மகாலட்சுமி அஷ்டோத்தர சதநாமாவளி

ௐ அம்பிகாயை நம꞉ .
ௐ ஸித்தேஶ்வர்யை நம꞉ .
ௐ சதுராஶ்ரமவாண்யை நம꞉ .
ௐ ப்ராஹ்மண்யை நம꞉ .
ௐ க்ஷத்ரியாயை நம꞉ .
ௐ வைஶ்யாயை நம꞉ .
ௐ ஶூத்ராயை நம꞉ .
ௐ வேதமார்கரதாயை நம꞉ .
ௐ வஜ்ராயை நம꞉ .
ௐ வேதவிஶ்வவிபாகின்யை நம꞉ . 10
ௐ அஸ்த்ரஶஸ்த்ரமயாயை நம꞉ .
ௐ வீர்யவத்யை நம꞉ .
ௐ வரஶஸ்த்ரதாரிண்யை நம꞉ .
ௐ ஸுமேதஸே நம꞉ .
ௐ பத்ரகால்யை நம꞉ .
ௐ அபராஜிதாயை நம꞉ .
ௐ காயத்ர்யை நம꞉ .
ௐ ஸங்க்ருʼத்யை நம꞉ .
ௐ ஸந்த்யாயை நம꞉ .
ௐ ஸாவித்ர்யை நம꞉ . 20
ௐ த்ரிபதாஶ்ரயாயை நம꞉ .
ௐ த்ரிஸந்த்யாயை நம꞉ .
ௐ த்ரிபத்யை நம꞉ .
ௐ தாத்ர்யை நம꞉ .
ௐ ஸுபதாயை நம꞉ .
ௐ ஸாமகாயன்யை நம꞉ .
ௐ பாஞ்சால்யை நம꞉ .
ௐ காலிகாயை நம꞉ .
ௐ பாலாயை நம꞉ .
ௐ பாலக்ரீடாயை நம꞉ . 30
ௐ ஸனாதன்யை நம꞉ .
ௐ கர்பாதாராயை நம꞉ .
ௐ ஆதாரஶூந்யாயை நம꞉ .
ௐ ஜலாஶயநிவாஸின்யை நம꞉ .
ௐ ஸுராரிகாதின்யை நம꞉ .
ௐ க்ருʼத்யாயை நம꞉ .
ௐ பூதனாயை நம꞉ .
ௐ சரிதோத்தமாயை நம꞉ .
ௐ லஜ்ஜாரஸவத்யை நம꞉ .
ௐ நந்தாயை நம꞉ . 40
ௐ பவாயை நம꞉ .
ௐ பாபநாஶின்யை நம꞉ .
ௐ பீதம்பரதராயை நம꞉ .
ௐ கீதஸங்கீதாயை நம꞉ .
ௐ கானகோசராயை நம꞉ .
ௐ ஸப்தஸ்வரமயாயை நம꞉ .
ௐ ஷத்ஜமத்யமதைவதாயை நம꞉ .
ௐ முக்யக்ராமஸம்ʼஸ்திதாயை நம꞉ .
ௐ ஸ்வஸ்தாயை நம꞉ .
ௐ ஸ்வஸ்தானவாஸின்யை நம꞉ . 50
ௐ ஆநந்தநாதின்யை நம꞉ .
ௐ ப்ரோதாயை நம꞉ .
ௐ ப்ரேதாலயநிவாஸின்யை நம꞉ .
ௐ கீதந்ருʼத்யப்ரியாயை நம꞉ .
ௐ காமின்யை நம꞉ .
ௐ துஷ்டிதாயின்யை நம꞉ .
ௐ புஷ்டிதாயை நம꞉ .
ௐ நிஷ்டாயை நம꞉ .
ௐ ஸத்யப்ரியாயை நம꞉ .
ௐ ப்ரஜ்ஞாயை நம꞉ . 60
ௐ லோகேஶாயை நம꞉ .
ௐ ஸம்ʼஶோபனாயை நம꞉ .
ௐ ஸம்ʼவிஷயாயை நம꞉ .
ௐ ஜ்வாலின்யை நம꞉ .
ௐ ஜ்வாலாயை நம꞉ .
ௐ விமூர்த்யை நம꞉ .
ௐ விஷநாஶின்யை நம꞉ .
ௐ விஷநாகதம்ன்யை நம꞉ .
ௐ குருகுல்லாயை நம꞉ .
ௐ அம்ருʼதோத்பவாயை நம꞉ . 70
ௐ பூதபீதிஹராயை நம꞉ .
ௐ ரக்ஷாயை நம꞉ .
ௐ ராக்ஷஸ்யை நம꞉ .
ௐ ராத்ர்யை நம꞉ .
ௐ தீர்கநித்ராயை நம꞉ .
ௐ திவாகதாயை நம꞉ .
ௐ சந்த்ரிகாயை நம꞉ .
ௐ சந்த்ரகாந்த்யை நம꞉ .
ௐ ஸூர்யகாந்த்யை நம꞉ .
ௐ நிஶாசராயை நம꞉ . 80
ௐ டாகின்யை நம꞉ .
ௐ ஶாகின்யை நம꞉ .
ௐ ஹாகின்யை நம꞉ .
ௐ சக்ரவாஸின்யை நம꞉ .
ௐ ஸீதாயை நம꞉ .
ௐ ஸீதாப்ரியாயை நம꞉ .
ௐ ஶாந்தாயை நம꞉ .
ௐ ஸகலாயை நம꞉ .
ௐ வனதேவதாயை நம꞉ .
ௐ குருரூபதாரிண்யை நம꞉ . 90
ௐ கோஷ்ட்யை நம꞉ .
ௐ ம்ருʼத்யுமாரணாயை நம꞉ .
ௐ ஶாரதாயை நம꞉ .
ௐ மஹாமாயாயை நம꞉ .
ௐ விநித்ராயை நம꞉ .
ௐ சந்த்ரதராயை நம꞉ .
ௐ ம்ருʼத்யுவிநாஶின்யை நம꞉ .
ௐ சந்த்ரமண்டலஸங்காஶாயை நம꞉ .
ௐ சந்த்ரமண்டலவர்தின்யை நம꞉ .
ௐ அணிமாத்யை நம꞉ . 100
ௐ குணோபேதாயை நம꞉ .
ௐ காமரூபிண்யை நம꞉ .
ௐ காந்த்யை நம꞉ .
ௐ ஶ்ரத்தாயை நம꞉ .
ௐ பத்மபத்ராயதாக்ஷ்யை நம꞉ .
ௐ பத்மஹஸ்தாயை நம꞉ .
ௐ பத்மாஸனஸ்தாயை நம꞉ .
ௐ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்ம்யை நம꞉ . 108

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |