தர்ம சாஸ்தா கவசம்

 

Dharma Shasta Kavacham

 

அத தர்மஶாஸ்தாகவசம்.
ௐ தேவ்யுவாச -
பகவன் தேவதேவேஶ ஸர்வஜ்ஞ த்ரிபுராந்தக.
ப்ராப்தே கலியுகே கோரே மஹாபூதை꞉ ஸமாவ்ருதே.
மஹாவ்யாதிமஹாவ்யால- கோரராஜை꞉ ஸமாவ்ருதே.
து꞉ஸ்வப்னகோரஸந்தாபை- ர்துர்வினீதை꞉ ஸமாவ்ருதே.
ஸ்வதர்மவிரதே மார்கே ப்ரவ்ருத்தே ஹ்ருதி ஸர்வதா.
தேஷாம் ஸித்திம் ச முக்திம் ச த்வம் மே ப்ரூஹி வ்ருஷத்வஜ.
ஈஶ்வர உவாச -
ஶ்ருணு தேவி மஹாபாகே ஸர்வகல்யாணகாரணே.
மஹாஶாஸ்துஶ்ச தேவேஶி கவசம் புண்யவர்தனம்.
அக்நிஸ்தம்பஜலஸ்தம்ப- ஸேனாஸ்தம்பவிதாயகம்.
மஹாபூதப்ரஶமனம் மஹாவ்யாதிநிவாரணம்.
மஹாஜ்ஞானப்ரதம் புண்யம் விஶேஷாத் கலிதாபஹம்.
ஸர்வரக்ஷாகரம் திவ்யமாயுராரோக்ய- வர்தனம்.
கிமதோ பஹுனோக்தேன யம் யம் காமயதே த்விஜ꞉.
தம் தமாப்னோத்யஸந்தேஹோ மஹாஶாஸ்து꞉ ப்ரஸாதத꞉.
கவசஸ்ய ருஷிர்ப்ரஹ்மா காயத்ரீஶ்சந்த உச்யதே.
தேவதா ஶ்ரீமஹாஶாஸ்தா தேவோ ஹரிஹராத்மஜ꞉.
ஷடங்கமாசரேத் பக்த்யா மாத்ரயா ஜாதியுக்தயா.
த்யாநமஸ்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ருணுஷ்வாவஹிதா ப்ரியே.
அஸ்ய ஶ்ரீமஹாஶாஸ்து꞉ கவசஸ்தோத்ர- மஹாமந்த்ரஸ்ய. ப்ரஹ்மா ருஷி꞉. காயத்ரீ சந்த꞉. ஶ்ரீமஹாஶாஸ்தா தேவதா.
ப்ராம் பீஜம். ப்ரீம் ஶக்தி꞉. ப்ரூம் கீலகம். ஶ்ரீமஹாஶாஸ்து꞉ ப்ரஸாதஸித்த்யர்தே ஜபே விநியோக꞉.
த்யானம்.
தேஜோமண்டலமத்யகம் த்ரிநயனம் திவ்யாம்பராலங்க்ருதம்
தேவம் புஷ்பஶரேக்ஷுகார்முக- லஸன்மாணிக்யபாத்ராபயம்.
பிப்ராணம் கரபங்கஜே மதகஜஸ்கந்தாதிரூடம் விபும்
ஶாஸ்தாரம் ஶரணம் வ்ரஜாமி ஸததம் த்ரைலோக்யஸம்மோஹனம்.
மஹாஶாஸ்தா ஶிர꞉ பாது பாலம் ஹரிஹராத்மஜ꞉.
காமரூபீ த்ருஶௌ பாது ஸர்வஜ்ஞோ மே ஶ்ருதீ ஸதா.
க்ராணம் பாது க்ருபாத்யக்ஷோ முகம் கௌரீப்ரிய꞉ ஸதா.
வேதாத்யாயீ ச ஜிஹ்வாம் மே பாது மே சுபுகம் குரு꞉.
கண்டம் பாது விஶுத்தாத்மா ஸ்கந்தௌ பாது ஸுரார்சித꞉.
பாஹூ பாது விரூபாக்ஷ꞉ கரௌ து கமலாப்ரிய꞉.
பூதாதிபோ மே ஹ்ருதயம் மத்யம் பாது மஹாபல꞉.
நாபிம் பாது மஹாவரீ꞉ கமலாக்ஷோ(அ)வதாத் கடிம்.
அபாணம் பாது விஶ்வாத்மா குஹ்யம் குஹ்யார்தவித்தம꞉.
ஊரூ பாது கஜாரூடோ வஜ்ரதாரீ ச ஜானுனீ.
ஜங்கே பாஶாங்குஶதர꞉ பாதௌ பாது மஹாமதி꞉.
ஸர்வாங்கம் பாது மே நித்யம் மஹாமாயாவிஶாரத꞉.
இதீதம் கவசம் புண்யம் ஸர்வாகௌகநிக்ருந்தனம்.
மஹாவ்யாதிப்ரஶமனம் மஹாபாதகநாஶனம்.
ஜ்ஞானவைராக்யதம் திவ்யமணிமாதி- விபூஷிதம்.
ஆயுராரோக்யஜனனம் மஹாவஶ்யகரம் பரம்.
யம் யம் காமயதே காமம் தம் தமாப்னோத்யஸம்ஶய꞉.
த்ரிஸந்த்யம் ய꞉ படேத்வித்வான் ஸ யாதி பரமாம் கதிம்.
இதி தர்மஶாஸ்தாகவசம் ஸம்பூர்ணம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

சிதம்பரேச ஸ்தோத்திரம்

சிதம்பரேச ஸ்தோத்திரம்

ப்ரஹ்மமுகாமரவந்திதலிங்கம் ஜன்மஜராமரணாந்தகலிங்கம். கர்மநிவாரணகௌஶலலிங்கம் தன்ம்ருது பாது சிதம்பரலிங்கம். கல்பகமூலப்ரதிஷ்டிதலிங்கம் தர்பகநாஶயுதிஷ்டிரலிங்கம். குப்ரக்ருதிப்ரகராந்தகலிங்கம் தன்ம்ருது பாது சிதம்பரலிங்கம். ஸ்கந்தகணேஶ்வரகல்பிதலிங்கம் கின்னரசாரணகாய

Click here to know more..

அம்பிகா ஸ்தவம்

அம்பிகா ஸ்தவம்

ஸ்மிதாஸ்யாம் ஸுராம் ஶுத்தவித்யாங்குராக்யாம் மனோரூபிணீம் தேவகார்யோத்ஸுகாம் தாம். ஸுஸிம்ஹஸ்திதாம் சண்டமுண்டப்ரஹாராம் நமாம்யம்பிகாமம்பு- ஜாதேக்ஷணாம் தாம். ஸுமேருஸ்திதாம் ஸர்வபூஷாவிபூஷாம் ஜகந்நாயிகாம் ரக்தவஸ்த்ரான்விதாங்காம். தமோபஞ்ஜினீம் மீனஸாத்ருஶ்யநேத்ராம்

Click here to know more..

தேவாந்தகனுக்கு மந்த்ரஸித்தி கிடைக்கிறது

தேவாந்தகனுக்கு மந்த்ரஸித்தி கிடைக்கிறது

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |