அஷ்டலட்சுமி ஸ்துதி

விஷ்ணோ꞉ பத்னீம் கோமலாம் காம் மனோஜ்ஞாம்
பத்மாக்ஷீம் தாம் முக்திதானப்ரதானாம்.
ஶாந்த்யாபூஷாம் பங்கஜஸ்தாம் ஸுரம்யாம்
ஸ்ருஷ்ட்யாத்யந்தாமாதிலக்ஷ்மீம் நமாமி.
ஶாந்த்யா யுக்தாம் பத்மஸம்ஸ்தாம் ஸுரேஜ்யாம்
திவ்யாம் தாராம் புக்திமுக்திப்ரதாத்ரீம்.
தேவைரர்ச்யாம் க்ஷீரஸிந்த்வாத்மஜாம் தாம்
தான்யாதானாம் தான்யலக்ஷ்மீம் நமாமி.
மந்த்ராவாஸாம் மந்த்ரஸாத்யாமனந்தாம்
ஸ்தானீயாம்ஶாம் ஸாதுசித்தாரவிந்தே.
பத்மாஸீனாம் நித்யமாங்கல்யரூபாம்
தீரைர்வந்த்யாம் தைர்யலக்ஷ்மீம் நமாமி.
நாநாபூஷாரத்னயுக்தப்ரமால்யாம்
நேதிஷ்டாம் தாமாயுரானந்ததானாம்.
ஶ்ரத்தாத்ருஶ்யாம் ஸர்வகாவ்யாதிபூஜ்யாம்
மைத்ரேயீம் மாதங்கலக்ஷ்மீம் நமாமி.
மாயாயுக்தாம் மாதவீம் மோஹமுக்தாம்
பூமேர்மூலாம் க்ஷீரஸாமுத்ரகன்யாம்.
ஸத்ஸந்தானப்ராப்திகர்த்ரீம் ஸதா மாம்
ஸத்த்வாம் தாம் ஸந்தானலக்ஷ்மீம் நமாமி.
நிஸ்த்ரைகுண்யாம் ஶ்வேதபத்மாவஸீனாம்
விஶ்வாதீஶாம் வ்யோம்னி ராராஜ்யமானாம்.
யுத்தே வந்த்யவ்யூஹஜித்யப்ரதாத்ரீம்
ஶத்ரூத்வேகாம் ஜித்யலக்ஷ்மீம் நமாமி.
விஷ்ணோர்ஹ்ருத்ஸ்தாம் ஸர்வபாக்யப்ரதாத்ரீம்
ஸௌந்தர்யாணாம் ஸுந்தரீம் ஸாதுரக்ஷாம்.
ஸங்கீதஜ்ஞாம் காவ்யமாலாபரண்யாம்
வித்யாலக்ஷ்மீம் வேதகீதாம் நமாமி.
ஸம்பத்தாத்ரீம் பார்கவீம் ஸத்ஸரோஜாம்
ஶாந்தாம் ஶீதாம் ஶ்ரீஜகன்மாதரம் தாம்.
கர்மேஶானீம் கீர்திதாம் தாம் ஸுஸாத்யாம்
தேவைர்கீதாம் வித்தலக்ஷ்மீம் நமாமி.
ஸ்தோத்ரம் லோகோ ய꞉ படேத் பக்திபூர்ணம்
ஸம்யங்நித்யம் சாஷ்ஷ்டலக்ஷ்மீ꞉ ப்ரணம்ய.
புண்யம் ஸர்வம் தேஹஜம் ஸர்வஸௌக்யம்
பக்த்யா யுக்தோ மோக்ஷமேத்யந்தகாலே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |