జనాదరణ పొందడం కోసం సూర్య మంత్రం

21.7K

Comments

jqh55

స్త్రీ ఋషులను ఏమంటారు?

స్త్రీ ఋషులను ఋషికాలు అంటారు.

సప్తఋషులు ఎవరు?

సప్తఋషులు ఏడుగురు ప్రముఖ ఋషులు. ఈ గుంపు సభ్యులు ప్రతి మన్వంతరానికి మారుతూ ఉంటారు. వైదిక ఖగోళశాస్త్రం ప్రకారం, సప్తఋషి-మండలం లేదా రాశి సభ్యులు, పెద్ద డిప్పర్ - అంగీరస, అత్రి, క్రతు, పులహ, పులస్త్య, మరీచి మరియు వశిష్ట.

Quiz

సంతానం కోసం వ్యాసుడు ఎక్కడ తపస్సు చేశాడు?

ఆదిత్యాయ విద్మహే సహస్రకరాయ ధీమహి| తన్నః సూర్యః ప్రచోదయాత్|....

ఆదిత్యాయ విద్మహే సహస్రకరాయ ధీమహి|
తన్నః సూర్యః ప్రచోదయాత్|

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |