సరస్వతీ అష్టోత్తర శతనామావలి

ఓం సరస్వత్యై నమః .
ఓం మహాభద్రాయై నమః .
ఓం మహామాయాయై నమః .
ఓం వరప్రదాయై నమః .
ఓం శ్రీప్రదాయై నమః .
ఓం పద్మనిలయాయై నమః .
ఓం పద్మాక్ష్యై నమః .
ఓం పద్మవక్త్రాయై నమః .
ఓం శివానుజాయై నమః .
ఓం పుస్తకభృతే నమః .
ఓం జ్ఞానముద్రాయై నమః .
ఓం రమాయై నమః .
ఓం పరాయై నమః .
ఓం కామరూపాయై నమః .
ఓం మహావిద్యాయై నమః .
ఓం మహాపాతకనాశిన్యై నమః .
ఓం మహాశ్రయాయై నమః .
ఓం మాలిన్యై నమః .
ఓం మహాభోగాయై నమః .
ఓం మహాభుజాయై నమః .
ఓం మహాభాగాయై నమః .
ఓం మహోత్సాహాయై నమః .
ఓం దివ్యాంగాయై నమః .
ఓం సురవందితాయై నమః .
ఓం మహాకాల్యై నమః .
ఓం మహాపాశాయై నమః .
ఓం మహాకారాయై నమః .
ఓం మహాంకుశాయై నమః .
ఓం పీతాయై నమః .
ఓం విమలాయై నమః .
ఓం విశ్వాయై నమః .
ఓం విద్యున్మాలాయై నమః .
ఓం వైష్ణవ్యై నమః .
ఓం చంద్రికాయై నమః .
ఓం చంద్రవదనాయై నమః .
ఓం చంద్రలేఖావిభూషితాయై నమః .
ఓం సావిత్ర్యై నమః .
ఓం సురసాయై నమః .
ఓం దేవ్యై నమః .
ఓం దివ్యాలంకారభూషితాయై నమః .
ఓం వాగ్దేవ్యై నమః .
ఓం వసుధాయై నమః .
ఓం తీవ్రాయై నమః .
ఓం మహాభద్రాయై నమః .
ఓం మహాబలాయై నమః .
ఓం భోగదాయై నమః .
ఓం భారత్యై నమః .
ఓం భామాయై నమః .
ఓం గోవిందాయై నమః .
ఓం గోమత్యై నమః .
ఓం శివాయై నమః .
ఓం జటిలాయై నమః .
ఓం వింధ్యావాసాయై నమః .
ఓం వింధ్యాచలవిరాజితాయై నమః .
ఓం చండికాయై నమః .
ఓం వైష్ణవ్యై నమః .
ఓం బ్రాహ్మయై నమః .
ఓం బ్రహ్మజ్ఞానైకసాధనాయై నమః .
ఓం సౌదామిన్యై నమః .
ఓం సుధామూర్త్యై నమః .
ఓం సుభద్రాయై నమః .
ఓం సురపూజితాయై నమః .
ఓం సువాసిన్యై నమః .
ఓం సునాసాయై నమః .
ఓం వినిద్రాయై నమః .
ఓం పద్మలోచనాయై నమః .
ఓం విద్యారూపాయై నమః .
ఓం విశాలాక్ష్యై నమః .
ఓం బ్రహ్మజాయాయై నమః .
ఓం మహాఫలాయై నమః .
ఓం త్రయీమూర్త్యై నమః .
ఓం త్రికాలజ్ఞాయై నమః .
ఓం త్రిగుణాయై నమః .
ఓం శాస్త్రరూపిణ్యై నమః .
ఓం శుంభాసురప్రమథిన్యై నమః .
ఓం శుభదాయై నమః .
ఓం స్వరాత్మికాయై నమః .
ఓం రక్తబీజనిహంత్ర్యై నమః .
ఓం చాముండాయై నమః .
ఓం అంబికాయై నమః .
ఓం ముండకాయప్రహరణాయై నమః .
ఓం ధూమ్రలోచనమర్దనాయై నమః .
ఓం సర్వదేవస్తుతాయై నమః .
ఓం సౌమ్యాయై నమః .
ఓం సురాసుర నమస్కృతాయై నమః .
ఓం కాలరాత్ర్యై నమః .
ఓం కలాధారాయై నమః .
ఓం రూపసౌభాగ్యదాయిన్యై నమః .
ఓం వాగ్దేవ్యై నమః .
ఓం వరారోహాయై నమః .
ఓం వారాహ్యై నమః .
ఓం వారిజాసనాయై నమః .
ఓం చిత్రాంబరాయై నమః .
ఓం చిత్రగంధాయై నమః .
ఓం చిత్రమాల్యవిభూషితాయై నమః .
ఓం కాంతాయై నమః .
ఓం కామప్రదాయై నమః .
ఓం వంద్యాయై నమః .
ఓం విద్యాధరసుపూజితాయై నమః .
ఓం శ్వేతాననాయై నమః .
ఓం నీలభుజాయై నమః .
ఓం చతుర్వర్గఫలప్రదాయై నమః .
ఓం చతురాననసామ్రాజ్యాయై నమః .
ఓం రక్తమధ్యాయై నమః .
ఓం నిరంజనాయై నమః .
ఓం హంసాసనాయై నమః .
ఓం నీలజంఘాయై నమః .
ఓం బ్రహ్మవిష్ణుశివాన్మికాయై నమః .

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

20.1K

Comments Telugu

3dui6
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

Vedadhara చాలా బాగుంది❤️💯 -Akshaya Yeraguntla

హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే 🙏🙏 -వెంకట సత్య సాయి కుమార్

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |