അഥർവവേദത്തിലെ ദേവി ദേവ്യാമധി സൂക്തം

92.3K

Comments

qibfy
ഈ മന്ത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്നുപോകുന്നു. 🕉️ -വിജയൻ കെ

കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള മന്ത്രം -രതീഷ് ചെങ്ങന്നൂർ

ഈ മന്ത്രം ധ്യാനത്തിന്റെ അനുഭവം നൽകും.👍 -ആരതി

മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാൻ ഈ മന്ത്രം ഏറെ സഹായകമാണ്. ✅ -രാഹുൽ പിള്ള

മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുന്ന മനോഹര മന്ത്രം. -രാധിക

Read more comments

എന്തിനാണ് പരീക്ഷിത്ത് ശപിക്കപ്പെട്ടത്?

നായാട്ടിനിടയില്‍ ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ പരീക്ഷിത്ത് വനത്തില്‍ കണ്ണടച്ച് തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മുനിയെ കണ്ടു. രാജാവിന്‍റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാതിരുന്ന മുനിയുടെ കഴുത്തില്‍ പരീക്ഷിത്ത് അടുത്ത് കിടന്ന ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെ എടുത്തിട്ടു. ഇതറിഞ്ഞ ആ മുനിയുടെ പുത്രന്‍ പരീക്ഷിത്തിനെ തക്ഷകന്‍ കൊത്തി മരണപ്പെടും എന്ന് ശപിച്ചു.

അച്ചന്‍കോവില്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഷചികിത്സ

അച്ചന്‍കോവില്‍ ശാസ്താക്ഷേത്രം വിഷചികിത്സക്ക് പണ്ട് പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. ഭഗവാന്‍റെ കൈയില്‍ ചന്ദനം അരച്ചുവെച്ചിരിക്കും. വിഷം തീണ്ടിയവര്‍ വന്നാല്‍ അര്‍ദ്ധരാത്രിയായാല്‍ പോലും നട തുറക്കും. ചന്ദനം മുറിവില്‍ തേച്ച് കഴിക്കാനും കൊടുക്കും. എത്ര കൊടിയ വിഷവും ഇതികൊണ്ടിറങ്ങും എന്നാണ് വിശ്വാസം.

Quiz

ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹം ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിച്ചതാര്‍ക്ക് ?

ദേവീ ദേവ്യാമധി ജാതാ പൃഥിവ്യാമസ്യോഷധേ . താം ത്വാ നിതത്നി കേശേഭ്യോ ദൃംഹണായ ഖനാമസി ..1.. ദൃംഹ പ്രത്നാൻ ജനയാജാതാൻ ജാതാൻ ഉ വർഷീയസസ്കൃധി ..2.. യസ്തേ കേശോഽവപദ്യതേ സമൂലോ യശ്ച വൃശ്ചതേ . ഇദം തം വിശ്വഭേഷജ്യാഭി ഷിഞ്ചാമി വീരുധാ ..3......

ദേവീ ദേവ്യാമധി ജാതാ പൃഥിവ്യാമസ്യോഷധേ .
താം ത്വാ നിതത്നി കേശേഭ്യോ ദൃംഹണായ ഖനാമസി ..1..
ദൃംഹ പ്രത്നാൻ ജനയാജാതാൻ ജാതാൻ ഉ വർഷീയസസ്കൃധി ..2..
യസ്തേ കേശോഽവപദ്യതേ സമൂലോ യശ്ച വൃശ്ചതേ .
ഇദം തം വിശ്വഭേഷജ്യാഭി ഷിഞ്ചാമി വീരുധാ ..3..

യാം ജമദഗ്നിരഖനദ്ദുഹിത്രേ കേശവർധനീം .
താം വീതഹവ്യ ആഭരദസിതസ്യ ഗൃഹേഭ്യഃ ..1..
അഭീശുനാ മേയാ ആസൻ വ്യാമേനാനുമേയാഃ .
കേശാ നഡാ ഇവ വർധന്താം ശീർഷ്ണസ്തേ അസിതാഃ പരി ..2..
ദൃംഹ മൂലമാഗ്രം യച്ഛ വി മധ്യം യാമയൗഷധേ .
കേശാ നഡാ ഇവ വർധന്താം ശീർഷ്ണസ്തേ അസിതാഃ പരി ..3..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |