சாரதா ஸ்தோத்திரம்

 

Video - Sharada Stotram 

 

Sharada Stotram

 

நமஸ்தே ஶாரதே தேவி காஶ்மீரபுரவாஸினி।
த்வாமஹம் ப்ரார்தயே நித்யம் வித்யாதானம் ச தஹி மே।
யா ஶ்ரத்தா தாரணா மேதா வாக்தேவீ விதிவல்லபா।
பக்தஜிஹ்வாக்ரஸதனா ஶமாதிகுணதாயினீ।
நமாமி யாமினீம் நாதலேகாலங்க்ருதகுந்தலாம்।
பவானீம் பவஸந்தாப-
நிர்வாபணஸுதாநதீம்।
பத்ரகால்யை நமோ நித்யம் ஸரஸ்வத்யை நமோ நம꞉।
வேதவேதாங்க-
வேதாந்தவித்யாஸ்தானேப்ய ஏவ ச।
ப்ரஹ்மஸ்வரூபா பரமா ஜ்யோதிரூபா ஸனாதனீ।
ஸர்வவித்யாதிதேவீ யா தஸ்யை வாண்யை நமோ நம꞉।
யயா வினா ஜகத் ஸர்வம் ஶஶ்வஜ்ஜீவன்ம்ருதம் பவேத்।
ஜ்ஞானாதிதேவீ யா தஸ்யை ஸரஸ்வத்யை நமோ நம꞉।
யயா வினா ஜகத் ஸர்வம் மூகமுன்மத்தவத் ஸதா।
யா தேவீ வாகதிஷ்டாத்ரீ தஸ்யை வாண்யை நமோ நம꞉।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

94.3K
1.1K

Comments

rb453
Nice -Same RD

Vedadhara content is at another level. What a quality. Just mesmerizing. -Radhika Gowda

Amazing efforts by you all in making our scriptures and knowledge accessible to all! -Sulochana Tr

Thanks preserving and sharing our rich heritage! 👏🏽🌺 -Saurav Garg

Amazing! 😍🌟🙌 -Rahul Goud

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |