சப்த நதீ புண்யபத்ம ஸ்தோத்திரம்

ஸுரேஶ்வரார்யபூஜிதாம் மஹாநதீஷு சோத்தமாம்
த்யுலோகத꞉ ஸமாகதாம் கிரீஶமஸ்தகஸ்திதாம்|
வதோத்யதாதி-
கல்மஷப்ரணாஶினீம் ஹிதப்ரதாம்
விகாஶிகாபதே ஸ்திதாம் விகாஸதாமஹம் பஜே|
ப்ரதேஶமுத்தரம் ச பூருவம்ஶதேஶஸம்ஸ்ப்ருஶாம்
த்ரிவேணிஸங்கமிஶ்ரிதாம் ஸஹஸ்ரரஶ்மினந்தினீம்|
விசேதனப்ரபாபநாஶகாரிணீம் யமானுஜாம்
நமாமி தாம் ஸுஶாந்திதாம் கலிந்தஶைலஜாம் வராம்|
த்ரிநேத்ரதேவஸந்நிதௌ ஸுகாமினீம் ஸுதாமயீம்
மஹத்ப்ரகீர்ணநாஶினீம் ஸுஶோபகர்மவர்த்தினீம்|
பராஶராத்மஜஸ்துதாம் ந்ருஸிம்ஹதர்மதேஶகாம்
சதுர்முகாத்ரிஸம்பவாம் ஸுகோதிகாமஹம் பஜே|
விபஞ்சகௌலிகாம் ஶுபாம் ஸுஜைமினீயஸேவிதாம்
ஸு-ருக்க்ருசாஸுவர்ணிதாம் ஸதா ஶுபப்ரதாயினீம்|
வராம் ச வைதிகீம் நதீம் த்ருஶத்வதீஸமீபகாம்
நமாமி தாம் ஸரஸ்வதீம் பயோநிதிஸ்வரூபிகாம்|
மஹாஸுராஷ்ட்ரகுர்ஜர-
ப்ரதேஶமத்யகஸ்திதாம்
மஹாநதீம் புவிஸ்திதாம் ஸுதீர்கிகாம் ஸுமங்கலாம்|
பவித்ரஸஜ்ஜலேன லோகபாபகர்மநாஶினீம்
நமாமி தாம் ஸுனர்மதாம் ஸதா ஸுதேவ ஸௌக்யதாம்|
விஜம்புவாரிமத்யகாம் ஸுமாதுரீம் ஸுஶீதலாம்
ஸுதாஸரித்ஸு தேவிகேதி ரூபிதாம் பித்ருப்ரியாம்|
ஸுபூஜ்யதிவ்யமானஸாம் ச ஶல்யகர்மநாஶினீம்
நமாமி ஸிந்துமுத்தமாம் ஸுஸத்பலைர்விமண்டிதாம்|
அகஸ்த்யகும்பஸம்பவாம் கவேரராஜகன்யகாம்
ஸுரங்கநாதபாதபங்கஜஸ்ப்ருஶாம் ந்ருபாவனீம்|
துலாபிமாஸகே ஸமஸ்தலோகபுண்யதாயினீம்
புராரிநந்தனப்ரியாம் புராணவர்ணிதாம் பஜே|
படேன்னர꞉ ஸதா(அ)ன்விமாம் நுதிம் நதீவிஶேஷிகாம்
அவாப்னுதே பலம் தனம் ஸுபுத்ரஸௌம்யபாந்தவான்|
மஹாநதீனிமஜ்ஜநாதி-
பாவனப்ரபுண்யகம்
ஸதா ஹி ஸத்கதி꞉ பலம் ஸுபாடகஸ்ய தஸ்ய வை।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |