லட்சுமி சரணாகதி ஸ்தோத்திரம்

ஜலதீஶஸுதே ஜலஜாக்ஷவ்ருʼதே ஜலஜோத்பவஸன்னுதே திவ்யமதே.
ஜலஜாந்தரநித்யநிவாஸரதே ஶரணம்ʼ ஶரணம்ʼ வரலக்ஷ்மி நம꞉.
ப்ரணதாகிலதேவபதாப்ஜயுகே புவனாகிலபோஷண ஶ்ரீவிபவே.
நவபங்கஜஹாரவிராஜகலே ஶரணம்ʼ ஶரணம்ʼ கஜலக்ஷ்மி நம꞉.
கனபீகரகஷ்டவிநாஶகரி நிஜபக்ததரித்ரப்ரணாஶகரி.
ருʼணமோசனி பாவனி ஸௌக்யகரி ஶரணம்ʼ ஶரணம்ʼ தனலக்ஷ்மி நம꞉.
அதிபீகரக்ஷாமவிநாஶகரி ஜகதேகஶுபங்கரி தான்யப்ரதே.
ஸுகதாயினி ஶ்ரீபலதானகரி ஶரணம்ʼ ஶரணம்ʼ ஶுபலக்ஷ்மி நம꞉.
ஸுரஸங்கஶுபங்கரி ஜ்ஞானப்ரதே முநிஸங்கப்ரியங்கரி மோக்ஷப்ரதே.
நரஸங்கஜயங்கரி பாக்யப்ரதே ஶரணம்ʼ ஶரணம்ʼ ஜயலக்ஷ்மி நம꞉.
பரிஸேவிதபக்தகுலோத்தரிணி பரிபாவிததாஸஜனோத்தரிணி.
மதுஸூதநமோஹினி ஶ்ரீரமணி ஶரணம்ʼ ஶரணம்ʼ தவ லக்ஷ்மி நம꞉.
ஶுபதாயினி வைபவலக்ஷ்மி நமோ வரதாயினி ஶ்ரீஹரிலக்ஷ்மி நம꞉.
ஸுகதாயினி மங்கலலக்ஷ்மி நமோ ஶரணம்ʼ ஶரணம்ʼ ஸததம்ʼ ஶரணம்.
வரலக்ஷ்மி நமோ தனலக்ஷ்மி நமோ ஜயலக்ஷ்மி நமோ கஜலக்ஷ்மி நம꞉.
ஜய ஷோடஶலக்ஷ்மி நமோ(அ)ஸ்து நமோ ஶரணம்ʼ ஶரணம்ʼ ஸததம்ʼ ஶரணம்.
தேவி விஷ்ணுவிலாஸினி ஶுபகரி தீனார்திவிச்சேதினி
ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதாயினி ஸுககரி தாரித்ர்யவித்வம்ʼஸினி.
நாநாபூஷிதபூஷணாங்கி ஜனனி க்ஷீராப்திகன்யாமணி
தேவி பக்தஸுபோஷிணி வரப்ரதே லக்ஷ்மி ஸதா பாஹி ந꞉.
ஸத்ய꞉ப்ரபுல்லஸரஸீருஹபத்ரநேத்ரே
ஹாரித்ரலேபிதஸுகோமலஶ்ரீகபோலே.
பூர்ணேந்துபிம்பவதனே கமலாந்தரஸ்தே
லக்ஷ்மி த்வதீயசரணௌ ஶரணம்ʼ ப்ரபத்யே.
பக்தாந்தரங்ககதபாவவிதே நமஸ்தே
ரக்தாம்புஜாதநிலயே ஸ்வஜனானுரக்தே.
முக்தாவலீஸஹிதபூஷணபூஷிதாங்கி
லக்ஷ்மி த்வதீயசரணௌ ஶரணம்ʼ ப்ரபத்யே.
க்ஷாமாதிதாபஹாரிணி நவதான்யரூபே
அஜ்ஞானகோரதிமிராபஹஜ்ஞானரூபே.
தாரித்ர்யது꞉கபரிமர்திதபாக்யரூபே
லக்ஷ்மி த்வதீயசரணௌ ஶரணம்ʼ ப்ரபத்யே.
சம்பாலதாபதரஹாஸவிராஜவக்த்ரே
பிம்பாதரேஷு கபிகாஞ்சிதமஞ்ஜுவாணி.
ஶ்ரீஸ்வர்ணகும்பபரிஶோபிததிவ்யஹஸ்தே
லக்ஷ்மி த்வத்வதீயசரணௌ ஶரணம்ʼ ப்ரபத்யே.
ஸ்வர்காபவர்கபதவிப்ரதே ஸௌம்யபாவே
ஸர்வாகமாதிவினுதே ஶுபலக்ஷணாங்கி.
நித்யார்சிதாங்க்ரியுகலே மஹிமாசரித்ரே
லக்ஷ்மி த்வத்வதீயசரணௌ ஶரணம்ʼ ப்ரபத்யே.
ஜாஜ்ஜ்வல்யகுண்டலவிராஜிதகர்ணயுக்மே
ஸௌவர்ணகங்கணஸுஶோபிதஹஸ்தபத்மே.
மஞ்ஜீரஶிஞ்ஜிதஸுகோமலபாவனாங்க்ரே
லக்ஷ்மி த்வத்வதீயசரணௌ ஶரணம்ʼ ப்ரபத்யே.
ஸர்வாபராதஶமனி ஸகலார்ததாத்ரி
பர்வேந்துஸோதரி ஸுபர்வகணாபிரக்ஷின்.
துர்வாரஶோகமயபக்தகணாவனேஷ்டே
லக்ஷ்மி த்வதீயசரணௌ ஶரணம்ʼ ப்ரபத்யே.
பீஜாக்ஷரத்ரயவிராஜிதமந்த்ரயுக்தே
ஆத்யந்தவர்ணமயஶோபிதஶப்தரூபே.
ப்ரஹ்மாண்டபாண்டஜனனி கமலாயதாக்ஷி
லக்ஷ்மி த்வதீயசரணௌ ஶரணம்ʼ ப்ரபத்யே.
ஶ்ரீதேவி பில்வநிலயே ஜய விஶ்வமாத꞉
ஆஹ்லாததாத்ரி தனதான்யஸுகப்ரதாத்ரி.
ஶ்ரீவைஷ்ணவி த்ரவிணரூபிணி தீர்கவேணி
லக்ஷ்மி த்வதீயசரணௌ ஶரணம்ʼ ப்ரபத்யே.
ஆகச்ச திஷ்ட தவ பக்தகணஸ்ய கேஹே
ஸந்துஷ்டபூர்ணஹ்ருʼதயேன ஸுகானி தேஹி.
ஆரோக்யபாக்யமகலங்கயஶாம்ʼஸி தேஹி
லக்ஷ்மி த்வதீயசரணௌ ஶரணம்ʼ ப்ரபத்யே.
ஶ்ரீஆதிலக்ஷ்மி ஶரணம்ʼ ஶரணம்ʼ ப்ரபத்யே
ஶ்ரீஅஷ்டலக்ஷ்மி ஶரணம்ʼ ஶரணம்ʼ ப்ரபத்யே.
ஶ்ரீவிஷ்ணுபத்னி ஶரணம்ʼ ஶரணம்ʼ ப்ரபத்யே
லக்ஷ்மி த்வதீயசரணௌ ஶரணம்ʼ ப்ரபத்யே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

29.8K

Comments Tamil

84d4p
வேததாராவுடன் சேர்ந்து இருப்பது ஒரு ஆசீர்வாதமாக உள்ளது. என் வாழ்க்கை அதிக நேர்மறை மற்றும் திருப்தியாக உள்ளது. 🙏🏻 -Govindan

பயனுள்ள இணையதளம் 🧑‍🎓 -ஜெயந்த்

எல்லோருக்கும் உதவிகரமான இணையதளம் 🤗 -கமலா

சனாதன தர்மத்தின் அறிவுப் பொக்கிஷம் 📚 -அருண்

Great work without any spelling mistakes.Namaskaram. -Padmanabhan K

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |