Sri Rama Ashtottara Shatanamavali

 

 

ॐ श्रीरामाय नमः । 

ॐ रामभद्राय नमः । 

ॐ रामचन्द्राय नमः । 

ॐ शाश्वताय नमः । 

ॐ राजीवलोचनाय नमः । 

ॐ श्रीमते नमः । 

ॐ राजेन्द्राय नमः । 

ॐ रघुपुङ्गवाय नमः । 

ॐ जानकीवल्लभाय नमः । 

ॐ जैत्राय नमः ॥ १०॥ 

ॐ जितामित्राय नमः । 

ॐ जनार्दनाय नमः । 

ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः । 

ॐ दान्ताय नमः । 

ॐ शरणत्राणतत्पराय नमः । 

ॐ वालिप्रमथनाय नमः । 

ॐ वाग्मिने नमः । 

ॐ सत्यवाचे नमः । 

ॐ सत्यविक्रमाय नमः । 

ॐ सत्यव्रताय नमः ॥ २०॥ 

ॐ व्रतधराय नमः । 

ॐ सदाहनुमदाश्रिताय नमः । 

ॐ कौसलेयाय नमः । 

ॐ खरध्वंसिने नमः । 

ॐ विराधवधपंडिताय नमः । 

ॐ विभीषणपरित्रात्रे नमः । 

ॐ हरकोदण्डखण्डनाय नमः । 

ॐ सप्ततालप्रभेत्रे नमः । 

ॐ दशग्रीवशिरोहराय नमः । 

ॐ जामदग्न्यमहादर्पदलनाय नमः ॥ ३०॥ 

ॐ ताटकान्तकाय नमः । 

ॐ वेदान्तसाराय नमः । 

ॐ वेदात्मने नमः । 

ॐ भवरोगस्य भेषजाय नमः । 

ॐ दूषणत्रिशिरोहन्त्रे नमः । 

ॐ त्रिमूर्तये नमः । 

ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः । 

ॐ त्रिविक्रमाय नमः । 

ॐ त्रिलोकात्मने नमः । 

ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः ॥ ४०॥ 

ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमः । 

ॐ धन्विने नमः । 

ॐ दंडकारण्यवर्तनाय नमः । 

ॐ अहल्याशापविमोचनाय नमः । 

ॐ पितृभक्ताय नमः । 

ॐ वरप्रदाय नमः । 

ॐ जितेन्द्रियाय नमः । 

ॐ जितक्रोधाय नमः ।

ॐ जितमित्राय नमः । 

ॐ जगद्गुरवे नमः ॥ ५०॥ 

ॐ ऋक्षवानरसङ्घातिने नमः । 

ॐ चित्रकूटसमाश्रयाय नमः । 

ॐ जयन्तत्राणवरदाय नमः । 

ॐ सुमित्रापुत्रसेविताय नमः । 

ॐ सर्वदेवादिदेवाय नमः । 

ॐ मृतवानरजीवनाय नमः । 

ॐ मायामारीचहन्त्रे नमः । 

ॐ महादेवाय नमः । 

ॐ महाभुजाय नमः । 

ॐ सर्वदेवस्तुताय नमः ॥ ६०॥ 

ॐ सौम्याय नमः । 

ॐ ब्रह्मण्याय नमः । 

ॐ मुनिसंस्तुताय नमः । 

ॐ महायोगिने नमः । 

ॐ महोदराय नमः । 

ॐ सुग्रीवेप्सितराज्यदाय नमः । 

ॐ सर्वपुण्याधिकफलाय नमः । 

ॐ स्मृतसर्वौघनाशनाय नमः । 

ॐ आदिपुरुषाय नमः । 

ॐ परमपुरुषाय नमः ॥ ७०॥ 

ॐ महापुरुषाय नमः । 

ॐ पुण्योदयाय नमः । 

ॐ दयासाराय नमः । 

ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः । 

ॐ स्मितवक्त्राय नमः । 

ॐ मितभाषिणे नमः । 

ॐ पूर्वभाषिणे नमः । 

ॐ राघवाय नमः ।

ॐ अनन्तगुणगम्भीराय नमः । 

ॐ धीरोदात्तगुणोत्तमाय नमः ॥ ८०॥ 

ॐ मायामानुषचारित्राय नमः । 

ॐ महादेवादिपूजिताय नमः । 

ॐ सेतुकृते नमः । 

ॐ जितवाराशये नमः । 

ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः । 

ॐ हरये नमः । 

ॐ श्यामाङ्गाय नमः । 

ॐ सुन्दराय नमः । 

ॐ शूराय नमः । 

ॐ पीतवाससे नमः ॥ ९०॥ 

ॐ धनुर्धराय नमः । 

ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः । 

ॐ यज्विने नमः । 

ॐ जरामरणवर्जिताय नमः । 

ॐ शिवलिङ्गप्रतिष्ठात्रे नमः । 

ॐ सर्वापगुणवर्जिताय नमः । 

ॐ परमात्मने नमः । 

ॐ परब्रह्मणे नमः । 

ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः । 

ॐ परञ्ज्योतिषे नमः ॥ १००॥ 

ॐ परन्धाम्ने नमः । 

ॐ पराकाशाय नमः । 

ॐ परात्पराय नमः । 

ॐ परेशाय नमः । 

ॐ पारगाय नमः । 

ॐ पाराय नमः । 

ॐ सर्वदेवात्मकाय नमः । 

ॐ परस्मै नमः ॥ १०८॥ 

Om shriramaya namah . 

Om ramabhadraya namah . 

Om ramachandraya namah . 

Om shashvataya namah . 

Om rajivalochanaya namah . 

Om shrimate namah . 

Om rajendraya namah . 

Om raghupungavaya namah . 

Om janakivallabhaya namah . 

Om jaitraya namah .. 10.. 

Om jitamitraya namah . 

Om janardanaya namah . 

Om vishvamitrapriyaya namah . 

Om dantaya namah . 

Om sharanatranatatparaya namah . 

Om valipramathanaya namah . 

Om vagmine namah . 

Om satyavache namah . 

Om satyavikramaya namah . 

Om satyavrataya namah .. 20..

Om vratadharaya namah . 

Om sadahanumadashritaya namah . 

Om kausaleyaya namah . 

Om kharadhvamsine namah . 

Om viradhavadhapamditaya namah . 

Om vibhishanaparitratre namah . 

Om harakodandakhandanaya namah . 

Om saptatalaprabhetre namah . 

Om dashagrivashiroharaya namah . 

Om jamadagnyamahadarpadalanaya namah .. 30.. 

Om tatakantakaya namah . 

Om vedantasaraya namah . 

Om vedatmane namah . 

Om bhavarogasya bheshajaya namah . 

Om dushanatrishirohantre namah . 

Om trimurtaye namah . 

Om trigunatmakaya namah . 

Om trivikramaya namah .

Om trilokatmane namah . 

Om punyacharitrakirtanaya namah .. 40.. 

Om trilokarakshakaya namah . 

Om dhanvine namah . 

Om damdakaranyavartanaya namah . 

Om ahalyashapavimochanaya namah . 

Om pitribhaktaya namah . 

Om varapradaya namah . 

Om jitendriyaya namah . 

Om jitakrodhaya namah . 

Om jitamitraya namah . 

Om jagadgurave namah .. 50.. 

Om rikshavanarasanghatine namah . 

Om chitrakutasamashrayaya namah . 

Om jayantatranavaradaya namah . 

Om sumitraputrasevitaya namah . 

Om sarvadevadidevaya namah . 

Om mritavanarajivanaya namah . 

Om mayamarichahantre namah . 

Om mahadevaya namah . 

Om mahabhujaya namah . 

Om sarvadevastutaya namah .. 60.. 

Om saumyaya namah . 

Om brahmanyaya namah . 

Om munisamstutaya namah . 

Om mahayogine namah . 

Om mahodaraya namah . 

Om sugrivepsitarajyadaya namah . 

Om sarvapunyadhikaphalaya namah . 

Om smritasarvaughanashanaya namah . 

Om adipurushaya namah .

Om paramapurushaya namah .. 70.. 

Om mahapurushaya namah . 

Om punyodayaya namah . 

Om dayasaraya namah . 

Om puranapurushottamaya namah . 

Om smitavaktraya namah . 

Om mitabhashine namah . 

Om purvabhashine namah . 

Om raghavaya namah . 

Om anantagunagambhiraya namah . 

Om dhirodattagunottamaya namah .. 80.. 

Om mayamanushacharitraya namah . 

Om mahadevadipujitaya namah . 

Om setukrite namah . 

Om jitavarashaye namah . 

Om sarvatirthamayaya namah .

Om haraye namah . 

Om shyamangaya namah . 

Om sundaraya namah . 

Om shuraya namah . 

Om pitavasase namah .. 90.. 

Om dhanurdharaya namah . 

Om sarvayajnyadhipaya namah . 

Om yajvine namah . 

Om jaramaranavarjitaya namah . 

Om shivalingapratishthatre namah . 

Om sarvapagunavarjitaya namah . 

Om paramatmane namah . 

Om parabrahmane namah . 

Om sachchidanandavigrahaya namah . 

Om paranjyotishe namah .. 100.. 

Om parandhamne namah .

Om parakashaya namah . 

Om paratparaya namah . 

Om pareshaya namah . 

Om paragaya namah . 

Om paraya namah . 

Om sarvadevatmakaya namah . 

Om parasmai namah .. 108..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |