హరిహరపుత్ర అష్టక స్తోత్రం

Other languages: EnglishTamilMalayalamKannada

హరివరాసనం విశ్వమోహనం
హరిదధీశ్వర- మారాధ్యపాదుకం.
అరివిమర్దనం నిత్యనర్తనం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే.
శరణకీర్తనం భక్తమానసం
భరణలోలుపం నర్తనాలసం.
అరుణభాసురం భూతనాయకం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే.
ప్రణయసత్యకం ప్రాణనాయకం
ప్రణతకల్పకం సుప్రభాంచితం.
ప్రణవమందిరం కీర్తనప్రియం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే.
తురగవాహనం సుందరాననం
వరగదాయుధం వేదవర్ణితం.
గురుకృపాకరం కీర్తనప్రియం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే.
త్రిభువనార్చితం దేవతాత్మకం
త్రినయనప్రభుం దివ్యదేశికం.
త్రిదశపూజితం చింతితప్రదం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే.
భవభయాపహం భావుకావహం
భువనమోహనం భూతిభూషణం.
ధవలవాహనం దివ్యవారణం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే.
కలమృదుస్మితం సుందరాననం
కలభకోమలం గాత్రమోహనం.
కలభకేసరీ- వాజివాహనం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే.
శ్రితజనప్రియం చింతితప్రదం
శ్రుతివిభూషణం సాధుజీవనం.
శ్రుతిమనోహరం గీతలాలసం
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

అన్నపూర్ణా స్తుతి

అన్నపూర్ణా స్తుతి

అన్నదాత్రీం దయార్ద్రాగ్రనేత్రాం సురాం లోకసంరక్షిణీం మాతరం త్మాముమాం. అబ్జభూషాన్వితామాత్మసమ్మోహనాం దేవికామక్షయామన్నపూర్ణాం భజే. ఆత్మవిద్యారతాం నృత్తగీతప్రియా- మీశ్వరప్రాణదాముత్తరాఖ్యాం విభాం. అంబికాం దేవవంద్యాముమాం సర్వదాం దేవికామక్షయామన్నపూర్ణాం భజే. మేఘన

Click here to know more..

శాస్తా పంచ రత్న స్తోత్రం

శాస్తా పంచ రత్న స్తోత్రం

లోకవీరం మహాపూజ్యం సర్వరక్షాకరం విభుం. పార్వతీహృదయానందం శాస్తారం ప్రణమామ్యహం. విప్రపూజ్యం విశ్వవంద్యం విష్ణుశంభ్వోః ప్రియం సుతం. క్షిప్రప్రసాదనిరతం శాస్తారం ప్రణమామ్యహం.

Click here to know more..

శ్రీ రుద్రం

శ్రీ రుద్రం

ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ నమస్తే రుద్రమన్యవ ఉతోత ఇషవే నమః నమస్తే అస్తు ధన్వనే బాహుభ్యాముత తే నమః యాత ఇషుః శివతమా శివం బభూవ తే ధనుః

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |