மலர்மிசை ஏகினான்

அதிகாரம் - 1 குறள் - 3

மலர்மிசை ஏகினான் மாண்அடி சர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்.

பொருள் -
மனம் என்கின்ற மலரின் மேலே இருக்கின்ற கடவுளின் பாதத்தைச் சேர்பவர்கள் மோட்சத்தைப் பெற்று நெடுங்காலம் அழியாமல் வாழ்வார்கள்.

 

93.0K

Comments

iiby2
Excellent! 🌟✨👍 -Raghav Basit

Full of spiritual insights, 1000s of thme -Lakshya

Brilliant! -Abhilasha

Every pagr isa revelation..thanks -H Purandare

Praying for Health wealth and peace -Bhavesh Mahendra Dave

Read more comments

சப்தரிஷி என்பவர்கள் யார்?

சப்தரிஷிகள் மிகவும் முக்கியமான ஏழு ரிஷிகள் ஆவார்கள். இவர்கள் யுகங்களில் மாற்றக் கூடியவர்கள் ஆவார். வேதாங்க ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில் சப்தரிஷி மண்டலத்தில் உள்ள பிரகாசமான அந்த ஏழு ரிஷிகள் அங்கிரஸ், அத்ரி, க்ரது, புலஹர், புலஸ்த்யர், மரீசீ மற்றும் வஸிஷ்டர் ஆவார்கள்.

மரணத்தின் உருவாக்கம்

சிருஷ்டியின் போது, பிரம்மா உலகம் விரைவில் உயிர்வாழும் பிராணிகளால் நிரம்பி விடும் என நினைக்கவில்லை. பிரம்மா உலகின் நிலையை பார்த்தபோது கவலைப்பட்டார் மற்றும் எல்லாவற்றையும் எரிக்க அக்னியை அனுப்பினார். பகவான் சிவன் தலையிட்டு மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்த ஒரு முறையான வழியை பரிந்துரைத்தார். அப்போதே பிரம்மா அதை செயல்படுத்த மரணத்தையும், மரண தெய்வத்தையும் உருவாக்கினார்.

Quiz

புகழ் பெற்ற கடஸ் ராஜ் சிவன் கோயில் எந்த தேசத்தில் இருக்கிறது?
Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |