నరసింహ అష్టోత్తర శతనామావలి

ఓం శ్రీనారసింహాయ నమః.
ఓం మహాసింహాయ నమః.
ఓం దివ్యసింహాయ నమః.
ఓం మహాబలాయ నమః.
ఓం ఉగ్రసింహాయ నమః.
ఓం మహాదేవాయ నమః.
ఓం స్తంభజాయ నమః.
ఓం ఉగ్రలోచనాయ నమః.
ఓం రౌద్రాయ నమః.
ఓం సర్వాద్భుతాయ నమః.
ఓం శ్రీమతే నమః.
ఓం యోగానందాయ నమః.
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః.
ఓం హరయే నమః.
ఓం కోలాహలాయ నమః.
ఓం చక్రిణే నమః.
ఓం విజయాయ నమః.
ఓం జయవర్ధనాయ నమః.
ఓం పంచాననాయ నమః.
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః.
ఓం అఘోరాయ నమః.
ఓం ఘోరవిక్రమాయ నమః.
ఓం జ్వలన్ముఖాయ నమః.
ఓం జ్వాలమాలినే నమః.
ఓం మహాజ్వాలాయ నమః.
ఓం మహాప్రభవే నమః.
ఓం నిటిలాక్షాయ నమః.
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః.
ఓం దుర్నిరీక్ష్యాయ నమః.
ఓం ప్రతాపనాయ నమః.
ఓం మహాదంష్ట్రాయుధాయ నమః.
ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః.
ఓం చండకోపినే నమః.
ఓం సదాశివాయ నమః.
ఓం హిరణ్యకశిపుధ్వంసినే నమః.
ఓం దైత్యదావనభంజనాయ నమః.
ఓం గుణభద్రాయ నమః.
ఓం మహాభద్రాయ నమః.
ఓం బలభద్రాయ నమః.
ఓం సుభద్రకాయ నమః.
ఓం కరాలాయ నమః.
ఓం వికరాలాయ నమః.
ఓం వికర్త్రే నమః.
ఓం సర్వకర్తృకాయ నమః.
ఓం శింశుమారాయ నమః.
ఓం త్రిలోకాత్మనే నమః.
ఓం ఈశాయ నమః.
ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః.
ఓం విభవే నమః.
ఓం భైరవాడంబరాయ నమః.
ఓం దివ్యాయ నమః.
ఓం అచ్యుతాయ నమః.
ఓం కవిమాధవాయ నమః.
ఓం అధోక్షజాయ నమః.
ఓం అక్షరాయ నమః.
ఓం శర్వాయ నమః.
ఓం వనమాలినే నమః.
ఓం వరప్రదాయ నమః.
ఓం విశ్వంభరాయ నమః.
ఓం అద్భుతాయ నమః.
ఓం భవ్యాయ నమః.
ఓం శ్రీవిష్ణవే నమః.
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః.
ఓం అనఘాస్త్రాయ నమః.
ఓం నఖాస్త్రాయ నమః.
ఓం సూర్యజ్యోతిషే నమః.
ఓం సురేశ్వరాయ నమః.
ఓం సహస్రబాహవే నమః.
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః.
ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః.
ఓం వజ్రదంష్ట్రాయ నమః.
ఓం వజ్రనఖాయ నమః.
ఓం మహానందాయ నమః.
ఓం పరంతపాయ నమః.
ఓం సర్వయంత్రైకరూపాయ నమః.
ఓం సర్వయంత్రవిదారకాయ నమః.
ఓం సర్వతంత్రస్వరూపాయ నమః.
ఓం అవ్యక్తాయ నమః.
ఓం సువ్యక్తాయ నమః.
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః.
ఓం వైశాఖశుక్లభూతోత్థాయ నమః.
ఓం శరణాగతవత్సలాయ నమః.
ఓం ఉదారకీర్తయే నమః.
ఓం పుణ్యాత్మనే నమః.
ఓం మహాత్మనే నమః.
ఓం చండవిక్రమాయ నమః.
ఓం వేదత్రయప్రపూజ్యాయ నమః.
ఓం భగవతే నమః.
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః.
ఓం శ్రీవత్సాంకాయ నమః.
ఓం శ్రీనివాసాయ నమః.
ఓం జగద్వ్యాపినే నమః.
ఓం జగన్మయాయ నమః.
ఓం జగత్పాలాయ నమః.
ఓం జగన్నాథాయ నమః.
ఓం మహాకాయాయ నమః.
ఓం ద్విరూపభృతే నమః.
ఓం పరమాత్మనే నమః.
ఓం పరం జ్యోతిషే నమః.
ఓం నిర్గుణాయ నమః.
ఓం నృకేసరిణే నమః.
ఓం పరతత్త్వాయ నమః.
ఓం పరం ధామ్నే నమః.
ఓం సచ్చిదానందవిగ్రహాయ నమః.
ఓం లక్ష్మీనృసింహాయ నమః.
ఓం సర్వాత్మనే నమః.
ఓం ధీరాయ నమః.
ఓం ప్రహ్లాదపాలకాయ నమః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

శ్యామలా దండకం

శ్యామలా దండకం

మాణిక్యవీణాముపలాలయంతీం మదాలసాం మంజులవాగ్విలాసాం| మాహేంద్రనీలద్యుతికోమలాంగీం మాతంగకన్యాం మనసా స్మరామి| చతుర్భుజే చంద్రకలావతంసే కుచోన్నతే కుంకుమరాగశోణే| పుండ్రేక్షుపాశాంకుశపుష్పబాణ- హస్తే నమస్తే జగదేకమాతః|

Click here to know more..

అష్టలక్ష్మీ స్తుతి

అష్టలక్ష్మీ స్తుతి

విష్ణోః పత్నీం కోమలాం కాం మనోజ్ఞాం పద్మాక్షీం తాం ముక్తిదానప్రధానాం. శాంత్యాభూషాం పంకజస్థాం సురమ్యాం సృష్ట్యాద్యంతామాదిలక్ష్మీం నమామి. శాంత్యా యుక్తాం పద్మసంస్థాం సురేజ్యాం దివ్యాం తారాం భుక్తిముక్తిప్రదాత్రీం. దేవైరర్చ్యాం క్షీరసింధ్వాత్మజాం తాం ధాన్యాధా

Click here to know more..

కన్యాగాయత్రి

కన్యాగాయత్రి

త్రిపురాదేవ్యై చ విద్మహే పరమేశ్వర్యై ధీమహి . తన్నః కన్యా ప్రచోదయాత్ ..

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |