கங்கா ஸ்தோத்திரம்

தேவி ஸுரேஶ்வரி பகவதி கங்கே த்ரிபுவனதாரிணி தரலதரங்கே। ஶங்கரமௌலிநிவாஸினி விமலே மம மதிராஸ்தாம் தவ பதகமலே। பாகீரதிஸுகதாயினி மாத꞉ தவ ஜலமஹிமா நிகமே க்யாத꞉। நாஹம் ஜானே தவ மஹிமானம் த்ராஹி க்ருபாமயி மாமஜ்ஞானம்।


 

 

தேவி ஸுரேஶ்வரி பகவதி கங்கே
த்ரிபுவனதாரிணி தரலதரங்கே।
ஶங்கரமௌலிநிவாஸினி விமலே
மம மதிராஸ்தாம் தவ பதகமலே।
பாகீரதிஸுகதாயினி மாத꞉
தவ ஜலமஹிமா நிகமே க்யாத꞉।
நாஹம் ஜானே தவ மஹிமானம்
த்ராஹி க்ருபாமயி மாமஜ்ஞானம்।
ஹரிபதபாத்யதரங்கிணி கங்கே
ஹிமவிதுமுக்தாதவலதரங்கே।
தூரீகுரு மம துஷ்க்ருதிபாரம்
குரு க்ருபயா பவஸாகரபாரம்।
தவ ஜலமமலம் யேன நிபீதம்
பரமபதம் கலு தேன க்ருஹீதம்।
மாதர்கங்கே த்வயி யோ பக்த꞉
கில தம் த்ரஷ்டும் ந யம꞉ ஶக்த꞉।
பதிதோத்தாரிணி ஜாஹ்னவி கங்கே
கண்டிதகிரிவரமண்டிதபங்கே।
பீஷ்மஜனனி ஹே முனிவரகன்யே
பதிதநிவாரிணி த்ரிபுவனதன்யே।
கல்பலதாமிவ பலதாம் லோகே
ப்ரணமதி யஸ்த்வாம் ந பததி ஶோகே।
பாராவாரவிஹாரிணி கங்கே
விபுதவதூக்ருததரலாபாங்கே।
தவ சேன்மாத꞉ ஸ்ரோதஸ்னாத꞉
புனரபி ஜடரே ஸோ(அ)பி ந ஜாத꞉।
நரகநிவாரிணி ஜாஹ்னவி கங்கே
கலுஷவிநாஶினி மஹிமோத்துங்கே।
பரிலஸதங்கே புண்யதரங்கே
ஜய ஜய ஜாஹ்னவி கருணாபாங்கே।
இந்த்ரமுகுடமணிராஜிதசரணே
ஸுகதே ஶுபதே ஸேவகசரணே।
ரோகம் ஶோகம் பாபம் தாபம்
ஹர மே பகவதி குமதிகலாபம்।
த்ரிபுவனஸாரே வஸுதாஹாரே
த்வமஸி கதிர்மம கலு ஸம்ஸாரே।
அலகானந்தே பரமானந்தே
குரு கருணாமயி காதரவந்த்யே।
தவ தடநிகடே யஸ்ய ஹி வாஸ꞉
கலு வைகுண்டே தஸ்ய நிவாஸ꞉।
வரமிஹ நீரே கமடோ மீன꞉
கிம் வா தீரே ஸரட꞉ க்ஷீண꞉।
அதவா கவ்யூதௌ ஶ்வபசோ தீன-
ஸ்தவ ந ஹி தூரே ந்ருபதிகுலீன꞉।
போ புவனேஶ்வரி புண்யே தன்யே
தேவி த்ரவமயி முனிவரகன்யே।
கங்காஸ்தவமிமமமலம் நித்யம்
படதி நரோ ய꞉ ஸ ஜயதி ஸத்யம்।
யேஷாம் ஹ்ருதயே கங்கா பக்தி-
ஸ்தேஷாம் பவதி ஸதா ஸுகமுக்தி꞉।
மதுரமனோஹரபஞ்ஜடிகாபி꞉
பரமானந்தகலிதலலிதாபி꞉।
கங்காஸ்தோத்ரமிதம் பவஸாரம்
வாஞ்சிதபலதம் விதிதமுதாரம்।
ஶங்கரஸேவகஶங்கரரசிதம்
படதி ச விஷயீதமிதி ஸமாப்தம்।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |