தர்ம சாஸ்தா அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஓம் அத ஶ்ரீஹரிஹரபுத்ராஷ்டோத்தர-
ஶதநாமாவலி꞉।
த்யானம்।
கல்ஹாரோஜ்ஜ்வலநீல-
குந்தலபரம் காலாம்புதஶ்யாமலம்
கர்பூராகலிதாபிராமவபுஷம் காந்தேந்துபிம்பானனம்।
ஶ்ரீதண்டாங்குஶபாஶ-
ஶூலவிலஸத்பாணிம் மதாந்தத்விபா-
(ஆ)ரூடம் ஶத்ருவிமர்தனம் ஹ்ருதி மஹாஶாஸ்தாரமாத்யம் பஜே।
ஓம் மஹாஶாஸ்த்ரே நம꞉, ஓம் மஹாதேவாய நம꞉, ஓம் மஹாதேவஸுதாய நம꞉, ஓம் அவ்யயாய நம꞉, ஓம் லோககர்த்ரே நம꞉, ஓம் லோகபர்த்ரே நம꞉, ஓம் லோகஹர்த்ரே நம꞉, ஓம் பராத்பராய நம꞉, ஓம் த்ரிலோகரக்ஷகாய நம꞉, ஓம் தன்வினே நம꞉, ஓம் தபஸ்வினே நம꞉, ஓம் பூதஸைநிகாய நம꞉, ஓம் மந்த்ரவேதினே நம꞉, ஓம் மஹாவேதினே நம꞉, ஓம் மாருதாய நம꞉, ஓம் ஜகதீஶ்வராய நம꞉, ஓம் லோகாத்யக்ஷாய நம꞉, ஓம் அக்ரண்யே நம꞉, ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉, ஓம் அப்ரமேயபராக்ரமாய நம꞉, ஓம் ஸிம்ஹாரூடாய நம꞉, ஓம் கஜாரூடாய நம꞉, ஓம் ஹயாரூடாய நம꞉, ஓம் மஹேஶ்வராய நம꞉, ஓம் நாநாஶஸ்த்ரதராய நம꞉, ஓம் அனர்காய நம꞉, ஓம் நானாவித்யாவிஶாரதாய நம꞉, ஓம் நானாரூபதராய நம꞉, ஓம் வீராய நம꞉, ஓம் நானாப்ராணிநிஷேவிதாய நம꞉, ஓம் பூதேஶாய நம꞉, ஓம் பூதிதாய நம꞉, ஓம் முக்திதாய நம꞉, ஓம் புஜங்காபரணோத்தமாய நம꞉, ஓம் இக்ஷுதன்வினே நம꞉, ஓம் புஷ்பபாணாய நம꞉, ஓம் மஹாரூபாய நம꞉, ஓம் மஹாப்ரபவே நம꞉, ஓம் மாயாதேவீஸுதாய நம꞉, ஓம் மாந்யாய நம꞉, ஓம் மஹனீயாய நம꞉, ஓம் மஹாகுணாய நம꞉, ஓம் மஹாஶைவாய நம꞉, ஓம் மஹாருத்ராய நம꞉, ஓம் வைஷ்ணவாய நம꞉, ஓம் விஷ்ணுபூஜகாய நம꞉, ஓம் விக்னேஶாய நம꞉, ஓம் வீரபத்ரேஶாய நம꞉, ஓம் பைரவாய நம꞉, ஓம் ஷண்முகப்ரியாய நம꞉, ஓம் மேருஶ்ருங்கஸமாஸீனாய நம꞉, ஓம் முநிஸங்கநிஷேவிதாய நம꞉, ஓம் தேவாய நம꞉, ஓம் பத்ராய நம꞉, ஓம் ஜகந்நாதாய நம꞉, ஓம் கணநாதாய நம꞉, ஓம் கணேஶ்வராய நம꞉, ஓம் மஹாயோகினே நம꞉, ஓம் மஹாமாயினே நம꞉, ஓம் மஹாஜ்ஞானினே நம꞉, ஓம் மஹாஸ்திராய நம꞉, ஓம் தேவஶாஸ்த்ரே நம꞉, ஓம் பூதஶாஸ்த்ரே நம꞉, ஓம் பீமஹாஸபராக்ரமாய நம꞉, ஓம் நாகஹாராய நம꞉, ஓம் நாககேஶாய நம꞉, ஓம் வ்யோமகேஶாய நம꞉, ஓம் ஸனாதனாய நம꞉, ஓம் ஸகுணாய நம꞉, ஓம் நிர்குணாய நம꞉, ஓம் நித்யாய நம꞉, ஓம் நித்யத்ருப்தாய நம꞉, ஓம் நிராஶ்ரயாய நம꞉, ஓம் லோகாஶ்ரயாய நம꞉, ஓம் கணாதீஶாய நம꞉, ஓம் சது꞉ஷஷ்டிகலாமயாய நம꞉, ஓம் ருக்யஜு꞉ஸாமாதர்வரூபிணே நம꞉, ஓம் மல்லகாஸுரபஞ்ஜமனாய நம꞉, ஓம் த்ரிமூர்தயே நம꞉, ஓம் தைத்யமதனாய நம꞉, ஓம் ப்ரக்ருதயே நம꞉, ஓம் புருஷோத்தமாய நம꞉, ஓம் காலஜ்ஞானினே நம꞉, ஓம் மஹாஜ்ஞானினே நம꞉, ஓம் காமதாய நம꞉, ஓம் கமலேக்ஷணாய நம꞉, ஓம் கல்பவ்ருக்ஷாய நம꞉, ஓம் மஹாவ்ருக்ஷாய நம꞉, ஓம் வித்யாவ்ருக்ஷாய நம꞉, ஓம் விபூதிதாய நம꞉, ஓம் ஸம்ஸாரதாபவிச்சேத்ரே நம꞉, ஓம் பஶுலோகபயங்கராய நம꞉, ஓம் லோகஹந்த்ரே நம꞉, ஓம் ப்ராணதாத்ரே நம꞉, ஓம் பரகர்வவிபஞ்ஜனாய நம꞉, ஓம் ஸர்வஶாஸ்த்ரார்ததத்த்வஜ்ஞாய நம꞉, ஓம் நீதிமதே நம꞉, ஓம் பாபபஞ்ஜனாய நம꞉, ஓம் புஷ்கலாபூர்ணாஸம்யுக்தாய நம꞉, ஓம் பரமாத்மனே நம꞉, ஓம் ஸதாங்கதயே நம꞉, ஓம் அனந்தாதத்யஸங்காஶாய நம꞉, ஓம் ஸுப்ரஹ்மண்யானுஜாய நம꞉, ஓம் பலினே நம꞉, ஓம் பக்தானுகம்பினே நம꞉, ஓம் தேவேஶாய நம꞉, ஓம் பகவதே நம꞉, ஓம் பக்தவத்ஸலாய நம꞉, ஓம் பூர்ணாபுஷ்கலாம்பாஸமேத-
ஶ்ரீஹரிஹரபுத்ரஸ்வாமினே நம꞉। ஸ்வாமியே ஶரணம் அய்யப்பா।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |