நரசிம்ம ஸ்துதி

 

Narasimha Stuti

 

வ்ருத்தோத்புல்லவிஶாலாக்ஷம் விபக்ஷக்ஷயதீக்ஷிதம்।
நிநாதத்ரஸ்தவிஶ்வாண்டம் விஷ்ணுமுக்ரம் நமாம்யஹம்।
ஸர்வைரவத்யதாம் ப்ராப்தம் ஸகலௌகம் திதே꞉ ஸுதம்।
நகாக்ரை꞉ ஶகலீசக்ரே யஸ்தம் வீரம் நமாம்யஹம்।
பாதாவஷ்டப்தபாதாலம் மூர்த்தாவிஷ்டத்ரிவிஷ்டபம்।
புஜப்ரவிஷ்டாஷ்டதிஶம் மஹாவிஷ்ணும் நமாம்யஹம்।
ஜ்யோதீஷ்யர்கேந்துநக்ஷத்ர- ஜ்வலநாதீன்யனுக்ரமாத்।
ஜ்வலந்தி தேஜஸா யஸ்ய தம் ஜ்வலந்தம் நமாம்யஹம்।
ஸர்வேந்த்ரியைரபி வினா ஸர்வம் ஸர்வத்ர ஸர்வதா।
ஜானாதி யோ நமாம்யாத்யம் தமஹம் ஸர்வதோமுகம்।
நரவத் ஸிம்ஹவச்சைவ ரூபம் யஸ்ய மஹாத்மன꞉।
மஹாஸடம் மஹாதம்ஷ்ட்ரம் தம் ந்ருஸிம்ஹம் நமாம்யஹம்।
யந்நாமஸ்மரணாத்பீதா பூதவேதாலராக்ஷஸா꞉।
ரோகாத்யாஶ்ச ப்ரணஶ்யந்தி பீஷணம் தம் நமாம்யஹம்।
ஸர்வோ(அ)பி யம் ஸமாஶ்ரித்ய ஸகலம் பத்ரமஶ்னுதே।
ஶ்ரியா ச பத்ரயா ஜுஷ்டோ யஸ்தம் பத்ரம் நமாம்யஹம்।
ஸாக்ஷாத் ஸ்வகாலே ஸம்ப்ராப்தம் ம்ருத்யும் ஶத்ருகணானபி।
பக்தானாம் நாஶயேத்யஸ்யு ம்ருத்யும்ருத்யும் நமாம்யஹம்।
நமாஸ்காராத்மகம் யஸ்மை விதாயாத்மநிவேதனம்।
த்யக்தது꞉கோ(அ)கிலான் காமானஶ்னுதே தம் நமாம்யஹம்।
தாஸபூதா꞉ ஸ்வத꞉ ஸர்வே ஹ்யாத்மான꞉ பரமாத்மன꞉।
அதோ(அ)ஹமபி தே தாஸ இதி மத்வா நமாம்யஹம்।
ஶங்கரேணாதராத் ப்ரோக்தம் பதானாம் தத்த்வமுத்தமம்।
த்ரிஸந்த்யம் ய꞉ படேத் தஸ்ய ஶ்ரீர்வித்யாயுஶ்ச வர்ததே।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

மஹா பைரவ அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

மஹா பைரவ அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

யம் யம் யம் யக்ஷரூபம் திஶி திஶி விதிதம் பூமிகம்பாயமானம் ஸம் ஸம் ஸம்ஹாரமூர்திம் ஶிரமுகுடஜடாஶேகரம் சந்த்ரபூஷம்। தம் தம் தம் தீர்ககாயம் விக்ருதநகமுகம் சோர்த்வரோமம் கராலம் பம் பம் பம் பாபநாஶம் ப்ரணமத ஸததம் பைரவம் க்ஷேத்ரபாலம்। ரம் ரம் ரம் ரக்தவர்ணம் கடிகடிததன

Click here to know more..

ஹயக்ரீவ ஸ்தோத்திரம்

ஹயக்ரீவ ஸ்தோத்திரம்

நமோ(அ)ஸ்து நீராயணமந்திராய நமோ(அ)ஸ்து ஹாராயணகந்தராய. நமோ(அ)ஸ்து பாராயணசர்சிதாய நமோ(அ)ஸ்து நாராயண தே(அ)ர்சிதாய. நமோ(அ)ஸ்து மத்ஸ்யாய லயாப்திகாய நமோ(அ)ஸ்து கூர்மாய பயோப்திகாய. நமோ வராஹாய தராதராய நமோ ந்ருஸிம்ஹாய பராத்பராய. நமோ(அ)ஸ்து ஶக்ராஶ்ரயவாமனாய நமோ(அ)ஸ்து

Click here to know more..

ப்ரம்மாவுக்கும் விஷ்ணுவிர்க்கும் இடையில் யுத்தம்

ப்ரம்மாவுக்கும் விஷ்ணுவிர்க்கும் இடையில் யுத்தம்

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |