మహాలక్ష్మీ అష్టకం

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamKannada

Click here for audio

నమస్తేఽస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే।
శంఖచక్రగదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే।
నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసురభయంకరి।
సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే।
సర్వజ్ఞే సర్వవరదే సర్వదుష్టభయంకరి।
సర్వదుఃఖహరే దేవి మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే।
సిద్ధిబుద్ధిప్రదే దేవి భుక్తిముక్తిప్రదాయిని।
మంత్రమూర్తే సదా దేవి మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే।
ఆద్యంతరహితే దేవి ఆదిశక్తి మహేశ్వరి।
యోగజే యోగసంభూతే మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే।
స్థూలసూక్ష్మమహారౌద్రే మహాశక్తి మహోదరే।
మహాపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే।
పద్మాసనస్థితే దేవి పరబ్రహ్మస్వరూపిణి।
పరమేశి జగన్మాతర్మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే।
శ్వేతాంబరధరే దేవి నానాలంకారభూషితే।
జగత్స్థితే జగన్మాతర్మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే।

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2615078