கல்யாண வ்ருஷ்டி ஸ்தோத்திரம்

 

Video - Kalyana Vrishti Stotram 

 

Kalyana Vrishti Stotram

 

கல்யாணவ்ருʼஷ்டி-
பிரிவாம்ருʼதபூரிதாபி-
ர்லக்ஷ்மீஸ்வயம்ʼ-
வரணமங்கலதீபிகாபி꞉.
ஸேவாபிரம்ப தவ பாதஸரோஜமூலே
நாகாரி கிம்ʼ மனஸி பாக்யவதாம்ʼ ஜனானாம்.
ஏதாவதேவ ஜனனி ஸ்ப்ருʼஹணீமாஸ்தே
த்வத்வந்தனேஷு ஸலிலஸ்தகிதே ச நேத்ரே.
ஸாந்நித்யமுத்ய-
தருணாயுதஸோதரஸ்ய
த்வத்விக்ரஹஸ்ய ஸுதயா பரயா ப்லுதஸ்ய.
ஈஶத்வநாமகலுஷா꞉ கதி வா ந ஸந்தி
ப்ரஹ்மாதய꞉ ப்ரதிபவம்ʼ ப்ரலயாபிபூதா꞉|
ஏக꞉ ஸ ஏவ ஜனனி ஸ்திரஸித்திராஸ்தே
ய꞉ பாதயோஸ்தவ ஸக்ருʼத் ப்ரணதிம்ʼ கரோதி|
லப்த்வா ஸக்ருʼத் த்ரிபுரஸுந்தரி தாவகீனம்ʼ
காருண்யகந்தலிதகாந்திபரம்ʼ கடாக்ஷம்|
கந்தர்பகோடிஸுபகாஸ்த்வயி பக்திபாஜ꞉
ஸம்மோஹயந்தி தருணீர்புவனத்ரயே(அ)பி|
ஹ்ரீங்காரமேவ தவ நாம க்ருʼணந்தி வேதா
மாதஸ்த்ரிகோணநிலயே த்ரிபுரே த்ரிநேத்ரே|
த்வத்ஸம்ʼஸ்ம்ருʼதௌ யமபடாபிபவம்ʼ விஹாய
தீவ்யந்தி நந்தனவனே ஸஹ லோகபாலை꞉|
ஹந்து புராமதிகலம்ʼ பரிபீயமான꞉
க்ரூர꞉ கதம்ʼ ந பவிதா கரலஸ்ய வேக꞉|
நாஶ்வாஸனாய யதி மாதரிதம்ʼ தவார்தம்ʼ
தேஹஸ்ய ஶஶ்வதம்ருʼதாப்லுதஶீதலஸ்ய|
ஸர்வஜ்ஞதாம்ʼ ஸதஸி வாக்படுதாம்ʼ ப்ரஸூதே
தேவி த்வதங்க்ரிஸரஸீருஹயோ꞉ ப்ரணாம꞉.
கிஞ்ச ஸ்புரன்மகுட-
முஜ்ஜ்வலமாதபத்ரம்ʼ
த்வே சாமரே ச மஹதீம்ʼ வஸுதாம்ʼ ததாதி.
கல்பத்ருமைரபிமத-
ப்ரதிபாதனேஷு
காருண்யவாரிதிபிரம்ப பவத்கடாக்ஷை꞉.
ஆலோகய த்ரிபுரஸுந்தரி மாமநாதம்ʼ
த்வய்யைவ பக்திபரிதம்ʼ த்வயி பத்தத்ருʼஷ்ணம்.
அந்தேதரேஷ்வபி மனாம்ʼஸி நிதாய சான்யே
பக்திம்ʼ வஹந்தி கில பாமரதைவதேஷு.
த்வாமேவ தேவி மனஸா ஸமனுஸ்மராமி
த்வாமேவ நௌமி ஶரணம்ʼ ஜனனி த்வமேவ.
லக்ஷ்யேஷு ஸத்ஸ்வபி கடாக்ஷநிரீக்ஷணானா-
மாலோகய த்ரிபுரஸுந்தரி மாம்ʼ கதாசித்.
நூனம்ʼ மயா து ஸத்ருʼஶ꞉ கருணைகபாத்ரம்ʼ
ஜாதோ ஜநிஷ்யதி ஜனோ ந ச ஜாயதே வா.
ஹ்ரீம்ʼ ஹ்ரீமிதி ப்ரதிதினம்ʼ ஜபதாம்ʼ தவாக்யாம்ʼ
கிந்நாம துர்லபமிஹ த்ரிபுராதிவாஸே.
மாலாகிரீடமதவாரணமானனீயா
தான் ஸேவதேவ ஸுமதீ꞉ ஸ்வயமேவ லக்ஷ்மீ꞉.
ஸம்பத்கராணி ஸகலேந்த்ரியநந்தனானி
ஸாம்ராஜ்யதானநிரதானி ஸரோருஹாக்ஷி.
த்வத்வந்தனானி துரிதாஹரணோத்யதானி.
மாமேவ மானரநிஶம்ʼ கலயந்து நான்யம்.
கல்போபஸம்ʼஹ்ருʼதிஷு கல்பிததாண்டவஸ்ய
தேவஸ்ய கண்டபரஶோ꞉ பரபைரவஸ்ய.
பாஶாங்குஶைக்ஷவ-
ஶராஸனபுஷ்பபாணா
ஸா ஸாக்ஷிணீ விஜயதே தவ மூர்திரேகா.
லக்னம்ʼ ஸதா பவது மாதரிதம்ʼ தவார்தம்ʼ
தேஜ꞉பரம்ʼ பஹுலகுங்குமபங்கஶோணம்.
பாஸ்வத்கிரீடம-
ம்ருʼதாம்ʼஶுகலாவதம்ʼஸம்ʼ
மத்யே த்ரிகோணநிலயம்ʼ பரமாம்ருʼதார்த்ரம்.
ஹ்ரீங்காரமேவ தவ நாம ததேவ ரூபம்ʼ
த்வந்நாம துர்லபமிஹ த்ரிபுரே க்ருʼணந்தி.
த்வத்தேஜஸா பரிணதம்ʼ வியதாதிபூதம்ʼ
ஸௌக்யம்ʼ தனோதி ஸரஸீருஹஸம்பவாதே꞉.

 

 

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |