ஹரிஹரபுத்திர மூலமந்திரம்

ஓம் ஹ்ரீம் ஹரிஹரபுத்ராய, புத்ரலாபாய ஶத்ருநாஶாய, மதகஜவாஹனாய மஹாஶாஸ்த்ரே நம꞉।

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

அஷ்டலட்சுமி ஸ்துதி

அஷ்டலட்சுமி ஸ்துதி

விஷ்ணோ꞉ பத்னீம் கோமலாம் காம் மனோஜ்ஞாம் பத்மாக்ஷீம் தாம் முக்திதானப்ரதானாம். ஶாந்த்யாபூஷாம் பங்கஜஸ்தாம் ஸுரம்யாம் ஸ்ருஷ்ட்யாத்யந்தாமாதிலக்ஷ்மீம் நமாமி. ஶாந்த்யா யுக்தாம் பத்மஸம்ஸ்தாம் ஸுரேஜ்யாம் திவ்யாம் தாராம் புக்திமுக்திப்ரதாத்ரீம். தேவைரர்ச்யாம் க்ஷீரஸ

Click here to know more..

நடராஐ ஸ்தோத்திரம்

நடராஐ ஸ்தோத்திரம்

ஹ்ரீமத்யா ஶிவயா விராண்மயமஜம் ஹ்ருத்பங்கஜஸ்தம் ஸதா ஹ்ரீணானா ஶிவகீர்தனே ஹிதகரம் ஹேலாஹ்ருதா மானினாம். ஹோபேராதிஸுகந்த- வஸ்துருசிரம் ஹேமாத்ரிபாணாஸனம் ஹ்ரீங்காராதிகபாதபீடமமலம் ஹ்ருத்யம் நடேஶம் பஜே. ஶ்ரீமஜ்ஜ்ஞானஸபாந்தரே ப்ரவிலஸச்ச்ரீபஞ்சவர்ணாக்ருதி ஶ்ரீவாணீவினுத

Click here to know more..

ஓங்கார பஞ்சாக்ஷர ஜபங்களின் பலன்கள்

ஓங்கார பஞ்சாக்ஷர ஜபங்களின் பலன்கள்

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |