Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamTelugu

ಯದ್ಧಿತಂ ತವ ಭಕ್ತಾನಾಮಸ್ಮಾಕಂ ನೃಹರೇ ಹರೇ.
ತದಾಶು ಕಾರ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಜ್ಞ ಪ್ರಲಯಾರ್ಕಾಯುತಪ್ರಭ.
ರಣತ್ಸಠೋಗ್ರಭ್ರುಕುಟೀ-
ಕಟೋಗ್ರಕುಟಿಲೇಕ್ಷಣ.
ನೃಪಂಚಾಸ್ಯಜ್ವಲಜ್-
ಜ್ವಾಲೋಜ್ಜ್ವಲಾಸ್ಯಾರೀನ್ ಹರೇ ಹರ.
ಉನ್ನದ್ಧಕರ್ಣವಿನ್ಯಾಸ-
ವಿಕೃತಾನನಭೀಷಣ.
ಗತದೂಷಣ ಮೇ ಶತ್ರೂನ್ ಹರೇ ನರಹರೇ ಹರ.
ಹರೇ ಶಿಖಿಶಿಖೋದ್ಭಾಸ್ವದುರಃ-
ಕ್ರೂರನಖೋತ್ಕರ.
ಅರೀನ್ ಸಂಹರ ದಂಷ್ಟ್ರೋಗ್ರಸ್ಫುರಜ್ಜಿಹ್ವ ನೃಸಿಂಹ ಮೇ.
ಜಠರಸ್ಥಜಗಜ್ಜಾಲ-
ಕರಕೋಟ್ಯುದ್ಯತಾಯುಧ.
ಕಟಿಕಲ್ಪತಟಿತ್ಕಲ್ಪ-
ವಸನಾರೀನ್ ಹರೇ ಹರ.
ರಕ್ಷೋಧ್ಯಕ್ಷಬೃಹದ್ವಕ್ಷೋ-
ರೂಕ್ಷಕುಕ್ಷಿವಿದಾರಣ.
ನರಹರ್ಯಕ್ಷ ಮೇ ಶತ್ರುಕಕ್ಷಪಕ್ಷಂ ಹರೇ ದಹ.
ವಿಧಿಮಾರುತಶರ್ವೇಂದ್ರ-
ಪೂರ್ವಗೀರ್ವಾಣಪುಂಗವೈಃ.
ಸದಾ ನತಾಂಘ್ರಿದ್ವಂದ್ವಾರೀನ್ ನರಸಿಂಹ ಹರೇ ಹರ.
ಭಯಂಕರೋರ್ವಲಂಕಾರ-
ಭಯಹುಂಕಾರಗರ್ಜಿತ.
ಹರೇ ನರಹರೇ ಶತ್ರೂನ್ ಮಮ ಸಂಹರ ಸಂಹರ.

ನರಹರಿ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3333650