Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamTelugu

ಶಾರದಾ ವರ್ಣನ ಸ್ತೋತ್ರ

ಅರ್ಕಕೋಟಿ-
ಪ್ರತಾಪಾನ್ವಿತಾಮಂಬಿಕಾಂ
ಆದಿಮಧ್ಯಾವಸಾನೇಷು ಸಂಕೀರ್ತಿತಾಂ.
ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ-
ಮಿಂದುಪೂರ್ಣಾನನಾಂ
ಸಾರದಾಂ ಸರ್ವದಾಽಹಂ ಭಜೇ ಶಾರದಾಂ.
ವರ್ಣಮಾತೃಸ್ವರೂಪಾಂ ವಿಕಾರಾದೃತಾಂ
ವಾಮನೇತ್ರಾಂ ವಸಿಷ್ಠಾದಿಸಂವನದಿತಾಂ.
ಪೂತಚಿತ್ತಾಂ ಪರಾಂ ಭೂತಭೂತಿಪ್ರದಾಂ
ಸಾರದಾಂ ಸರ್ವದಾಽಹಂ ಭಜೇ ಶಾರದಾಂ.
ಪಾಪಸಮ್ಮರ್ದಿನೀಂ ಪುಣ್ಯಸಂವರ್ದ್ಧಿನೀಂ
ದಾತೃಧಾತೃಪ್ರಕಾಮಾಂ ವಿಧಾತ್ರೀಂ ವರಾಂ.
ಚಿತ್ರವರ್ಣಾಂ ವಿಶಾಲಾಂ ವಿದೋಷಾಪಹಾಂ
ಸಾರದಾಂ ಸರ್ವದಾಽಹಂ ಭಜೇ ಶಾರದಾಂ.
ಚಂಪಕಾಶೋಕ-
ಪುನ್ನಾಗಮಂದಾರಕೈಃ
ಅರ್ಕಮಲ್ಲೀ-
ಸುಮೈರ್ಮಾಲತೀಶಾಲ್ಮಲೈಃ.
ಪೂಜಿತಾಂ ಪದ್ಮಜಾಂ ಪಾರ್ಥಿವಪ್ರೇರಕಾಂ
ಸಾರದಾಂ ಸರ್ವದಾಽಹಂ ಭಜೇ ಶಾರದಾಂ.
ಮೌಕ್ತಿಕೈರಿಂದ್ರನೀಲೈಃ ಸುಗಾರುತ್ಮತೈಃ
ಯುಕ್ತಮುಖ್ಯಾಂಗಭೂಷಾಂ ಯಶೋವರ್ಧಿನೀಂ.
ಸತ್ಯತತ್ತ್ವಪ್ರಿಯಾಂ ಶಾಂತಚಿತ್ತಾಂ ಸುರಾಂ
ಸಾರದಾಂ ಸರ್ವದಾಽಹಂ ಭಜೇ ಶಾರದಾಂ.
ಸ್ವರ್ಣನೀಹಾರರೂಪ್ಯಾಗ್ರ-
ವಜ್ರಪ್ರಭೈಃ
ಸರ್ವಹಾರೈಃ ಕಲಾಪೈರ್ಗಲೇ ಮಂಡಿತಾಂ.
ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾ-
ಮೃದ್ಧಿಯುಕ್ತ್ಯಾವಹಾಂ
ಸಾರದಾಂ ಸರ್ವದಾಽಹಂ ಭಜೇ ಶಾರದಾಂ.
ಸಿಂಧುಕಾವೇರಿಕಾ-
ನರ್ಮದಾಸಜ್ಜಲೈಃ
ಸಿಕ್ತಪಾದೌ ಸುತಪ್ತೇ ಭುವಿ ಸ್ಥಾಪಿತಾಂ.
ಚರ್ವಿತಾಶೇಷಗರ್ವಾಂ ಶರಣ್ಯಾಗ್ರಗಾಂ
ಸಾರದಾಂ ಸರ್ವದಾಽಹಂ ಭಜೇ ಶಾರದಾಂ.
ಶೂರಮುಖ್ಯೈಃ ಸದಾ ಸೇವಿತಾಂ ಸತ್ತಮಾಂ
ದೇಶಿಕಾಂ ಯಂತ್ರಮುಖ್ಯಾವೃತಾಂ ದೇವಿಕಾಂ.
ಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯಯುಕ್ತೇಶ್ವರೀಂ ಶೈಲಜಾಂ
ಸಾರದಾಂ ಸರ್ವದಾಽಹಂ ಭಜೇ ಶಾರದಾಂ.
ಶಾರದಾಂ ಸರ್ವದಾ ಯೋ ಭಜೇದ್ ಭಕ್ತಿಮಾನ್
ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ಸದಾ ಸಾರದಾ ತಸ್ಯ ವೈ.
ಯಚ್ಛತಿ ಸ್ವಂ ಬಲಂ ರಾಜ್ಯಮಿಷ್ಟಂ ಸುಖಂ
ಮಾನವೃದ್ಧಿಂ ಮುದಾ ಹ್ಯಾಯುಷಂ ಪೂರ್ಣಕಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3338475