சப்த நதீ பாப நாசன ஸ்தோத்திரம்

ஸர்வதீர்தமயீ ஸ்வர்கே ஸுராஸுரவிவந்திதா। பாபம் ஹரது மே கங்கா புண்யா ஸ்வர்காபவர்கதா। கலிந்தஶைலஜா ஸித்திபுத்திஶக்திப்ரதாயினீ। யமுனா ஹரதாத் பாபம் ஸர்வதா ஸர்வமங்கலா। ஸர்வார்திநாஶினீ நித்யம் ஆயுராரோக்யவர்தினீ। கோதாவரீ ச ஹரதாத் பாப்மானம் மே ஶிவப்ரதா।


ஸர்வதீர்தமயீ ஸ்வர்கே ஸுராஸுரவிவந்திதா।
பாபம் ஹரது மே கங்கா புண்யா ஸ்வர்காபவர்கதா।
கலிந்தஶைலஜா ஸித்திபுத்திஶக்திப்ரதாயினீ।
யமுனா ஹரதாத் பாபம் ஸர்வதா ஸர்வமங்கலா।
ஸர்வார்திநாஶினீ நித்யம் ஆயுராரோக்யவர்தினீ।
கோதாவரீ ச ஹரதாத் பாப்மானம் மே ஶிவப்ரதா।
வரப்ரதாயினீ தீர்தமுக்யா ஸம்பத்ப்ரவர்தினீ।
ஸரஸ்வதீ ச ஹரது பாபம் மே ஶாஶ்வதீ ஸதா।
பீயூஷதாரயா நித்யம் ஆர்திநாஶனதத்பரா।
நர்மதா ஹரதாத் பாபம் புண்யகர்மபலப்ரதா।
புவனத்ரயகல்யாணகாரிணீ சித்தரஞ்ஜினீ।
ஸிந்துர்ஹரது பாப்மானம் மம க்ஷிப்ரம் ஶிவா(ஆ)வஹா।
அகஸ்த்யகும்பஸம்பூதா புராணேஷு விவர்ணிதா।
பாபம் ஹரது காவேரீ புண்யஶ்லோககரீ ஸதா।
த்ரிஸந்த்யம் ய꞉ படேத்பக்த்யா ஶ்லோகஸப்தகமுத்தமம்।
தஸ்ய ப்ரணஶ்யதே பாபம் புண்யம் வர்ததி ஸர்வதா।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |