కమలా స్తోత్రం

సర్వవేదాగమజ్ఞానపారగాం పరమేశ్వరీం|
దుష్టకష్టప్రదాం వందే కమలామిష్టసిద్ధిదాం|
నిధీనాం స్వామినీం నిత్యాం విష్ణువక్షఃస్థలస్థితాం|
శిష్టసౌఖ్యప్రదాం వందే కమలామిష్టదేవతాం|
భక్తిసాధ్యాం భవారాధ్యామక్షయాం ధనదాయినీం|
సురాఽసురాఽఽనతాం వందే కమలాం సుందరాననాం|
శేషనాగే శయానస్య దయితాం జగతాం పతేః|
క్షీరాబ్ధితనయాం వందే కమలాం శ్రీహరిప్రియాం|
భక్తహృద్వ్యోమమధ్యస్థాం సిద్ధిబుద్ద్యృద్ధిదాయినీం|
విష్ణుహృన్మందిరాం వందే కమలామిందిరాం రమాం|
కమలాపంచకస్తోత్రరాజో నిత్యం హి పఠ్యతాం|
సుజనైర్విష్ణుభక్తైశ్చ భక్తిజ్ఞానధనాప్తయే|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

53.5K

Comments Telugu

dtGsu
హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే 🙏🙏 -వెంకట సత్య సాయి కుమార్

Vedadhara చాలా బాగుంది❤️💯 -Akshaya Yeraguntla

క్లీన్ డిజైన్ 🌺 -విజయ్

అద్భుత ఫీచర్లు 🌈 -మర్రిపూడి సుబ్బు

రిచ్ కంటెంట్ 🌈 -వడ్డిపల్లి గణేష్

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |