நரசிம்ம ஸ்தவம்

பைரவாடம்பரம் பாஹுதம்ஷ்ட்ராயுதம்
சண்டகோபம் மஹாஜ்வாலமேகம் ப்ரபும்.
ஶங்கசக்ராப்ஜஹஸ்தம் ஸ்மராத்ஸுந்தரம்
ஹ்யுக்ரமத்யுஷ்ணகாந்திம் பஜே(அ)ஹம் முஹு꞉.
திவ்யஸிம்ஹம் மஹாபாஹுஶௌர்யான்விதம்
ரக்தநேத்ரம் மஹாதேவமாஶாம்பரம்.
ரௌத்ரமவ்யக்தரூபம் ச தைத்யாம்பரம்
வீரமாதித்யபாஸம் பஜே(அ)ஹம் முஹு꞉.
மந்தஹாஸம் மஹேந்த்ரேந்த்ரமாதிஸ்துதம்
ஹர்ஷதம் ஶ்மஶ்ருவந்தம் ஸ்திரஜ்ஞப்திகம்.
விஶ்வபாலைர்விவந்த்யம் வரேண்யாக்ரஜம்
நாஶிதாஶேஷது꞉கம் பஜே(அ)ஹம் முஹு꞉.
ஸவ்யஜூடம் ஸுரேஶம் வனேஶாயினம்
கோரமர்கப்ரதாபம் மஹாபத்ரகம்.
துர்நிரீக்ஷ்யம் ஸஹஸ்ராக்ஷமுக்ரப்ரபம்
தேஜஸா ஸஞ்ஜ்வலந்தம் பஜே(அ)ஹம் முஹு꞉.
ஸிம்ஹவக்த்ரம் ஶரீரேண லோகாக்ருதிம்
வாரணம் பீடனானாம் ஸமேஷாம் குரும்.
தாரணம் லோகஸிந்தோர்னராணாம் பரம்
முக்யமஸ்வப்னகானாம் பஜே(அ)ஹம் முஹு꞉.
பாவனம் புண்யமூர்திம் ஸுஸேவ்யம் ஹரிம்
ஸர்வவிஜ்ஞம் பவந்தம் மஹாவக்ஷஸம்.
யோகினந்தம் ச தீரம் பரம் விக்ரமம்
தேவதேவம் ந்ருஸிம்ஹம் பஜே(அ)ஹம் முஹு꞉.
ஸர்வமந்த்ரைகரூபம் ஸுரேஶம் ஶுபம்
ஸித்திதம் ஶாஶ்வதம் ஸத்த்ரிலோகேஶ்வரம்.
வஜ்ரஹஸ்தேருஹம் விஶ்வநிர்மாபகம்
பீஷணம் பூமிபாலம் பஜே(அ)ஹம் முஹு꞉.
ஸர்வகாருண்யமூர்திம் ஶரண்யம் ஸுரம்
திவ்யதேஜ꞉ஸமானப்ரபம் தைவதம்.
ஸ்தூலகாயம் மஹாவீரமைஶ்வர்யதம்
பத்ரமாத்யந்தவாஸம் பஜே(அ)ஹம் முஹு꞉.
பக்தவாத்ஸல்யபூர்ணம் ச ஸங்கர்ஷணம்
ஸர்வகாமேஶ்வரம் ஸாதுசித்தஸ்திதம்.
லோகபூஜ்யம் ஸ்திரம் சாச்யுதம் சோத்தமம்
ம்ருத்யும்ருத்யும் விஶாலம் பஜே(அ)ஹம் முஹு꞉.
பக்திபூர்ணாம் க்ருபாகாரணாம் ஸம்ஸ்துதிம்
நித்யமேகைகவாரம் படன் ஸஜ்ஜன꞉.
ஸர்வதா(ஆ)ப்னோதி ஸித்திம் ந்ருஸிம்ஹாத் க்ருபாம்
தீர்கமாயுஷ்ய- மாரோக்யமப்யுத்தமம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |