லலிதாம்பா ஸ்தோத்திரம்

ஸஹஸ்ரநாமஸந்துஷ்டாம் தேவிகாம் த்ரிஶதீப்ரியாம்|
ஶதநாமஸ்துதிப்ரீதாம் லலிதாம்பாம் நமாம்யஹம்|
சதுர்புஜாம் சிதாகாராம் சது꞉ஷஷ்டிகலாத்மிகாம்|
பக்தார்திநாஶினீம் நம்யாம் லலிதாம்பாம் நமாம்யஹம்|
கஞ்ஜபத்ராயதாக்ஷீம் தாம் கல்யாணகுணஶாலினீம்|
காருண்யஸாகராம் காந்தாம் லலிதாம்பாம் நமாம்யஹம்|
ஆதிரூபாம் மஹாமாயாம் ஶுத்தஜாம்பூனதப்ரபாம்|
ஸர்வேஶநாயிகாம் ஶுத்தாம் லலிதாம்பாம் நமாம்யஹம்|
பக்தகாம்யப்ரதாம் பவ்யாம் பண்டாஸுரவதோத்யதாம்|
பந்தத்ரயவிமுக்தாம் ச லலிதாம்பாம் நமாம்யஹம்|
பூதிப்ரதாம் புவன்யஸ்தாம் ப்ராஹ்மணாத்யைர்நமஸ்க்ருதாம்|
ப்ரஹ்மாதிபி꞉ ஸர்ஜிதாண்டாம் லலிதாம்பாம் நமாம்யஹம்|
ரூப்யநிர்மிதவக்ஷோஜ- பூஷணாமுன்னதஸ்தனாம்|
க்ருஶகட்யன்விதாம் ரம்யாம் லலிதாம்பாம் நமாம்யஹம்|
மாஹேஶ்வரீம் மனோகம்யாம் ஜ்வாலாமாலாவிபூஷிதாம்|
நித்யானந்தாம் ஸதானந்தாம் லலிதாம்பாம் நமாம்யஹம்|
மஞ்ஜுஸம்பாஷிணீம் மேயாம் ஸ்மிதாஸ்யாமமிதப்ரபாம்|
மந்த்ராக்ஷரமயீம் மாயாம் லலிதாம்பாம் நமாம்யஹம்|
ஸம்ஸாரஸாகரத்ராத்ரீம் ஸுராபயவிதாயினீம்|
ராஜராஜேஶ்வரீம் நித்யம் லலிதாம்பாம் நமாம்யஹம்|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |