புவனேஸ்வரி பஞ்சக ஸ்தோத்திரம்

ப்ராத꞉ ஸ்மராமி புவனாஸுவிஶாலபாலம்
மாணிக்யமௌலிலஸிதம் ஸுஸுதாம்ஶுகண்தம்.
மந்தஸ்மிதம் ஸுமதுரம் கருணாகடாக்ஷம்
தாம்பூலபூரிதமுகம் ஶ்ருதிகுந்தலே ச.
ப்ராத꞉ ஸ்மராமி புவநாகலஶோபிமாலாம்
வக்ஷ꞉ஶ்ரியம் லலிததுங்கபயோதராலீம்.
ஸம்வித்கடஞ்ச தததீம் கமலம் கராப்யாம்
கஞ்ஜாஸனாம் பகவதீம் புவனேஶ்வரீம் தாம்.
ப்ராத꞉ ஸ்மராமி புவனாபதபாரிஜாதம்
ரத்னௌகநிர்மிதகடே கடிதாஸ்பதஞ்ச.
யோகஞ்ச போகமமிதம் நிஜஸேவகேப்யோ
வாஞ்சா(அ)திகம் கிலததானமனந்தபாரம்.
ப்ராத꞉ ஸ்துவே புவனபாலனகேலிலோலாம்
ப்ரஹ்மேந்த்ரதேவகண- வந்திதபாதபீடம்.
பாலார்கபிம்பஸம- ஶோணிதஶோபிதாங்கீம்
பிந்த்வாத்மிகாம் கலிதகாமகலாவிலாஸாம்.
ப்ராதர்பஜாமி புவனே தவ நாம ரூபம்
பக்தார்திநாஶனபரம் பரமாம்ருதஞ்ச.
ஹ்ரீங்காரமந்த்ரமனனீ ஜனனீ பவானீ
பத்ரா விபா பயஹரீ புவனேஶ்வரீதி.
ய꞉ ஶ்லோகபஞ்சகமிதம் ஸ்மரதி ப்ரபாதே
பூதிப்ரதம் பயஹரம் புவனாம்பிகாயா꞉.
தஸ்மை ததாதி புவனா ஸுதராம் ப்ரஸன்னா
ஸித்தம் மனோ꞉ ஸ்வபதபத்மஸமாஶ்ரயஞ்ச.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

88.3K

Comments Tamil

d44xt
சிறந்த website.. thanks🙏🙏 -தைலாம்பாள்

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -sivaramakrishna sharma

நன்றி 🌹 -சூரியநாராயணன்

Great work without any spelling mistakes.Namaskaram. -Padmanabhan K

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |