లక్ష్మీ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

లక్ష్మీ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

శ్రీః పద్మా కమలా ముకుందమహిషీ లక్ష్మీస్త్రిలోకేశ్వరీ
మా క్షీరాబ్ధిసుతా విరించిజననీ విద్యా సరోజాసనా.
సర్వాభీష్టఫలప్రదేతి సతతం నామాని యే ద్వాదశ
ప్రాతః శుద్ధతరాః పఠంత్యభిమతాన్ సర్వాన్ లభంతే శుభాన్.

 

 

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

రామానుజ స్తోత్రం

రామానుజ స్తోత్రం

పాషండద్రుమషండదావ- దహనశ్చార్వాకశైలాశని- ర్బౌద్ధధ్వాంతనిరాసవాసర- పతిర్జైనేభకంఠీరవః. మాయావాదిభుజంగభంగ- గరుడస్త్రైవిద్యచూడామణిః శ్రీరంగేశజయధ్వజో విజయతే రామానుజోఽయం మునిః. పాషండషండగిరి- ఖండనవజ్రదండాః ప్రచ్ఛన్నబౌద్ధమకరాలయ- మంథదండాః. వేదాంతసారసుఖ- దర్శనదీపదండాః

Click here to know more..

శ్యామలా దండకం

శ్యామలా దండకం

మాణిక్యవీణాముపలాలయంతీం మదాలసాం మంజులవాగ్విలాసాం| మాహేంద్రనీలద్యుతికోమలాంగీం మాతంగకన్యాం మనసా స్మరామి| చతుర్భుజే చంద్రకలావతంసే కుచోన్నతే కుంకుమరాగశోణే| పుండ్రేక్షుపాశాంకుశపుష్పబాణ- హస్తే నమస్తే జగదేకమాతః|

Click here to know more..

రక్షణ కోరుతూ కృష్ణభగవంతునికి ప్రార్థన

రక్షణ కోరుతూ కృష్ణభగవంతునికి  ప్రార్థన

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |