தாமரபரணி ஸ்தோத்திரம்

யா பூர்வவாஹின்யபி மக்னன்ரூணாமபூர்வவாஹின்யகநாஶனே(அ)த்ர.
ப்ரூமாபஹா(அ)ஸ்மாகமபி ப்ரமாட்யா ஸா தாம்ரபர்ணீ துரிதம் துனோது.
மாதுர்யனைர்மல்யகுணானுஷங்காத் நைஜேன தோயேன ஸமம் விதத்தே.
வாணீம் தியம் யா ஶ்ரிதமானவானாம் ஸா தாம்ரபர்ணீ துரிதம் துனோது.
யா ஸப்தஜன்மார்ஜிதபாப- ஸங்கனிபர்ஹணாயைவ ந்ருணாம் நு ஸப்த.
க்ரோஶான் வஹந்தீ ஸமகாத்பயோதிம் ஸா தாம்ரபர்ணீ துரிதம் துனோது.
குல்யாநகுல்யானபி யா மனுஷ்யான் குல்யா ஸ்வரூபேண பிபர்தி பாபம்.
நிவார்ய சைஷாமபவர்க தாத்ரீ ஸா தாம்ரபர்ணீ துரிதம் துனோது.
ஶ்ரீ பாபநாஶேஶ்வர லோகநேத்ர்யௌ யஸ்யா꞉ பயோலுப்ததியௌ ஸதாபி.
யத்தீரவாஸம் குருத꞉ ப்ரமோதாத் ஸா தாம்ரபர்ணீ துரிதம் துனோது.
நாஹம் ம்ருஷா வச்மி யதீயதீரவாஸேன லோகாஸ்ஸகலாஶ்ச பக்திம்.
வஹந்தி குர்வாங்க்ரியுகே ச தேவே ஸா தாம்ரபர்ணீ துரிதம் துனோது.
ஜலஸ்ய யோகாஜ்ஜடதாம் துனானா மலம் மனஸ்தம் ஸகலம் ஹரந்தீ.
பலம் திஶந்தீ பஜதாம் துரீயம் ஸா தாம்ரபர்ணீ துரிதம் துனோது.
ந ஜஹ்ருபீதா ந ஜடோபருத்தா மஹீத்ரபுத்ர்யாபி முதா நிஷேவ்யா.
ஸ்வயம் ஜனோத்தாரக்ருதே ப்ரவ்ருத்தா ஸா தாம்ரபர்ணீ துரிதம் துனோது.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |