హిరణ్మయీ స్తోత్రం

క్షీరసింధుసుతాం దేవీం కోట్యాదిత్యసమప్రభాం|
హిరణ్మయీం నమస్యామి లక్ష్మీం మన్మాతరం శ్రియం|
వరదాం ధనదాం నంద్యాం ప్రకాశత్కనకస్రజాం|
హిరణ్మయీం నమస్యామి లక్ష్మీం మన్మాతరం శ్రియం|
ఆద్యంతరహితాం నిత్యాం శ్రీహరేరురసి స్థితాం|
హిరణ్మయీం నమస్యామి లక్ష్మీం మన్మాతరం శ్రియం|
పద్మాసనసమాసీనాం పద్మనాభసధర్మిణీం|
హిరణ్మయీం నమస్యామి లక్ష్మీం మన్మాతరం శ్రియం|
దేవిదానవగంధర్వసేవితాం సేవకాశ్రయాం|
హిరణ్మయీం నమస్యామి లక్ష్మీం మన్మాతరం శ్రియం|
హిరణ్మయ్యా నుతిం నిత్యం యః పఠత్యథ యత్నతః|
ప్రాప్నోతి ప్రభుతాం ప్రీతిం ధనం మానం జనో ధ్రువం|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

90.7K

Comments Telugu

zfwry
అద్భుత వెబ్‌సైట్ 🌺 -ముకుంద్

సూపర్ వెబ్‌సైట్ 🌈 -రెడ్డిగూడెం బాలరాజు

అందమైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -సీతారాం

వేదధార ద్వారా నాకు వచ్చిన పాజిటివిటీ మరియు ఎదుగుదల కోసం కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -Vinutha Reddy

అద్భుతమైన వెబ్‌సైట్ 🌈 -ఆంజనేయులు

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |