ஆதித்ய ஹ்ருதயம்

 

Aditya Hridaya Stotram

 

அத ஆதித்யஹ்ருதயம்
ததோ யுத்தபரிஶ்ராந்தம் ஸமரே சிந்தயா ஸ்திதம்।
ராவணம் சாக்ரதோ த்ருஷ்ட்வா யுத்தாய ஸமுபஸ்திதம்॥
தைவதைஶ்ச ஸமாகம்ய த்ரஷ்டுமப்யாகதோ ரணம்।
உபாகம்யாப்ரவீத்ராமமகஸ்த்யோ பகவாந்ருஷி꞉॥
ராம ராம மஹாபாஹோ ஶ்ருணு குஹ்யம் ஸனாதனம்।
யேன ஸர்வானரீன் வத்ஸ ஸமரே விஜயிஷ்யஸி॥
ஆதித்யஹ்ருதயம் புண்யம் ஸர்வஶத்ருவிநாஶனம்।
ஜயாவஹம் ஜபேந்நித்யமக்ஷய்யம் பரமம் ஶிவம்॥
ஸர்வமங்கலமாங்கல்யம் ஸர்வபாபப்ரணாஶனம்।
சிந்தாஶோகப்ரஶமனமாயுர்-
வர்தனமுத்தமம்॥
ரஶ்மிமந்தம் ஸமுத்யந்தம் தேவாஸுரநமஸ்க்ருதம்।
பூஜயஸ்வ விவஸ்வந்தம் பாஸ்கரம் புவனேஶ்வரம்॥
ஸர்வதேவாத்மகோ ஹ்யேஷ தேஜஸ்வீ ரஶ்மிபாவன꞉।
ஏஷ தேவாஸுரகணாம்ல்லோகான் பாதி கபஸ்திபி꞉॥
ஏஷ ப்ரஹ்மா ச விஷ்ணுஶ்ச ஶிவ꞉ ஸ்கந்த꞉ ப்ரஜாபதி꞉।
மஹேந்த்ரோ தனத꞉ காலோ யம꞉ ஸோமோ ஹ்யபாம் பதி꞉॥
பிதரோ வஸவ꞉ ஸாத்யா ஹ்யஶ்வினௌ மருதோ மனு꞉।
வாயுர்வஹ்னி꞉ ப்ரஜாப்ராண ருதுகர்தா ப்ரபாகர꞉॥
ஆதித்ய꞉ ஸவிதா ஸூர்ய꞉ கக꞉ பூஷா கபஸ்திமான்।
ஸுவர்ணஸத்ருஶோ பானுர்ஹிரண்யரேதா திவாகர꞉॥
ஹரிதஶ்வ꞉ ஸஹஸ்ரார்சி꞉ ஸப்தஸப்திர்மரீசிமான்।
திமிரோன்மதன꞉ ஶம்புஸ்த்வஷ்டா மார்தாண்ட அம்ஶுமான்॥
ஹிரண்யகர்ப꞉ ஶிஶிரஸ்தபனோ பாஸ்கரோ ரவி꞉।
அக்னிகர்போ(அ)திதே꞉ புத்ர꞉ ஶங்க꞉ ஶிஶிரநாஶன꞉॥
வ்யோமநாதஸ்தமோபேதீ ருக்யஜு꞉ஸாமபாரக꞉।
கனவ்ருஷ்டிரபாம் மித்ரோ விந்த்யவீதீ ப்லவங்கம꞉॥
ஆதபீ மண்டலீ ம்ருத்யு꞉ பிங்கல꞉ ஸர்வதாபன꞉।
கவிர்விஶ்வோ மஹாதேஜா ரக்த꞉ ஸர்வபவோத்பவ꞉॥
நக்ஷத்ரக்ரஹதாராணாமதிபோ விஶ்வபாவன꞉।
தேஜஸாமபி தேஜஸ்வீ த்வாதஶாத்மந்நமோ(அ)ஸ்து தே॥
நம꞉ பூர்வாய கிரயே பஶ்சிமாயாத்ரயே நம꞉।
ஜ்யோதிர்கணானாம் பதயே தினாதிபதயே நம꞉॥
ஜயாய ஜயபத்ராய ஹர்யஶ்வாய நமோ நம꞉।
நமோ நம꞉ ஸஹஸ்ராம்ஶோ ஆதித்யாய நமோ நம꞉॥
நம உக்ராய வீராய ஸாரங்காய நமோ நம꞉।
நம꞉ பத்மப்ரபோதாய மார்தாண்டாய நமோ நம꞉॥
ப்ரஹ்மேஶானாச்யுதேஶாய ஸூர்யாயாதித்யவர்சஸே।
பாஸ்வதே ஸர்வபக்ஷாய ரௌத்ராய வபுஷே நம꞉॥
தமோக்னாய ஹிமக்னாய ஶத்ருக்னாயாமிதாத்மனே।
க்ருதக்னக்னாய தேவாய ஜ்யோதிஷாம் பதயே நம꞉॥
தப்தசாமீகராபாய வஹ்னயே விஶ்வகர்மணே।
நமஸ்தமோ(அ)பிநிக்னாய ருசயே லோகஸாக்ஷிணே॥
நாஶயத்யேஷ வை பூதம் ததேவ ஸ்ருஜதி ப்ரபு꞉।
பாயத்யேஷ தபத்யேஷ வர்ஷத்யேஷ கபஸ்திபி꞉॥
ஏஷ ஸுப்தேஷு ஜாகர்தி பூதேஷு பரிநிஷ்டித꞉।
ஏஷ ஏவாக்னிஹோத்ரம் ச பலம் சைவாக்னிஹோத்ரிணாம்॥
வேதாஶ்ச க்ரதவஶ்சைவ க்ரதூனாம் பலமேவ ச।
யானி க்ருத்யானி லோகேஷு ஸர்வ ஏஷ ரவி꞉ ப்ரபு꞉॥
ஏனமாபத்ஸு க்ருச்ச்ரேஷு காந்தாரேஷு பயேஷு ச।
கீர்தயன் புருஷ꞉ கஶ்சின்னாவஸீததி ராகவ॥
பூஜயஸ்வைனமேகாக்ரோ தேவதேவம் ஜகத்பதிம்।
ஏதத் த்ரிகுணிதம் ஜப்த்வா யுத்தேஷு விஜயிஷ்யஸி॥
அஸ்மின் க்ஷணே மஹாபாஹோ ராவணம் த்வம் வதிஷ்யஸி।
ஏவமுக்த்வா ததா(அ)கஸ்த்யோ ஜகாம ச யதாகதம்॥
ஏதச்ச்ருத்வா மஹாதேஜா நஷ்டஶோகோ(அ)பவத்ததா।
தாரயாமாஸ ஸுப்ரீதோ ராகவ꞉ ப்ரயதாத்மவான்॥
ஆதித்யம் ப்ரேக்ஷ்ய ஜப்த்வா து பரம் ஹர்ஷமவாப்தவான்।
த்ரிராசம்ய ஶுசிர்பூத்வா தனுராதாய வீர்யவான்॥
ராவணம் ப்ரேக்ஷ்ய ஹ்ருஷ்டாத்மா யுத்தாய ஸமுபாகமத்।
ஸர்வயத்னேன மஹதா வதே தஸ்ய த்ருதோ(அ)பவத்॥
அத ரவிரவதந்நிரீக்ஷ்ய ராமம்
முதிதமனா꞉ பரமம் ப்ரஹ்ருஷ்யமாண꞉।
நிஶிசரபதிஸங்க்ஷயம் விதித்வா
ஸுரகணமத்யகதோ வசஸ்த்வரேதி॥
இத்யாதித்யஹ்ருதயஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |