கோதாவரி ஸ்தோத்திரம்

யா ஸ்னானமாத்ராய நராய கோதா கோதானபுண்யாதித்ருஶி꞉ குகோதா.
கோதாஸரைதா புவி ஸௌபகோதா கோதாவரீ ஸா(அ)வது ந꞉ ஸுகோதா.
யா கௌபவஸ்தேர்முனினா ஹ்ருதா(அ)த்ர யா கௌதமேன ப்ரதிதா ததோ(அ)த்ர.
யா கௌதமீத்யர்தனராஶ்வகோதா கோதாவரீ ஸா(அ)வது ந꞉ ஸுகோதா.
விநிர்கதா த்ர்யம்பகமஸ்தகாத்யா ஸ்னாதும் ஸமாயாந்தி யதோ(அ)பி காத்யா.
கா(ஆ)த்யாதுனீ த்ருக்ஸததப்ரமோதா கோதாவரீ ஸா(அ)வது ந꞉ ஸுகோதா.
கங்கோத்கதிம் ராதி ம்ருதாய ரேவா தப꞉பலம் தானபலம் ததைவ.
வரம் குருக்ஷேத்ரமபி த்ரயம் யா கோதாவரீ ஸா(அ)வது ந꞉ ஸுகோதா.
ஸிம்ஹே ஸ்திதே வாகதிபே புரோத꞉ ஸிம்ஹே ஸமாயாந்த்யகிலானி யத்ர.
தீர்தானி நஷ்டாகிலலோககேதா கோதாவரீ ஸா(அ)வது ந꞉ ஸுகோதா.
யதூர்த்வரேதோமுநிவர்கலப்யம் தத்யத்தடஸ்தைரபி தாம லப்யம்.
அப்யந்தரக்ஷாலனபாடவோதா கோதாவரீ ஸா(அ)வது ந꞉ ஸுகோதா.
யஸ்யா꞉ ஸுதாஸ்பர்தி பய꞉ பிபந்தி ந தே புனர்மாத்ருபய꞉ பிபந்தி.
யஸ்யா꞉ பிபந்தோ(அ)ம்ப்வம்ருதம் ஹஸந்தி கோதாவரீ ஸா(அ)வது ந꞉ ஸுகோதா.
ஸௌபாக்யதா பாரதவர்ஷதாத்ரீ ஸௌபாக்யபூதா ஜகதோ விதாத்ரீ.
தாத்ரீ ப்ரபோதஸ்ய மஹாமஹோதா கோதாவரீ ஸா(அ)வது ந꞉ ஸுகோதா.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

18.3K

Comments

8fdj8

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |