நரசிம்ம அஷ்டோத்தர சதநாமாவளி

ௐ ஶ்ரீநாரஸிம்ஹாய நம꞉.
ௐ மஹாஸிம்ஹாய நம꞉.
ௐ திவ்யஸிம்ஹாய நம꞉.
ௐ மஹாபலாய நம꞉.
ௐ உக்ரஸிம்ஹாய நம꞉.
ௐ மஹாதேவாய நம꞉.
ௐ ஸ்தம்பஜாய நம꞉.
ௐ உக்ரலோசனாய நம꞉.
ௐ ரௌத்ராய நம꞉.
ௐ ஸர்வாத்புதாய நம꞉.
ௐ ஶ்ரீமதே நம꞉.
ௐ யோகானந்தாய நம꞉.
ௐ த்ரிவிக்ரமாய நம꞉.
ௐ ஹரயே நம꞉.
ௐ கோலாஹலாய நம꞉.
ௐ சக்ரிணே நம꞉.
ௐ விஜயாய நம꞉.
ௐ ஜயவர்தனாய நம꞉.
ௐ பஞ்சானனாய நம꞉.
ௐ பரப்ரஹ்மணே நம꞉.
ௐ அகோராய நம꞉.
ௐ கோரவிக்ரமாய நம꞉.
ௐ ஜ்வலன்முகாய நம꞉.
ௐ ஜ்வாலமாலினே நம꞉.
ௐ மஹாஜ்வாலாய நம꞉.
ௐ மஹாப்ரபவே நம꞉.
ௐ நிடிலாக்ஷாய நம꞉.
ௐ ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம꞉.
ௐ துர்நிரீக்ஷ்யாய நம꞉.
ௐ ப்ரதாபனாய நம꞉.
ௐ மஹாதம்ஷ்ட்ராயுதாய நம꞉.
ௐ ப்ராஜ்ஞாய நம꞉.
ௐ சண்டகோபினே நம꞉.
ௐ ஸதாஶிவாய நம꞉.
ௐ ஹிரண்யகஶிபுத்வம்ஸினே நம꞉.
ௐ தைத்யதாவனபஞ்ஜனாய நம꞉.
ௐ குணபத்ராய நம꞉.
ௐ மஹாபத்ராய நம꞉.
ௐ பலபத்ராய நம꞉.
ௐ ஸுபத்ரகாய நம꞉.
ௐ கராலாய நம꞉.
ௐ விகராலாய நம꞉.
ௐ விகர்த்ரே நம꞉.
ௐ ஸர்வகர்த்ருகாய நம꞉.
ௐ ஶிம்ஶுமாராய நம꞉.
ௐ த்ரிலோகாத்மனே நம꞉.
ௐ ஈஶாய நம꞉.
ௐ ஸர்வேஶ்வராய நம꞉.
ௐ விபவே நம꞉.
ௐ பைரவாடம்பராய நம꞉.
ௐ திவ்யாய நம꞉.
ௐ அச்யுதாய நம꞉.
ௐ கவிமாதவாய நம꞉.
ௐ அதோக்ஷஜாய நம꞉.
ௐ அக்ஷராய நம꞉.
ௐ ஶர்வாய நம꞉.
ௐ வனமாலினே நம꞉.
ௐ வரப்ரதாய நம꞉.
ௐ விஶ்வம்பராய நம꞉.
ௐ அத்புதாய நம꞉.
ௐ பவ்யாய நம꞉.
ௐ ஶ்ரீவிஷ்ணவே நம꞉.
ௐ புருஷோத்தமாய நம꞉.
ௐ அனகாஸ்த்ராய நம꞉.
ௐ நகாஸ்த்ராய நம꞉.
ௐ ஸூர்யஜ்யோதிஷே நம꞉.
ௐ ஸுரேஶ்வராய நம꞉.
ௐ ஸஹஸ்ரபாஹவே நம꞉.
ௐ ஸர்வஜ்ஞாய நம꞉.
ௐ ஸர்வஸித்திப்ரதாயகாய நம꞉.
ௐ வஜ்ரதம்ஷ்ட்ராய நம꞉.
ௐ வஜ்ரநகாய நம꞉.
ௐ மஹானந்தாய நம꞉.
ௐ பரந்தபாய நம꞉.
ௐ ஸர்வயந்த்ரைகரூபாய நம꞉.
ௐ ஸர்வயந்த்ரவிதாரகாய நம꞉.
ௐ ஸர்வதந்த்ரஸ்வரூபாய நம꞉.
ௐ அவ்யக்தாய நம꞉.
ௐ ஸுவ்யக்தாய நம꞉.
ௐ பக்தவத்ஸலாய நம꞉.
ௐ வைஶாகஶுக்லபூதோத்தாய நம꞉.
ௐ ஶரணாகதவத்ஸலாய நம꞉.
ௐ உதாரகீர்தயே நம꞉.
ௐ புண்யாத்மனே நம꞉.
ௐ மஹாத்மனே நம꞉.
ௐ சண்டவிக்ரமாய நம꞉.
ௐ வேதத்ரயப்ரபூஜ்யாய நம꞉.
ௐ பகவதே நம꞉.
ௐ பரமேஶ்வராய நம꞉.
ௐ ஶ்ரீவத்ஸாங்காய நம꞉.
ௐ ஶ்ரீநிவாஸாய நம꞉.
ௐ ஜகத்வ்யாபினே நம꞉.
ௐ ஜகன்மயாய நம꞉.
ௐ ஜகத்பாலாய நம꞉.
ௐ ஜகந்நாதாய நம꞉.
ௐ மஹாகாயாய நம꞉.
ௐ த்விரூபப்ருதே நம꞉.
ௐ பரமாத்மனே நம꞉.
ௐ பரம் ஜ்யோதிஷே நம꞉.
ௐ நிர்குணாய நம꞉.
ௐ ந்ருகேஸரிணே நம꞉.
ௐ பரதத்த்வாய நம꞉.
ௐ பரம் தாம்னே நம꞉.
ௐ ஸச்சிதானந்தவிக்ரஹாய நம꞉.
ௐ லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹாய நம꞉.
ௐ ஸர்வாத்மனே நம꞉.
ௐ தீராய நம꞉.
ௐ ப்ரஹ்லாதபாலகாய நம꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

70.6K
1.1K

Comments Tamil

xrdca
மிகச்சிறந்த வெப்ஸைட் -பார்வதி ராஜசேகரன்

வேததாராவின் மூலம் என் வாழ்க்கையில் பெரும் மாற்றம் மற்றும் நேர்மறை உருவானது. மனமார்ந்த நன்றி! -Vijaya M

மிக அழகான இணையதளம் 🌸 -அருணா

தகவல் நிறைந்த இணையதளம் -சுப்பிரமணியன்

அறிவாற்றலை மேம்படுத்தும் இணையதளம் 📖 -மஞ்சுளா

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |