Mahalakshmi Ashtottara Shatanamavali

ॐ अम्बिकायै नमः ।
ॐ सिद्धेश्वर्यै नमः ।
ॐ चतुराश्रमवाण्यै नमः ।
ॐ ब्राह्मण्यै नमः ।
ॐ क्षत्रियायै नमः ।
ॐ वैश्यायै नमः ।
ॐ शूद्रायै नमः ।
ॐ वेदमार्गरतायै नमः ।
ॐ वज्रायै नमः ।
ॐ वेदविश्वविभागिन्यै नमः । १०
ॐ अस्त्रशस्त्रमयायै नमः ।
ॐ वीर्यवत्यै नमः ।
ॐ वरशस्त्रधारिण्यै नमः ।
ॐ सुमेधसे नमः ।
ॐ भद्रकाल्यै नमः ।
ॐ अपराजितायै नमः ।
ॐ गायत्र्यै नमः ।
ॐ संकृत्यै नमः ।
ॐ सन्ध्यायै नमः ।
ॐ सावित्र्यै नमः । २०
ॐ त्रिपदाश्रयायै नमः ।
ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः ।
ॐ त्रिपद्यै नमः ।
ॐ धात्र्यै नमः ।
ॐ सुपथायै नमः ।
ॐ सामगायन्यै नमः ।
ॐ पाञ्चाल्यै नमः ।
ॐ कालिकायै नमः ।
ॐ बालायै नमः ।
ॐ बालक्रीडायै नमः । ३०
ॐ सनातन्यै नमः ।
ॐ गर्भाधारायै नमः ।
ॐ आधारशून्यायै नमः ।
ॐ जलाशयनिवासिन्यै नमः ।
ॐ सुरारिघातिन्यै नमः ।
ॐ कृत्यायै नमः ।
ॐ पूतनायै नमः ।
ॐ चरितोत्तमायै नमः ।
ॐ लज्जारसवत्यै नमः ।
ॐ नन्दायै नमः । ४०
ॐ भवायै नमः ।
ॐ पापनाशिन्यै नमः ।
ॐ पीतम्बरधरायै नमः ।
ॐ गीतसङ्गीतायै नमः ।
ॐ गानगोचरायै नमः ।
ॐ सप्तस्वरमयायै नमः ।
ॐ षद्जमध्यमधैवतायै नमः ।
ॐ मुख्यग्रामसंस्थितायै नमः ।
ॐ स्वस्थायै नमः ।
ॐ स्वस्थानवासिन्यै नमः । ५०
ॐ आनन्दनादिन्यै नमः ।
ॐ प्रोतायै नमः ।
ॐ प्रेतालयनिवासिन्यै नमः ।
ॐ गीतनृत्यप्रियायै नमः ।
ॐ कामिन्यै नमः ।
ॐ तुष्टिदायिन्यै नमः ।
ॐ पुष्टिदायै नमः ।
ॐ निष्ठायै नमः ।
ॐ सत्यप्रियायै नमः ।
ॐ प्रज्ञायै नमः । ६०
ॐ लोकेशायै नमः ।
ॐ संशोभनायै नमः ।
ॐ संविषयायै नमः ।
ॐ ज्वालिन्यै नमः ।
ॐ ज्वालायै नमः ।
ॐ विमूर्त्यै नमः ।
ॐ विषनाशिन्यै नमः ।
ॐ विषनागदम्न्यै नमः ।
ॐ कुरुकुल्लायै नमः ।
ॐ अमृतोद्भवायै नमः । ७०
ॐ भूतभीतिहरायै नमः ।
ॐ रक्षायै नमः ।
ॐ राक्षस्यै नमः ।
ॐ रात्र्यै नमः ।
ॐ दीर्घनिद्रायै नमः ।
ॐ दिवागतायै नमः ।
ॐ चन्द्रिकायै नमः ।
ॐ चन्द्रकान्त्यै नमः ।
ॐ सूर्यकान्त्यै नमः ।
ॐ निशाचरायै नमः । ८०
ॐ डाकिन्यै नमः ।
ॐ शाकिन्यै नमः ।
ॐ हाकिन्यै नमः ।
ॐ चक्रवासिन्यै नमः ।
ॐ सीतायै नमः ।
ॐ सीताप्रियायै नमः ।
ॐ शान्तायै नमः ।
ॐ सकलायै नमः ।
ॐ वनदेवतायै नमः ।
ॐ गुरुरूपधारिण्यै नमः । ९०
ॐ गोष्ठ्यै नमः ।
ॐ मृत्युमारणायै नमः ।
ॐ शारदायै नमः ।
ॐ महामायायै नमः ।
ॐ विनिद्रायै नमः ।
ॐ चन्द्रधरायै नमः ।
ॐ मृत्युविनाशिन्यै नमः ।
ॐ चन्द्रमण्डलसङ्काशायै नमः ।
ॐ चन्द्रमण्डलवर्तिन्यै नमः ।
ॐ अणिमाद्यै नमः । १००
ॐ गुणोपेतायै नमः ।
ॐ कामरूपिण्यै नमः ।
ॐ कान्त्यै नमः ।
ॐ श्रद्धायै नमः ।
ॐ पद्मपत्रायताक्ष्यै नमः ।
ॐ पद्महस्तायै नमः ।
ॐ पद्मासनस्थायै नमः ।
ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः । १०८

om ambikaayai namah' .
om siddheshvaryai namah' .
om chaturaashramavaanyai namah' .
om braahmanyai namah' .
om kshatriyaayai namah' .
om vaishyaayai namah' .
om shoodraayai namah' .
om vedamaargarataayai namah' .
om vajraayai namah' .
om vedavishvavibhaaginyai namah' . 10
om astrashastramayaayai namah' .
om veeryavatyai namah' .
om varashastradhaarinyai namah' .
om sumedhase namah' .
om bhadrakaalyai namah' .
om aparaajitaayai namah' .
om gaayatryai namah' .
om sankri'tyai namah' .
om sandhyaayai namah' .
om saavitryai namah' . 20
om tripadaashrayaayai namah' .
om trisandhyaayai namah' .
om tripadyai namah' .
om dhaatryai namah' .
om supathaayai namah' .
om saamagaayanyai namah' .
om paanchaalyai namah' .
om kaalikaayai namah' .
om baalaayai namah' .
om baalakreed'aayai namah' . 30
om sanaatanyai namah' .
om garbhaadhaaraayai namah' .
om aadhaarashoonyaayai namah' .
om jalaashayanivaasinyai namah' .
om suraarighaatinyai namah' .
om kri'tyaayai namah' .
om pootanaayai namah' .
om charitottamaayai namah' .
om lajjaarasavatyai namah' .
om nandaayai namah' . 40
om bhavaayai namah' .
om paapanaashinyai namah' .
om peetambaradharaayai namah' .
om geetasangeetaayai namah' .
om gaanagocharaayai namah' .
om saptasvaramayaayai namah' .
om shadjamadhyamadhaivataayai namah' .
om mukhyagraamasamsthitaayai namah' .
om svasthaayai namah' .
om svasthaanavaasinyai namah' . 50
om aanandanaadinyai namah' .
om protaayai namah' .
om pretaalayanivaasinyai namah' .
om geetanri'tyapriyaayai namah' .
om kaaminyai namah' .
om tusht'idaayinyai namah' .
om pusht'idaayai namah' .
om nisht'haayai namah' .
om satyapriyaayai namah' .
om prajnyaayai namah' . 60
om lokeshaayai namah' .
om samshobhanaayai namah' .
om samvishayaayai namah' .
om jvaalinyai namah' .
om jvaalaayai namah' .
om vimoortyai namah' .
om vishanaashinyai namah' .
om vishanaagadamnyai namah' .
om kurukullaayai namah' .
om amri'todbhavaayai namah' . 70
om bhootabheetiharaayai namah' .
om rakshaayai namah' .
om raakshasyai namah' .
om raatryai namah' .
om deerghanidraayai namah' .
om divaagataayai namah' .
om chandrikaayai namah' .
om chandrakaantyai namah' .
om sooryakaantyai namah' .
om nishaacharaayai namah' . 80
om d'aakinyai namah' .
om shaakinyai namah' .
om haakinyai namah' .
om chakravaasinyai namah' .
om seetaayai namah' .
om seetaapriyaayai namah' .
om shaantaayai namah' .
om sakalaayai namah' .
om vanadevataayai namah' .
om gururoopadhaarinyai namah' . 90
om gosht'hyai namah' .
om mri'tyumaaranaayai namah' .
om shaaradaayai namah' .
om mahaamaayaayai namah' .
om vinidraayai namah' .
om chandradharaayai namah' .
om mri'tyuvinaashinyai namah' .
om chandramand'alasankaashaayai namah' .
om chandramand'alavartinyai namah' .
om animaadyai namah' . 100
om gunopetaayai namah' .
om kaamaroopinyai namah' .
om kaantyai namah' .
om shraddhaayai namah' .
om padmapatraayataakshyai namah' .
om padmahastaayai namah' .
om padmaasanasthaayai namah' .
om shreemahaalakshmyai namah' . 108

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |