కావేరీ స్తోత్రం

కథం సహ్యజన్యే సురామే సజన్యే
ప్రసన్నే వదాన్యా భవేయుర్వదాన్యే.
సపాపస్య మన్యే గతించాంబ మాన్యే
కవేరస్య ధన్యే కవేరస్య కన్యే.
కృపాంబోధిసంగే కృపార్ద్రాంతరంగే
జలాక్రాంతరంగే జవోద్యోతరంగే.
నభశ్చుంబివన్యేభ- సంపద్విమాన్యే
నమస్తే వదాన్యే కవేరస్య కన్యే.
సమా తే న లోకే నదీ హ్యత్ర లోకే
హతాశేషశోకే లసత్తట్యశోకే.
పిబంతోఽమ్బు తే కే రమంతే న నాకే
నమస్తే వదాన్యే కవేరస్య కన్యే.
మహాపాపిలోకానపి స్నానమాత్రాన్
మహాపుణ్యకృద్భిర్మహత్కృత్యసద్భిః.
కరోష్యంబ సర్వాన్ సురాణాం సమానాన్
నమస్తే వదాన్యే కవేరస్య కన్యే.
అవిద్యాంతకర్త్రీ విశుద్ధప్రదాత్రీ
సస్యస్యవృద్ధిం తథాఽఽచారశీలం.
దదాస్యంబ ముక్తిం విధూయ ప్రసక్తిం
నమస్తే వదాన్యే కవేరస్య కన్యే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

89.8K
1.0K

Comments Telugu

q28sc
చాలా ఉపయోగకరమైన వెబ్‌సైట్ 😊 -మద్దులపల్లి రమేష్

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

వేదధారలో చేరడం ఒక వరంగా ఉంది. నా జీవితం మరింత పాజిటివ్ మరియు సంతృప్తంగా ఉంది. -Kavitha

చాలా బాగున్న వెబ్‌సైట్ 😊 -కలిమేళ్ల కృష్ణ

వేదధార నా జీవితంలో చాలా పాజిటివిటీ మరియు శాంతిని తెచ్చింది. నిజంగా కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Vijayakumar Chinthala

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |