பாரதி ஸ்தோத்திரம்

ஸௌந்தர்யமாதுர்யஸுதா- ஸமுத்ரவிநித்ரபத்மாஸன- ஸந்நிவிஷ்டாம்.
சஞ்சத்விபஞ்சீகலநாதமுக்தாம் ஶுத்தாம் ததே(அ)ந்தர்விஸரத்ஸுகந்தாம்.
ஶ்ருதி꞉ஸ்ம்ருதிஸ்தத்பத- பத்மகந்திப்ரபாமயம் வாங்மயமஸ்தபாரம்.
யத்கோணகோணாபி- நிவிஷ்டமிஷ்டம் தாமம்பிகாம் ஸர்வஸிதாம் ஶ்ரிதா꞉ ஸ்ம꞉.
ந காந்திஶீகம் ரவிதோ(அ)திவேலம் தம் கௌஶிகம் ஸம்ஸ்ப்ருஹயே நிஶாதம்.
ஸாவித்ரஸாரஸ்வததாமபஶ்யம் ஶஸ்யம் தபோப்ராஹ்மணமாத்ரியே தம்.
ஶ்ரீஶாரதாம் ப்ரார்திதஸித்தவித்யாம் ஶ்ரீஶாரதாம்போஜ- ஸகோத்ரநேத்ராம்.
ஶ்ரீஶாரதாம்போஜ- னிவீஜ்யமானாம் ஶ்ரீஶாரதாங்கானுஜனிம் பஜாமி.
சக்ராங்கராஜாஞ்சிதபாதபத்மா பத்மாலயா(அ)ப்யர்தித- ஸுஸ்மிதஶ்ரீ꞉.
ஸ்மிதஶ்ரியா வர்ஷிதஸர்வகாமா வாமா விதே꞉ பூரயதாம் ப்ரியம் ந꞉.
பாஹோ ரமாயா꞉ கில கௌஶிகோ(அ)ஸௌ ஹம்ஸோ பவத்யா꞉ ப்ரதிதோ விவிக்த꞉.
ஜகத்விதாதுர்மஹிஷி த்வமஸ்மான் விதேஹி ஸப்யான்னஹி மாதரிப்யான்.
ஸ்வச்சவ்ரத꞉ ஸ்வச்சசரித்ரசுஞ்சு꞉
ஸ்வச்சாந்தர꞉ ஸ்வச்சஸமஸ்தவ்ருத்தி꞉.
ஸ்வச்சம் பவத்யா꞉ ப்ரபதம் ப்ரபன்ன꞉
ஸ்வச்சே த்வயி ப்ரஹ்மணி ஜாது யாது.
ரவீந்துவஹ்னித்யுதிகோடிதீப்ரம் ஸிம்ஹாஸனம் ஸந்ததவாத்யகானம்.
விதீபயன்மாத்ருகதாம யாம꞉ காருண்யபூர்ணாம்ருத- வாரிவாஹம்.
ஶுப்ராம் ஶுப்ரஸரோஜமுக்தவதனாம் ஶுப்ராம்பராலங்க்ருதாம்
ஶுப்ராங்கீம் ஶுபஶுப்ரஹாஸ்யவிஶதாம் ஶுப்ரஸ்ரகாஶோபினீம்.
ஶுப்ரோத்தாமல- லாமதாமமஹிமாம் ஶுப்ராந்தரங்காகதாம்
ஶுப்ராபாம் பயஹாரிபாவபரிதாம் ஶ்ரீபாரதீம் பாவயே.
முக்தாலங்க்ருத- குந்தலாந்தஸரணிம் ரத்னாலிஹாராவலிம்
காஞ்ஜீகாந்த- வலக்னலக்னவலயாம் வஜ்ராங்குலீயாங்குலிம்.
லீலாசஞ்சலலோசனாஞ்சல- சலல்லோகேஶலோலாலகாம்
கல்யாமாகலயே(அ)தி- வேலமதுலாம் வித்கல்பவல்லீகலாம்.
ப்ரயதோ தாரயேத் யஸ்து ஸாரஸ்வதமிமம் ஸ்தவம்.
ஸாரஸ்வதம் தஸ்ய மஹ꞉ ப்ரத்யக்ஷமசிராத் பவேத்.
வாக்பீஜஸம்புடம் ஸ்தோத்ரம் ஜகன்மாது꞉ ப்ரஸாதஜம்.
ப்ரத்யஹம் யோ ஜபன் மர்த்ய꞉ ப்ராப்னுயாத் புத்திவைபவம்.
ஸூர்யக்ரஹே ப்ரஜபித꞉ ஸ்தவ꞉ ஸித்திகர꞉ பர꞉.
வாராணஸ்யாம் புண்யதீர்தே ஸத்யோ வாஞ்சிததாயக꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |