லட்சுமி விபக்தி வைபவ ஸ்தோத்திரம்

ஸுரேஜ்யா விஶாலா ஸுபத்ரா மனோஜ்ஞா
ரமா ஶ்ரீபதா மந்த்ரரூபா விவந்த்யா।
நவா நந்தினீ விஷ்ணுபத்னீ ஸுநேத்ரா
ஸதா பாவிதவ்யா ஸுஹர்ஷப்ரதா மா।
அச்யுதாம் ஶங்கராம் பத்மநேத்ராம் ஸுமாம்
ஶ்ரீகராம் ஸாகராம் விஶ்வரூபாம் முதா।
ஸுப்ரபாம் பார்கவீம் ஸர்வமாங்கல்யதாம்
ஸந்நமாம்யுத்தமாம் ஶ்ரேயஸீம் வல்லபாம்।
ஜயதயா ஸுரவந்திதயா ஜயீ
ஸுபகயா ஸுதயா ச தனாதிப꞉।
நயதயா வரதப்ரியயா வர꞉
ஸததபக்திநிமக்னஜன꞉ ஸதா।
கல்யாண்யை தாத்ர்யை ஸஜ்ஜநாமோதனாயை
பூலக்ஷ்ம்யை மாத்ரே க்ஷீரவார்யுத்பவாயை।
ஸூக்ஷ்மாயை மாயை ஶுத்தகீதப்ரியாயை
வந்த்யாயை தேவ்யை சஞ்சலாயை நமஸ்தே।
ந வை பரா மாத்ருஸமா மஹாஶ்ரியா꞉
ந வை பரா தான்யகரீ தனஶ்ரியா꞉।
ந வேத்மி சான்யாம் கருடத்வஜஸ்த்ரியா꞉
பயாத்கலான்மூடஜனாச்ச பாஹி மாம்।
ஸரஸிஜதேவ்யா꞉ ஸுஜனஹிதாயா꞉
மதுஹனபத்ன்யா꞉ ஹ்யம்ருதபவாயா꞉।
ருதுஜநிகாயா꞉ ஸ்திமிதமனஸ்யா꞉
ஜலதிபவாயா꞉ ஹ்யஹமபி தாஸ꞉।
மாயாம் ஸுஷமாயாம் தேவ்யாம் விமலாயாம்
பூத்யாம் ஜநிகாயாம் த்ருப்த்யாம் வரதாயாம்।
குர்வ்யாம் ஹரிபத்ன்யாம் கௌண்யாம் வரலக்ஷ்ம்யாம்
பக்திர்மம ஜைத்ர்யாம் நீத்யாம் கமலாயாம்।
அயி தாபநிவாரிணி வேதனுதே
கமலாஸினி துக்தஸமுத்ரஸுதே।
ஜகதம்ப ஸுரேஶ்வரி தேவி வரே
பரிபாலய மாம் ஜநமோஹினி மே।

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |