லலிதா பஞ்சக ஸ்தோத்திரம்

 

Video - Lalitha Pratah Smarana Stotram 

 

Lalitha Pratah Smarana Stotram

 

ப்ராத꞉ ஸ்மராமி லலிதாவதனாரவிந்தம்
பிம்பாதரம் ப்ருதுலமௌக்திக-
ஶோபினாஸம்.
ஆகர்ணதீர்கநயனம் மணிகுண்டலாட்யம்
மந்தஸ்மிதம் ம்ருகமதோஜ்ஜ்வல-
பாலதேஶம்.
ப்ராதர்பஜாமி லலிதாபுஜகல்பவல்லீம்
ரக்தாங்குலீயலஸதங்குலி-
பல்லவாட்யாம்.
மாணிக்யஹேமவலயாங்கத-
ஶோபமானாம்
புண்ட்ரேக்ஷுசாப-
குஸுமேஷுஸ்ருணீர்ததானாம்.
ப்ராதர்நமாமி லலிதாசரணாரவிந்தம்
பக்தேஷ்டதானநிரதம் பவஸிந்துபோதம்.
பத்மாஸநாதிஸுர-
நாயகபூஜனீயம்
பத்மாங்குஶத்வஜ-
ஸுதர்ஶனலாஞ்சனாட்யம்.
ப்ராத꞉ ஸ்துவே பரஶிவாம் லலிதாம் பவானீம்
த்ரய்யங்கவேத்யவிபவாம் கருணானவத்யாம்.
விஶ்வஸ்ய ஸ்ருஷ்டிவிலய-
ஸ்திதிஹேதுபூதாம்
வித்யேஶ்வரீம் நிகமவாங்மனஸாதிதூராம்.
ப்ராதர்வதாமி லலிதே தவ புண்யநாம
காமேஶ்வரீதி கமலேதி மஹேஶ்வரீதி.
ஶ்ரீஶாம்பவீதி ஜகதாம் ஜனனீ பரேதி
வாக்தேவதேதி வசஸா த்ரிபுரேஶ்வரீதி.
ய꞉ ஶ்லோகபஞ்சகமிதம் லலிதாம்பிகாயா꞉
ஸௌபாக்யதம் ஸுலலிதம் படதி ப்ரபாதே.
தஸ்மை ததாதி லலிதா ஜடிதி ப்ரஸன்னா
வித்யாம் ஶ்ரியம் விமலஸௌக்யமனந்தகீர்திம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |