నరసింహ సప్తక స్తోత్రం

అద్వైతవాస్తవమతేః ప్రణమజ్జనానాం సంపాదనాయ ధృతమానవసింహరూపం .
ప్రహ్లాదపోషణరతం ప్రణతైకవశ్యం దేవం ముదా కమపి నౌమి కృపాసముద్రం ..

నతజనవచనఋతత్వప్రకాశకాలస్య దైర్ఘ్యమసహిష్ణుః .
ఆవిర్బభూవ తరసా యః స్తంభాన్నౌమి తం మహావిష్ణుం ..

వక్షోవిదారణం యశ్చక్రే హార్దం తమో హంతుం .
శత్రోరపి కరుణాబ్ధిం నరహరివపుషం నమామి తం విష్ణుం ..

రిపుహృదయస్థితరాజసగుణమేవాసృఙ్మిషేణ కరజాగ్రైః .
ధత్తే యస్తం వందే ప్రహ్లాదపూర్వభాగ్యనిచయమహం ..

ప్రహ్లాదం ప్రణమజ్జనపంక్తేః కుర్వంతి దివిషదో హ్యన్యే .
ప్రహ్లాదప్రహ్లాదం చిత్రం కురుతే నమామి యస్తమహం ..

శరదిందుకుందధవలం కరజప్రవిదారితాసురాధీశం .
చరణాంబుజరతవాక్యం తరసైవ ఋతం ప్రకుర్వదహమీడే ..

ముఖేన రౌద్రో వపుషా చ సౌమ్యః సన్కంచనార్థం ప్రకటీకరోషి .
భయస్య కర్తా భయహృత్త్వమేవేత్యాఖ్యాప్రసిద్ధిర్యదసంశయాఽభూత్ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

43.6K

Comments Telugu

27jb4
ప్రత్యేకమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -కొల్లిపర శ్రీనివాస్

హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే 🙏🙏 -వెంకట సత్య సాయి కుమార్

సులభంగా నావిగేట్ 😊 -హరీష్

విశిష్టమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -సాయికుమార్

అద్భుత వెబ్‌సైట్ 🌺 -ముకుంద్

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |