரதாயா꞉ ப்ரஸாதத꞉।

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |