நரசிம்ம ஸ்துதி

 

Narasimha Stuti

 

வ்ருத்தோத்புல்லவிஶாலாக்ஷம் விபக்ஷக்ஷயதீக்ஷிதம்।
நிநாதத்ரஸ்தவிஶ்வாண்டம் விஷ்ணுமுக்ரம் நமாம்யஹம்।
ஸர்வைரவத்யதாம் ப்ராப்தம் ஸகலௌகம் திதே꞉ ஸுதம்।
நகாக்ரை꞉ ஶகலீசக்ரே யஸ்தம் வீரம் நமாம்யஹம்।
பாதாவஷ்டப்தபாதாலம் மூர்த்தாவிஷ்டத்ரிவிஷ்டபம்।
புஜப்ரவிஷ்டாஷ்டதிஶம் மஹாவிஷ்ணும் நமாம்யஹம்।
ஜ்யோதீஷ்யர்கேந்துநக்ஷத்ர- ஜ்வலநாதீன்யனுக்ரமாத்।
ஜ்வலந்தி தேஜஸா யஸ்ய தம் ஜ்வலந்தம் நமாம்யஹம்।
ஸர்வேந்த்ரியைரபி வினா ஸர்வம் ஸர்வத்ர ஸர்வதா।
ஜானாதி யோ நமாம்யாத்யம் தமஹம் ஸர்வதோமுகம்।
நரவத் ஸிம்ஹவச்சைவ ரூபம் யஸ்ய மஹாத்மன꞉।
மஹாஸடம் மஹாதம்ஷ்ட்ரம் தம் ந்ருஸிம்ஹம் நமாம்யஹம்।
யந்நாமஸ்மரணாத்பீதா பூதவேதாலராக்ஷஸா꞉।
ரோகாத்யாஶ்ச ப்ரணஶ்யந்தி பீஷணம் தம் நமாம்யஹம்।
ஸர்வோ(அ)பி யம் ஸமாஶ்ரித்ய ஸகலம் பத்ரமஶ்னுதே।
ஶ்ரியா ச பத்ரயா ஜுஷ்டோ யஸ்தம் பத்ரம் நமாம்யஹம்।
ஸாக்ஷாத் ஸ்வகாலே ஸம்ப்ராப்தம் ம்ருத்யும் ஶத்ருகணானபி।
பக்தானாம் நாஶயேத்யஸ்யு ம்ருத்யும்ருத்யும் நமாம்யஹம்।
நமாஸ்காராத்மகம் யஸ்மை விதாயாத்மநிவேதனம்।
த்யக்தது꞉கோ(அ)கிலான் காமானஶ்னுதே தம் நமாம்யஹம்।
தாஸபூதா꞉ ஸ்வத꞉ ஸர்வே ஹ்யாத்மான꞉ பரமாத்மன꞉।
அதோ(அ)ஹமபி தே தாஸ இதி மத்வா நமாம்யஹம்।
ஶங்கரேணாதராத் ப்ரோக்தம் பதானாம் தத்த்வமுத்தமம்।
த்ரிஸந்த்யம் ய꞉ படேத் தஸ்ய ஶ்ரீர்வித்யாயுஶ்ச வர்ததே।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

52.1K
1.1K

Comments

pGv3G

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |