பூதநாத அஷ்டகம்

ஶ்ரீவிஷ்ணுபுத்ரம் ஶிவதிவ்யபாலம் மோக்ஷப்ரதம் திவ்யஜநாபிவந்த்யம்.
கைலாஸநாதப்ரணவஸ்வரூபம் ஶ்ரீபூதநாதம் மனஸா ஸ்மராமி.
அஜ்ஞானகோராந்ததர்மப்ரதீபம் ப்ரஜ்ஞானதானப்ரணவம் குமாரம்.
லக்ஷ்மீவிலாஸைகநிவாஸரங்கம் ஶ்ரீபூதநாதம் மனஸா ஸ்மராமி.
லோகைகவீரம் கருணாதரங்கம் ஸத்பக்தத்ருஶ்யம் ஸ்மரவிஸ்மயாங்கம்.
பக்தைகலக்ஷ்யம் ஸ்மரஸங்கபங்கம் ஶ்ரீபூதநாதம் மனஸா ஸ்மராமி.
லக்ஷ்மீ தவ ப்ரௌடமனோஹரஶ்ரீஸௌந்தர்யஸர்வஸ்வவிலாஸரங்கம்.
ஆனந்தஸம்பூர்ணகடாக்ஷலோலம் ஶ்ரீபூதநாதம் மனஸா ஸ்மராமி.
பூர்ணகடாக்ஷப்ரபயாவிமிஶ்ரம் ஸம்பூர்ணஸுஸ்மேரவிசித்ரவக்த்ரம்.
மாயாவிமோஹப்ரகரப்ரணாஶம் ஶ்ரீபூதநாதம் மனஸா ஸ்மராமி.
விஶ்வாபிராமம் குணபூர்ணவர்ணம் தேஹப்ரபாநிர்ஜிதகாமதேவம்.
குபேட்யது꞉கர்வவிஷாதநாஶம் ஶ்ரீபூதநாதம் மனஸா ஸ்மராமி.
மாலாபிராமம் பரிபூர்ணரூபம் காலானுரூபப்ரகாடாவதாரம்.
காலாந்தகானந்தகரம் மஹேஶம் ஶ்ரீபூதநாதம் மனஸா ஸ்மராமி.
பாபாபஹம் தாபவிநாஶமீஶம் ஸர்வாதிபத்யபரமாத்மநாதம்.
ஶ்ரீஸூர்யசந்த்ராக்னிவிசித்ரநேத்ரம் ஶ்ரீபூதநாதம் மனஸா ஸ்மராமி.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other languages: EnglishMalayalamTelugu

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |