லக்ஷ்மீ நாராயண ஹ்ருதய ஸ்தோத்திரம்

60.4K

Comments

cecyz

வேதத்தை இயற்றியது யார்?

வேதம் அபௌருஷேய என்று கூறப்படுகிறது. அவ்வாறு கூறப்படும் காரணம், வேதத்திற்கு ஆசிரியர் இல்லை. வேதம் என்பது பல காலம் கடந்து முனிவர்களின் அறிவிலிருந்து மந்திரங்களாக வெளிப் பட்டதாகும்.

பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் இறுதி சடங்குகள் எவ்வாறு செய்யப்பட்டது?

ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தனது உடலை குஜராத்தின் வெராவல் அருகே பால்கா தீர்த்தத்தில் விட்டுச் சென்றார். அதன் பிறகு பகவான் வைகுண்டம் சென்றார். இறைவனின் உடல் பால்கா தீர்த்தத்தில் அவரது அன்பு நண்பன் அர்ஜுனனால் தகனம் செய்யப்பட்டது.

Quiz

பல புராணங்களின் படி தாமிரபரணி நதிக்கரையில் இருந்த சிவாலயங்கள் எந்த எண்ணிக்கைகளில் பிரித்து வழிபடப்பெட்டன?

ௐ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம꞉. ஶ்ரீகு³ருப்⁴யோ நம꞉. ௐ அஸ்ய ஶ்ரீலக்ஷ்மீஹ்ருʼத³யமாலாமந்த்ரஸ்ய. பா⁴ர்க³வ-ருʼஷி꞉. ஆத்³யாதி³ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீர்தே³வதா. அனுஷ்டுபா⁴தி³னானாச²ந்தா³ம்ʼஸி ஶ்ரீம்ʼ பீ³ஜம்ʼம். ஹ்ரீம்ʼ ஶக்தி꞉. ஐம்ʼ கீலகம் . ஶ்ரீம....

ௐ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம꞉. ஶ்ரீகு³ருப்⁴யோ நம꞉.
ௐ அஸ்ய ஶ்ரீலக்ஷ்மீஹ்ருʼத³யமாலாமந்த்ரஸ்ய. பா⁴ர்க³வ-ருʼஷி꞉.
ஆத்³யாதி³ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீர்தே³வதா. அனுஷ்டுபா⁴தி³னானாச²ந்தா³ம்ʼஸி
ஶ்ரீம்ʼ பீ³ஜம்ʼம். ஹ்ரீம்ʼ ஶக்தி꞉. ஐம்ʼ கீலகம் .
ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீ-ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்த²ம்ʼ ஜபே விநியோக³꞉.
ௐ பா⁴ர்க³வ-ருʼஷயே நம꞉ ஶிரஸி. அனுஷ்டுபா⁴தி³னானாச²ந்தோ³ப்⁴யோ நமோ முகே².
ஆத்³யாதி³ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்ம்யை தே³வதயை நமோ ஹ்ருʼத³யே. ஶ்ரீம்ʼ பீ³ஜாய நமோ கு³ஹ்யே.
ஹ்ரீம்ʼ ஶக்தயே நம꞉ பாத³யோ꞉. ஐம்ʼ கீலகாய நம꞉ ஸர்வாங்கே³.
ௐ ஶ்ரீம்ʼ அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉. ௐ ஹ்ரீம்ʼ தர்ஜனீப்⁴யாம்ʼ நம꞉. ௐ ஐம்ʼ மத்⁴யமாப்⁴யாம்ʼ நம꞉. ௐ ஶ்ரீம்ʼ அநாமிகாப்⁴யாம்ʼ நம꞉. ௐ ஹ்ரீம்ʼ கநிஷ்டிகாப்⁴யாம்ʼ நம꞉. ௐ ஐம்ʼ கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉.
ௐ ஶ்ரீம்ʼ ஹ்ருʼத³யாய நம꞉. ௐ ஹ்ரீம்ʼ ஶிரஸே ஸ்வாஹா. ௐ ஐம்ʼ ஶிகா²யை வஷட்.
ௐ ஶ்ரீம்ʼ கவசாய ஹும். ௐ ஹ்ரீம்ʼ நேத்ரத்ரயாய வௌஷட். ௐ ஐம் அஸ்த்ராய ப²ட். ௐ ஶ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம் ஐம் இதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉.
த்⁴யானம்-
ஹஸ்தத்³வயேன கமலே தா⁴ரயந்தீம்ʼ ஸ்வலீலயா.
ஹாரநூபுரஸம்ʼயுக்தாம்ʼ லக்ஷ்மீம்ʼ தே³வீம்ʼ விசிந்தயேத்.
ஶங்க²சக்ரக³தா³ஹஸ்தே ஶுப்⁴ரவர்ணே ஸுவாஸினி.
மம தே³ஹி வரம்ʼ லக்ஷ்மி ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யினி.
ௐ ஶ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம் ஐம்ʼ மஹாலக்ஷ்ம்யை கமலதா⁴ரிண்யை ஸிம்ʼஹவாஹின்யை ஸ்வாஹா.
வந்தே³ லக்ஷ்மீம்ʼ பரஶிவமயீம்ʼ ஶுத்³த⁴ஜாம்பூ³னதா³பா⁴ம்ʼ
தேஜோரூபாம்ʼ கனகவஸனாம்ʼ ஸர்வபூ⁴ஷோஜ்ஜ்வலாங்கீ³ம்.
பீ³ஜாபூரம்ʼ கனககலஶம்ʼ ஹேமபத்³மம்ʼ த³தா⁴னா-
மாத்³யாம்ʼ ஶக்திம்ʼ ஸகலஜனனீம்ʼ விஷ்ணுவாமாங்கஸம்ʼஸ்தா²ம்.
ஶ்ரீமத்ஸௌபா⁴க்³யஜனனீம்ʼ ஸ்தௌமி லக்ஷ்மீம்ʼ ஸனாதனீம்.
ஸர்வகாமப²லாவாப்திஸாத⁴னைகஸுகா²வஹாம்.
ஸ்மராமி நித்யம்ʼ தே³வேஶி த்வயா ப்ரேரிதமானஸ꞉.
த்வதா³ஜ்ஞாம்ʼ ஶிரஸா த்⁴ருʼத்வா ப⁴ஜாமி பரமேஶ்வரீம்.
ஸமஸ்தஸம்பத்ஸுக²தா³ம்ʼ மஹாஶ்ரியம்ʼ
ஸமஸ்தஸௌபா⁴க்³யகரீம்ʼ மஹாஶ்ரியம்.
ஸமஸ்தகல்யாணகரீம்ʼ மஹாஶ்ரியம்ʼ
ப⁴ஜாம்யஹம்ʼ ஜ்ஞானகரீம்ʼ மஹாஶ்ரியம்.
விஜ்ஞானஸம்பத்ஸுக²தா³ம்ʼ மஹாஶ்ரியம்ʼ
விசித்ரவாக்³பூ⁴திகரீம்ʼ மனோஹராம்.
அனந்தஸம்மோத³ஸுக²ப்ரதா³யினீம்ʼ
நமாம்யஹம்ʼ பூ⁴திகரீம்ʼ ஹரிப்ரியாம்.
ஸமஸ்தபூ⁴தாந்தரஸம்ʼஸ்தி²தா த்வம்ʼ
ஸமஸ்தபோ⁴க்த்ரீஶ்ஶ்வரி விஶ்வரூபே.
தன்னாஸ்தி யத்த்வத்³வ்யதிரிக்தவஸ்து
த்வத்பாத³பத்³மம்ʼ ப்ரணமாம்யஹம்ʼ ஶ்ரீ꞉.
தா³ரித்³ர்யது³꞉கௌ²க⁴தமோ(அ)பஹந்த்ரி த்வத்பாத³பத்³மம்ʼ மயி ஸந்நித⁴த்ஸ்வ.
தீ³னார்திவிச்சே²த³னஹேதுபூ⁴த்யை꞉ க்ருʼபாகடாக்ஷைரபி⁴ஷிஞ்ச மாம்ʼ ஶ்ரீ꞉.
அம்ப³ ப்ரஸீத³ கருணாபரிபூர்ணத்³ருʼஷ்ட்யா
மாம்ʼ த்வத்க்ருʼபாத்³ரவிணகே³ஹமிமம்ʼ குருஷ்வ .
ஆலோகய ப்ரணதஹ்ருʼத்³க³தஶோகஹந்த்ரி
த்வத்பாத³பத்³மயுக³லம்ʼ ப்ரணமாம்யஹம்ʼ ஶ்ரீ꞉.
ஶாந்த்யை நமோ(அ)ஸ்து ஶரணாக³தரக்ஷணாயை
காந்த்யை நமோ(அ)ஸ்து கமனீயகு³ணாஶ்ரயாயை.
க்ஷாந்த்யை நமோ(அ)ஸ்து து³ரிதக்ஷயகாரணாயை
தா³த்ர்யை நமோ(அ)ஸ்து த⁴ன-தா⁴ன்ய-ஸம்ருʼத்³தி⁴தா³யை.
ஶக்த்யை நமோ(அ)ஸ்து ஶஶிஶேக²ரஸம்ʼஸ்துதாயை
ரத்யை நமோ(அ)ஸ்து ரஜனீகரஸோத³ராயை.
ப⁴க்த்யை நமோ(அ)ஸ்து ப⁴வஸாக³ரதாரிகாயை
மத்யை நமோ(அ)ஸ்து மது⁴ஸூத³னவல்லபா⁴யை.
லக்ஷ்ம்யை நமோ(அ)ஸ்து ஶுப⁴லக்ஷணலக்ஷிதாயை
ஸித்³த்⁴யை நமோ(அ)ஸ்து ஶிவஸித்³த⁴ஸுபூஜிதாயை.
த்⁴ருʼத்யை நமோ(அ)ஸ்த்வமிதது³ர்க³திப⁴ஞ்ஜனாயை
க³த்யை நமோ(அ)ஸ்து வரஸத்³க³திதா³யகாயை.
தே³வ்யை நமோ(அ)ஸ்து தி³வி தே³வக³ணார்சிதாயை
பூ⁴த்யை நமோ(அ)ஸ்து பு⁴வனார்திவிநாஶனாயை.
தா⁴த்ர்யை நமோ(அ)ஸ்து த⁴ரணீத⁴ரவல்லபா⁴யை
புஷ்ட்யை நமோ(அ)ஸ்து புருஷோத்தமவல்லபா⁴யை.
ஸுதீவ்ரதா³ரித்³ர்யதமோ(அ)பஹந்த்ர்யை நமோ(அ)ஸ்து தே ஸர்வப⁴யாபஹந்த்ர்யை .
ஶ்ரீவிஷ்ணுவக்ஷ꞉ஸ்த²லஸம்ʼஸ்தி²தாயை நமோ நம꞉ ஸர்வவிபூ⁴திதா³யை .
ஜயது ஜயது லக்ஷ்மீர்லக்ஷணாலங்க்ருʼதாங்கீ³
ஜயது ஜயது பத்³மா பத்³மஸத்³மாபி⁴வந்த்³யா.
ஜயது ஜயது வித்³யா விஷ்ணுவாமாங்கஸம்ʼஸ்தா²
ஜயது ஜயது ஸம்யக் ஸர்வஸம்பத்கரிஶ்ரீ꞉.
ஜயது ஜயது தே³வீ தே³வஸங்கா⁴பி⁴பூஜ்யா
ஜயது ஜயது ப⁴த்³ரா பா⁴ர்க³வீ பா⁴க்³யரூபா.
ஜயது ஜயது நித்யா நிர்மலஜ்ஞானவேத்³யா
ஜயது ஜயது ஸத்யா ஸர்வபூ⁴தாந்தரஸ்தா².
ஜயது ஜயது ரம்யா ரத்நக³ர்பா⁴ந்தரஸ்தா²
ஜயது ஜயது ஶுத்³தா⁴ ஶுத்³த⁴ஜாம்பூ³னதா³பா⁴.
ஜயது ஜயது காந்தா காந்திமத்³பா⁴ஸிதாங்கீ³
ஜயது ஜயது ஶாந்தா ஶீக்⁴ரமாக³ச்ச² ஸௌம்யே.
யஸ்யா꞉ கலாயா꞉ கமலோத்³ப⁴வாத்³யா ருத்³ராஶ்ச ஶக்ரப்ரமுகா²ஶ்ச தே³வா꞉.
ஜீவந்தி ஸர்வா பி ஸஶக்தயஸ்தே ப்ரபு⁴த்வமாப்தா꞉ பரமாயுஷஸ்தே.
லிலேக² நிடிலே விதி⁴ர்மம லிபிம்ʼ விஸ்ருʼஜ்யாந்தரம்ʼ
த்வயா விலிகி²தவ்யமேததி³தி தத்ப²லப்ராப்தயே.
தத³ந்திகப²லஸ்பு²டம்ʼ கமலவாஸினி ஶ்ரீரிமாம்ʼ
ஸமர்பய ஸ்வமுத்³ரிகாம்ʼ ஸகலபா⁴க்³யஸம்ʼஸூசிகாம்.
ததி³த³ம்ʼ திமிரம்ʼ பா⁴ரே ஸ்பு²டம்ʼ கமலவாஸினி.
ஶ்ரியம்ʼ ஸமுத்³ரிகாம்ʼ தே³ஹி ஸர்வபா⁴க்³யஸ்ய ஸூசிகாம்.
கலயா தே யதா² தே³வி ஜீவந்தி ஸசராசரா꞉.
ததா² ஸம்பத்கரீ லக்ஷ்மி ஸர்வதா³ ஸம்ப்ரஸீத³ மே.
யதா² விஷ்ணுர்த்⁴ருவம்ʼ நித்யம்ʼ ஸ்வகலாம்ʼ ஸம்ʼந்யவேஶயத்.
ததை²வ ஸ்வகலாம்ʼ லக்ஷ்மி மயி ஸம்யக் ஸமர்பய.
ஸர்வஸௌக்²யப்ரதே³ தே³வி ப⁴க்தாநாமப⁴யப்ரதே³.
அசலாம்ʼ குரு யத்னேன கலாம்ʼ மயி நிவேஶிதாம்.
முதா³ஸ்தாம்ʼ மத்பா²லே பரமபத³லக்ஷ்மீ꞉ ஸ்பு²டகலா
ஸதா³ வைகுண்ட²ஶ்ரீர்நிவஸது கலா மே நயனயோ꞉.
வஸேத்ஸத்யே லோகே மம வசஸி லக்ஷ்மீர்வரகலா
ஶ்ரியஶ்வேதத்³வீபே நிவஸது கலா மே ஸ்வகரயோ꞉.
தாவந்நித்யம்ʼ மமாங்கே³ஷு க்ஷீராப்³தௌ⁴ ஶ்ரீகலா வஸேத்.
ஸூர்யாசந்த்³ரமஸௌ யாவத்³யாவல்லக்ஷ்மீபதி꞉ ஶ்ரியா.
ஸர்வமங்க³லஸம்பூர்ணா ஸர்வைஶ்வர்யஸமன்விதா.
ஆத்³யா(ஆ)தி³ஶ்ரீர்மஹாலக்ஷ்மீஸ்த்வத்கலா மயி திஷ்ட²து.
அஜ்ஞானதிமிரம்ʼ ஹந்தும்ʼ ஶுத்³த⁴ஜ்ஞானப்ரகாஶிகா.
ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³ மே(அ)ஸ்து த்வத்கலா மயி ஸம்ʼஸ்தி²தா.
அலக்ஷ்மீம்ʼ ஹரது க்ஷிப்ரம்ʼ தம꞉ ஸூர்யப்ரபா⁴ யதா².
விதனோது மம ஶ்ரேயஸ்த்வத்கலா மயி ஸம்ʼஸ்தி²தா.
ஐஶ்வர்யமங்க³லோத்பத்தி꞉ த்வத்கலாயாம்ʼ நிதீ⁴யதே.
மயி தஸ்மாத்க்ருʼதார்தோ²(அ)ஸ்மி பாத்ரமஸ்மி ஸ்தி²தேஸ்தவ.
ப⁴வதா³வேஶபா⁴க்³யார்ஹோ பா⁴க்³யவானஸ்மி பா⁴ர்க³வி.
த்வத்ப்ரஸாதா³த்பவித்ரோ(அ)ஹம்ʼ லோகமாதர்நமோ(அ)ஸ்து தே.
புனாஸி மாம்ʼ த்வத்கலயைவ யஸ்மா-
த³தஸ்ஸமாக³ச்ச² மமாக்³ரதஸ்த்வம் .
பரம்ʼ பத³ம்ʼ ஶ்ரீர்ப⁴வ ஸுப்ரஸன்னா
மய்யச்யுதேன ப்ரவிஶாதி³லக்ஷ்மீ꞉.
ஶ்ரீவைகுண்ட²ஸ்தி²தே லக்ஷ்மி ஸமாக³ச்ச² மமாக்³ரத꞉ .
நாராயணேன ஸஹ மாம்ʼ க்ருʼபாத்³ருʼஷ்ட்யா(அ)வலோகய.
ஸத்யலோகஸ்தி²தே லக்ஷ்மி த்வம்ʼ மமாக³ச்ச² ஸந்நிதி⁴ம்.
வாஸுதே³வேன ஸஹிதா ப்ரஸீத³ வரதா³ ப⁴வ.
ஶ்வேதத்³வீபஸ்தி²தே லக்ஷ்மி ஶீக்⁴ரமாக³ச்ச² ஸுவ்ரதே .
விஷ்ணுனா ஸஹிதே தே³வி ஜக³ன்மாத꞉ ப்ரஸீத³ மே.
க்ஷீராம்பு³தி⁴ஸ்தி²தே லக்ஷ்மி ஸமாக³ச்ச² ஸமாத⁴வே.
த்வத்க்ருʼபாத்³ருʼஷ்டிஸுத⁴யா ஸததம்ʼ மாம்ʼ விலோகய.
ரத்நக³ர்ப⁴ஸ்தி²தே லக்ஷ்மி பரிபூர்ணஹிரண்மயி.
ஸமாக³ச்ச² ஸமாக³ச்ச² ஸ்தி²த்வா(ஆ)ஶு புரதோ மம.
ஸ்தி²ரா ப⁴வ மஹாலக்ஷ்மி நிஶ்சலா ப⁴வ நிர்மலே.
ப்ரஸன்னேல கமலே தே³வி ப்ரஸன்னஹ்ருʼத³யா ப⁴வ.
ஶ்ரீத⁴ரே ஶ்ரீமஹாபூ⁴தே த்வத³ந்த꞉ஸ்த²ம்ʼ மஹாநிதி⁴ம்.
ஶீக்⁴ரமுத்³த்⁴ருʼத்ய புரத꞉ ப்ரத³ர்ஶய ஸமர்பய.
வஸுந்த⁴ரே ஶ்ரீவஸுதே⁴ வஸுதோ³க்³த்⁴ரி க்ருʼபாம்ʼ மயி.
த்வத்குக்ஷிக³தஸர்வஸ்வம்ʼ ஶீக்⁴ரம்ʼ மே ஸம்ப்ரத³ர்ஶய.
விஷ்ணுப்ரியே ரத்நக³ர்பே⁴ ஸமஸ்தப²லதே³ ஶிவே.
த்வத்³க³ர்ப⁴க³தஹேமாதீ³ன் ஸம்ப்ரத³ர்ஶய த³ர்ஶய.
ரஸாதலக³தே லக்ஷ்மி ஶீக்⁴ரமாக³ச்ச² மே புர꞉.
ந ஜானே பரமம்ʼ ரூபம்ʼ மாதர்மே ஸம்ப்ரத³ர்ஶய.
ஆவிர்ப⁴வ மனோவேகா³த் ஶீக்⁴ரமாக³ச்ச² மே புர꞉.
மா வத்ஸ பை⁴ரிஹேத்யுக்த்வா காமம்ʼ கௌ³ரிவ ரக்ஷ மாம்.
தே³வி ஶீக்⁴ரம்ʼ ஸமாக³ச்ச² த⁴ரணீக³ர்ப⁴ஸம்ʼஸ்தி²தே.
மாதஸ்த்வத்³ப்⁴ருʼத்யப்⁴ருʼத்யோ(அ)ஹம்ʼ ம்ருʼக³யே த்வாம்ʼ குதூஹலாத்.
உத்திஷ்ட² ஜாக்³ருʼஹி த்வம்ʼ மே ஸமுத்திஷ்ட² ஸுஜாக்³ருʼஹி.
அக்ஷயான் ஹேமகலஶான் ஸுவர்ணேன ஸுபூரிதான்.
நிக்ஷேபான்மே ஸமாக்ருʼஷ்ய ஸமுத்³த்⁴ருʼத்ய மமாக்³ரத꞉.
ஸமுன்னதானனா பூ⁴த்வா ஸமாதே⁴ஹி த⁴ராந்தராத்.
மத்ஸந்நிதி⁴ம்ʼ ஸமாக³ச்ச² மதா³ஹிதக்ருʼபாரஸாத்.
ப்ரஸீத³ ஶ்ரேயஸாம்ʼ தோ³க்³த்⁴ரி லக்ஷ்மி மே நயநாக்³ரத꞉.
அத்ரோபவிஶ லக்ஷ்மி த்வம்ʼ ஸ்தி²ரா ப⁴வ ஹிரண்மயீ.
ஸுஸ்தி²ரா ப⁴வ ஸம்ப்ரீத்யா ப்ரஸன்னா வரதா³ ப⁴வ.
ஆனீய த்வம்ʼ தே³வி நிதீ⁴ன்மே ஸம்ப்ரத³ர்ஶய.
அத்³ய க்ஷணேன ஸஹஸா த³த்த்வா ஸம்ʼரக்ஷ மாம்ʼ ஸதா³.
மயி திஷ்ட² ததா² நித்யம்ʼ யதே²ந்த்³ராதி³ஷு திஷ்ட²ஸி.
அப⁴யம்ʼ குரு மே தே³வி மஹாலக்ஷ்மி நமோ(அ)ஸ்து தே.
ஸமாக³ச்ச² மஹாலக்ஷ்மி ஶுத்³த⁴ஜாம்பூ³னத³ப்ரபே⁴.
ப்ரஸீத³ புரத꞉ ஸ்தி²த்வா ப்ரணதம்ʼ மாம்ʼ விலோகய.
லக்ஷ்மீர்பு⁴வம்ʼ க³தா பா⁴ஸி யத்ர யத்ர ஹிரண்மயீ.
தத்ர தத்ர ஸ்தி²தா த்வம்ʼ மே தவ ரூபம்ʼ ப்ரத³ர்ஶய.
க்ரீட³ஸே ப³ஹுதா⁴ பூ⁴மௌ பரிபூர்ணா ஹிரண்மயி.
மம மூர்த⁴னி தே ஹஸ்தமவிலம்பி³தமர்பய.
ப²லத்³பா⁴க்³யோத³யே லக்ஷ்மி ஸமஸ்தபுரவாஸினி.
ப்ரஸீத³ மே மஹாலக்ஷ்மி பரிபூர்ணமனோரதே².
அயோத்⁴யாதி³ஷு ஸர்வேஷு நக³ரேஷு ஸமாஸ்தி²தே.
விப⁴வைர்விவிதை⁴ர்யுக்தா ஸமாக³ச்ச² பரான்விதே.
ஸமாக³ச்ச² ஸமாக³ச்ச² மமாக்³ரே ப⁴வ ஸுஸ்தி²ரா.
கருணாரஸநிஷ்யந்த³நேத்ரத்³வயவிலாஸினி.
ஸந்நித⁴த்ஸ்வ மஹாலக்ஷ்மி த்வத்பாணிம்ʼ மம மஸ்தகே.
கருணாஸுத⁴யா மாம்ʼ த்வமபி⁴ஷிஞ்ச ஸ்தி²ரீகுரு.
ஸர்வராஜக்³ருʼஹே லக்ஷ்மி ஸமாக³ச்ச² முதா³ன்விதே .
ஸ்தி²த்வா(ஆ)ஶு புரதோ மே(அ)த்³ய ப்ரஸாதே³நாப⁴யம்ʼ குரு.
ஸாத³ரம்ʼ மஸ்தகே ஹஸ்தம்ʼ மம த்வம்ʼ க்ருʼபயா(அ)ர்பய.
ஸர்வராஜஸ்தி²தே லக்ஷ்மி த்வத்கலா மயி திஷ்ட²து.
ஆத்³யாதி³ஶ்ரீர்மஹாலக்ஷ்மி விஷ்ணுவாமாங்கஸம்ʼஸ்தி²தே.
ப்ரத்யக்ஷம்ʼ குரு மே ரூபம்ʼ ரக்ஷ மாம்ʼ ஶரணாக³தம்.
ப்ரஸீத³ மே மஹாலக்ஷ்மி ஸுப்ரஸீத³ மஹாஶிவே.
அசலா ப⁴வ ஸம்ப்ரீதா ஸுஸ்தி²ரா ப⁴வ மத்³க்³ருʼஹே.
யாவத்திஷ்ட²ந்தி வேதா³ஶ்ச யாவத்த்வந்நாம திஷ்ட²தி.
யாவத்³விஷ்ணுஶ்ச யாவத்த்வம்ʼ தாவத்குரு க்ருʼபாம்ʼ மயி.
சாந்த்³ரீ கலா யதா² ஶுக்லே வர்த⁴தே ஸா தி³னே தி³னே.
ததா² த³யா தே மய்யேவ வர்த⁴தாமபி⁴வர்த⁴தாம்.
யதா² வைகுண்ட²நக³ரே யதா² வை க்ஷீரஸாக³ரே.
ததா² மத்³ப⁴வனே திஷ்ட² ஸ்தி²ரம்ʼ ஶ்ரீவிஷ்ணுனா ஸஹ.
யோகி³னாம்ʼ ஹ்ருʼத³யே நித்யம்ʼ யதா² திஷ்ட²ஸி விஷ்ணுனா.
ததா² மத்³ப⁴வனே திஷ்ட² ஸ்தி²ரம்ʼ ஶ்ரீவிஷ்ணுனா ஸஹ.
நாராயணஸ்ய ஹ்ருʼத³யே ப⁴வதீ யதா²(ஆ)ஸ்தே
நாராயணோ(அ)பி தவ ஹ்ருʼத்கமலே யதா²(ஆ)ஸ்தே .
நாராயணஸ்த்வமபி நித்யவிபூ⁴ ததை²வ
தௌ திஷ்ட²தாம்ʼ ஹ்ருʼதி³ மமாபி த³யான்விதௌ ஶ்ரீ꞉.
விஜ்ஞானவ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ ஹ்ருʼத³யே குரு ஶ்ரீ꞉ ஸௌபா⁴க்³யவ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ குரு மே க்³ருʼஹே ஶ்ரீ꞉ .
த³யாஸுவ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ குருதாம்ʼ மயி ஶ்ரீ꞉ ஸுவர்ணவ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ குரு மே க்³ருʼஹே ஶ்ரீ꞉.
ந மாம்ʼ த்யஜேதா²꞉ ஶ்ரிதகல்பவல்லி ஸத்³ப⁴க்த-சிந்தாமணி-காமதே⁴னோ .
ந மாம்ʼ த்யஜேதா² ப⁴வ ஸுப்ரஸன்னே க்³ருʼஹே கலத்ரேஷு ச புத்ரவர்கே³.
ஆத்³யாதி³மாயே த்வமஜாண்ட³பீ³ஜம்ʼ த்வமேவ ஸாகார-நிராக்ருʼதிஸ்த்வம் .
த்வயா த்⁴ருʼதாஶ்சாப்³ஜப⁴வாண்ட³ஸங்கா⁴ஶ்சித்ரம்ʼ சரித்ரம்ʼ தவ தே³வி விஷ்ணோ꞉.
ப்³ரஹ்மருத்³ராத³யோ தே³வா வேதா³ஶ்சாபி ந ஶக்னுயு꞉.
மஹிமானம்ʼ தவ ஸ்தோதும்ʼ மந்தோ³(அ)ஹம்ʼ ஶக்னுயாம்ʼ கத²ம்.
அம்ப³ த்வத்³வத்ஸவாக்யானி ஸூக்தாஸூக்தானி யானி ச.
தானி ஸ்வீகுரு ஸர்வஜ்ஞே த³யாலுத்வேன ஸாத³ரம்.
ப⁴வதீம்ʼ ஶரணம்ʼ க³த்வா க்ருʼதார்தா²꞉ ஸ்யு꞉ புராதனா꞉.
இதி ஸஞ்சிந்த்ய மனஸா த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ வ்ரஜே.
அனந்தா நித்யஸுகி²னஸ்த்வத்³ப⁴க்தாஸ்த்வத்பராயணா꞉.
இதி வேத³ப்ரமாணாத்³தி⁴ தே³வி த்வாம்ʼ ஶரணம்ʼ வ்ரஜே.
தவ ப்ரதிஜ்ஞா மத்³ப⁴க்தா ந நஶ்யந்தீத்யபி க்வசித்.
இதி ஸஞ்சிந்த்ய ஸஞ்சிந்த்ய ப்ராணான் ஸந்தா⁴ரயாம்யஹம்.
த்வத³தீ⁴னஸ்த்வஹம்ʼ மாதஸ்த்வத்க்ருʼபா மயி வித்³யதே.
யாவத்ஸம்பூர்ணகாம꞉ ஸ்யாம்ʼ தாவத்³தே³ஹி த³யாநிதே⁴.
க்ஷணமாத்ரம்ʼ ந ஶக்னோமி ஜீவிதும்ʼ த்வத்க்ருʼபாம்ʼ வினா.
ந ஹி ஜீவந்தீஹ ஜலஜா ஜலம்ʼ த்யக்த்வா ஜலாஶ்ரயா꞉.
யதா² ஹி புத்ரவாத்ஸல்யாத் ஜனனீ ப்ரஸ்னுதஸ்தனீ.
வத்ஸம்ʼ த்வரிதமாக³த்ய ஸம்ப்ரீணயதி வத்ஸலா.
யதி³ ஸ்யாம்ʼ தவ புத்ரோ(அ)ஹம்ʼ மாதா த்வம்ʼ யதி³ மாமகீ.
த³யாபயோத⁴ரஸ்தன்யஸுதா⁴பி⁴ரபி⁴ஷிஞ்ச மாம்.
ம்ருʼக்³யோ ந கு³ணலேஶோ(அ)பி மயி தோ³ஷைகமந்தி³ரே.
பாம்ʼஸூனாம்ʼ வ்ருʼஷ்டிபி³ந்தூ³னாம்ʼ தோ³ஷாணாம்ʼ ச ந மே மிதி꞉.
பாபிநாமஹமேகாக்³ரோ த³யாலூனாம்ʼ த்வமக்³ரணீ꞉.
த³யனீயோ மத³ன்யோ(அ)ஸ்தி தவ கோ(அ)த்ர ஜக³த்த்ரயே.
விதி⁴னாஹம்ʼ ந ஸ்ருʼஷ்டஶ்சேத் ந ஸ்யாத்தவ த³யாலுதா .
ஆமயோ வா ந ஸ்ருʼஷ்டஶ்சேதௌ³ஷத⁴ஸ்ய வ்ருʼதோ²த³ய꞉.
க்ருʼபா மத³க்³ரஜா கிம்ʼ தே அஹம்ʼ கிம்ʼ வா தத³க்³ரஜ꞉ .
விசார்ய தே³ஹி மே வித்தம்ʼ தவ தே³வி த³யாநிதே⁴.
மாதா பிதா த்வம்ʼ கு³ரு꞉ ஸத்³க³தி꞉ ஶ்ரீ꞉
த்வமேவ ஸஞ்ஜீவனஹேதுபூ⁴தா.
அன்யம்ʼ ந மன்யே ஜக³தே³கநாதே²
த்வமேவ ஸர்வம்ʼ மம தே³வி ஸத்யம்.
ஆத்³யாதி³லக்ஷ்மீர்ப⁴வ ஸுப்ரஸன்னா விஶுத்³த⁴விஜ்ஞானஸுகை²கதோ³க்³த்⁴ரி.
அஜ்ஞானஹந்த்ரீ த்ரிகு³ணாதிரிக்தா ப்ரஜ்ஞானநேத்ரீ ப⁴வ ஸுப்ரஸன்னா.
அஶேஷவாக்³ஜாட்³யமலாபஹந்த்ரீ நவம்ʼ நவம்ʼ ஸ்பஷ்டஸுவாக்ப்ரதா³யினீ.
மமைவ ஜிஹ்வாக்³ரஸுரங்க³வர்தகீ ப⁴வ ப்ரஸன்னா வத³னே ச மே ஶ்ரீ꞉.
ஸமஸ்தஸம்பத்ஸு விராஜமானா ஸமஸ்ததேஜஶ்சயபா⁴ஸமானா.
விஷ்ணுப்ரியே த்வம்ʼ ப⁴வ தீ³ப்யமானா வாக்³தே³வதா மே நயனே ப்ரஸன்னா.
ஸர்வப்ரத³ர்ஶே ஸகலார்த²தே³ த்வம்ʼ ப்ரபா⁴ஸுலாவண்யத³யாப்ரதோ³க்³த்⁴ரி.
ஸுவர்ணதே³ த்வம்ʼ ஸுமுகீ² ப⁴வ ஶ்ரீர்ஹிரண்மயீ மே நயனே ப்ரஸன்னா.
ஸர்வார்த²தா³ ஸர்வஜக³த்ப்ரஸூதி꞉ ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வப⁴யாபஹந்த்ரீ.
ஸர்வோன்னதா த்வம்ʼ ஸுமுகீ² ப⁴வ ஶ்ரீர்ஹிரண்மயீ மே ப⁴வ ஸுப்ரஸன்னா.
ஸமஸ்தவிக்⁴னௌக⁴விநாஶகாரிணீ ஸமஸ்தப⁴க்தோத்³த⁴ரணே விசக்ஷணா.
அனந்தஸௌபா⁴க்³யஸுக²ப்ரதா³யினீ ஹிரண்மயீ மே நயனே ப்ரஸன்னா.
தே³வி ப்ரஸீத³ த³யனீயதமாய மஹ்யம்ʼ
தே³வாதி⁴நாத²ப⁴வதே³வக³ணாபி⁴வந்த்³யே.
மாதஸ்ததை²வ ப⁴வ ஸந்நிஹிதா த்³ருʼஶோர்மே
பத்யா ஸமம்ʼ மம முகே² ப⁴வ ஸுப்ரஸன்னா.
மா வத்ஸ பை⁴ரப⁴யதா³னகரோ(அ)ர்பிதஸ்தே
மௌலௌ மமேதி மயி தீ³னத³யானுகம்பே.
மாத꞉ ஸமர்பய முதா³ கருணாகடாக்ஷம்ʼ
மாங்க³ல்யபீ³ஜமிஹ ந꞉ ஸ்ருʼஜ ஜன்மமாத꞉.
கடாக்ஷ இஹ காமது⁴க் தவ மனஸ்து சிந்தாமணி꞉
கர꞉ ஸுரதரு꞉ ஸதா³ நவநிதி⁴ஸ்த்வமேவேந்தி³ரே.
ப⁴வேத்தவ த³யாரஸோ மம ரஸாயனம்ʼ சான்வஹம்ʼ
முக²ம்ʼ தவ கலாநிதி⁴ர்விவித⁴வாஞ்சி²தார்த²ப்ரத³ம்.
யதா² ரஸஸ்பர்ஶனதோ(அ)யஸோ(அ)பி ஸுவர்ணதா ஸ்யாத்கமலே ததா² தே.
கடாக்ஷஸம்ʼஸ்பர்ஶனதோ ஜனாநாமமங்க³லாநாமபி மங்க³லத்வம்.
தே³ஹீதி நாஸ்தீதி வச꞉ ப்ரவேஶாத்³ பீ⁴தோ ரமே த்வாம்ʼ ஶரணம்ʼ ப்ரபத்³யே .
அத꞉ ஸதா³ஸ்மின்னப⁴யப்ரதா³ த்வம்ʼ ஸஹைவ பத்யா மயி ஸந்நிதே⁴ஹி.
கல்பத்³ருமேண மணினா ஸஹிதா ஸுரம்யா
ஶ்ரீஸ்தே கலா மயி ரஸேன ரஸாயனேன.
ஆஸ்தாம்ʼ யதோ மம ச த்³ருʼக்சி²ரபாணிபாத³-
ஸ்பஷ்டா꞉ ஸுவர்ணவபுஷ꞉ ஸ்தி²ரஜங்க³மா꞉ ஸ்யு꞉.
ஆத்³யாதி³விஷ்ணோ꞉ ஸ்தி²ரத⁴ர்மபத்னீ த்வமேவ பத்யா மம ஸந்நிதே⁴ஹி.
ஆத்³யாதி³லக்ஷ்மி த்வத³னுக்³ரஹேண பதே³ பதே³ மே நிதி⁴த³ர்ஶனம்ʼ ஸ்யாத்.
ஆத்³யாதி³லக்ஷ்மீர்ஹ்ருʼத³யம்ʼ படே²த்³ய꞉ ஸ ராஜ்யலக்ஷ்மீமசலாம்ʼ தனோதி.
மஹாத³ரித்³ரோ(அ)பி ப⁴வேத்³த⁴னாட⁴ய꞉ தத³ன்வயே ஶ்ரீ꞉ ஸ்தி²ரதாம்ʼ ப்ரயாதி.
யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண துஷ்டா ஸ்யாத்³விஷ்ணுவல்லபா⁴.
தஸ்யாபீ⁴ஷ்டம்ʼ த³த³த்யாஶு தம்ʼ பாலயதி புத்ரவத்.
இத³ம்ʼ ரஹஸ்யம்ʼ ஹ்ருʼத³யம்ʼ ஸர்வகாமப²லப்ரத³ம்.
ஜப꞉ பஞ்சஸஹஸ்ரம்ʼ து புரஶ்சரணமுச்யதே.
த்ரிகாலமேககாலம்ʼ வா நரோ ப⁴க்திஸமன்வித꞉.
ய꞉ படே²ச்ச்²ருʼணுயாத்³வாபி ஸ யாதி பரமாம்ʼ ஶ்ரியம்.
மஹாலக்ஷ்மீம்ʼ ஸமுத்³தி³ஶ்ய நிஶி பா⁴ர்க³வவாஸரே.
இத³ம்ʼ ஶ்ரீஹ்ருʼத³யம்ʼ ஜப்த்வா பஞ்சவாரம்ʼ த⁴னீ ப⁴வேத்.
அனேன ஹ்ருʼத³யேனான்னம்ʼ க³ர்பி⁴ண்யா அபி⁴மந்த்ரிதம்.
த³தா³தி தத்குலே புத்ரோ ஜாயதே ஶ்ரீபதி꞉ ஸ்வயம்.
நரேணாப்யத²வா நார்யா லக்ஷ்மீஹ்ருʼத³யமந்த்ரிதே .
ஜலே பீதே ச தத்³வம்ʼஶே மந்த³பா⁴க்³யோ ந ஜாயதே.
ய ஆஶ்வினே மாஸி ச ஶுக்லபக்ஷே ரமோத்ஸவே ஸந்நிஹிதே ச ப⁴க்த்யா.
படே²த்ததை²கோத்தரவாரவ்ருʼத்³த்⁴யா லபே⁴த்ஸ ஸௌவர்ணமயீம்ʼ ஸுவ்ருʼஷ்டிம்.
ய ஏகப⁴க்த்யா(அ)ன்வஹமேகவர்ஷம்ʼ விஶுத்³த⁴தீ⁴꞉ ஸப்ததிவாரஜாபீ.
ஸ மந்த³பா⁴க்³யோ(அ)பி ரமாகடாக்ஷாத் ப⁴வேத்ஸஹஸ்ராக்ஷஶதாதி⁴கஶ்ரீ꞉.
ஶ்ரீஶாங்க்⁴ரிப⁴க்திம்ʼ ஹரிதா³ஸதா³ஸ்யம்ʼ ப்ரபன்னமந்த்ரார்த²த்³ருʼடை⁴கநிஷ்டா²ம்.
கு³ரோ꞉ ஸ்ம்ருʼதிம்ʼ நிர்மலபோ³த⁴பு³த்³தி⁴ம்ʼ ப்ரதே³ஹி மாத꞉ பரமம்ʼ பத³ம்ʼ ஶ்ரீ꞉.
ப்ருʼத்²வீபதித்வம்ʼ புருஷோத்தமத்வம்ʼ விபூ⁴திவாஸம்ʼ விவிதா⁴ர்த²ஸித்³தி⁴ம்.
ஸம்பூர்ணகீர்திம்ʼ ப³ஹுவர்ஷபோ⁴க³ம்ʼ ப்ரதே³ஹி மே தே³வி புன꞉புனஸ்த்வம்.
வாதா³ர்த²ஸித்³தி⁴ம்ʼ ப³ஹுலோகவஶ்யம்ʼ வய꞉ஸ்தி²ரத்வம்ʼ லலனாஸு போ⁴க³ம்.
பௌத்ராதி³லப்³தி⁴ம்ʼ ஸகலார்த²ஸித்³தி⁴ம்ʼ ப்ரதே³ஹி மே பா⁴ர்க³வி ஜன்மஜன்மனி.
ஸுவர்ணவ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ குரு மே க்³ருʼஹே ஶ்ரீ꞉ ஸுதா⁴ன்யவ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ குரு மே க்³ருʼஹே ஶ்ரீ꞉.
கல்யாணவ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ குரு மே க்³ருʼஹே ஶ்ரீர்விபூ⁴திவ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ குரு மே க்³ருʼஹே ஶ்ரீ꞉.
வித்³யாபி⁴வ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ குரு மே ஹ்ருʼதி³ ஶ்ரீஸ்தேஜோ(அ)பி⁴வ்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ குரு மே முகே² ஶ்ரீ꞉.
அத² ஶிரோபீ³ஜம். ௐ யம்ʼ ஹம்ʼ கம்ʼ லம்ʼ பம்ʼ ஶ்ரீம்.
த்⁴யாயேல்லக்ஷ்மீம்ʼ ப்ரஹஸிதமுகீ²ம்ʼ கோடிபா³லார்கபா⁴ஸாம்ʼ
வித்³யுத்³வர்ணாம்ப³ரவரத⁴ராம்ʼ பூ⁴ஷணாட்⁴யாம்ʼ ஸுஶோபா⁴ம்.
பீ³ஜாபூரம்ʼ ஸரஸிஜயுக³ம்ʼ பி³ப்⁴ரதீம்ʼ ஸ்வர்ணபாத்ரம்ʼ
ப⁴ர்த்ரா யுக்தாம்ʼ முஹுரப⁴யதா³ம்ʼ மஹ்யமப்யச்யுதஶ்ரீ꞉.
அத² ஶ்ரீநாராயணஹ்ருʼத³யம்.
ௐ அஸ்ய ஶ்ரீநாராயணஹ்ருʼத³யஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய. பா⁴ர்க³வ-ருʼஷி꞉.
ஶ்ரீலக்ஷ்மீநாராயணோ தே³வதா. அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉. ௐ பீ³ஜம். நம꞉ ஶக்தி꞉. நாராயணாயேதி கீலகம்.
ஶ்ரீலக்ஷ்மீநாராயணப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉.
ௐ நாராயண꞉ பரம்ʼ ஜ்யோதிரித்யங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉.
ௐ நாராயண꞉ பரப்³ரஹ்மேதி தர்ஜனீப்⁴யாம்ʼ நம꞉.
ௐ நாராயண꞉ பரோ தே³வ இதி மத்⁴யமாப்⁴யாம்ʼ நம꞉.
ௐ நாராயண꞉ பரம்ʼ த்⁴யாதேத்யநாமிகாப்⁴யாம்ʼ நம꞉.
ௐ நாராயண꞉ பரம்ʼ தா⁴மேதி இதி கநிஷ்டி²காப்⁴யாம்ʼ நம꞉.
ௐ நாராயண꞉ பரோ த⁴ர்ம இதி கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉.
ௐ நாராயண꞉ பரம்ʼ ஜ்யோதிரிதி ஹ்ருʼத³யாய நம꞉.
ௐ நாராயண꞉ பரப்³ரஹ்மா இதி ஶிரஸே ஸ்வாஹா.
ௐ நாராயண꞉ பரோ தே³வ இதி ஶிகா²யை வௌஷட்.
ௐ நாராயண꞉ பரோ த்⁴யாதா இதி கவசாய ஹும்.
ௐ நாராயண꞉ பரம்ʼ தா⁴மா இதி நேத்ரத்ரயாய வௌஷட்.
ௐ நாராயண꞉ பரோ த⁴ர்ம இத்யஸ்த்ராய ப²ட்.
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉.
த்⁴யானம்-
உத்³யதா³தி³த்யஸங்காஶம்ʼ பீதவாஸஸமச்யுதம்.
ஶங்க²சக்ரக³தா³பாணிம்ʼ த்⁴யாயேல்லக்ஷ்மீபதிம்ʼ ஹரிம்.
ௐ நமோ நாராயணாய.
ௐ நாராயண꞉ பரம்ʼ ஜ்யோதிராத்மா நாராயண꞉ பர꞉.
நாராயண꞉ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே.
நாராயண꞉ பரோ தே³வோ தா³தா நாராயண꞉ பர꞉.
நாராயண꞉ பரோ த்⁴யாதா நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே.
நாராயண꞉ பரம்ʼ தா⁴ம த்⁴யானம்ʼ நாராயண꞉ பர꞉.
நாராயண பரோ த⁴ர்மோ நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே.
நாராயண꞉ பரோ வைத்³யோ வித்³யா நாராயண꞉ பர꞉.
விஶ்வம்ʼ நாராயண꞉ ஸாக்ஷாந்நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே.
நாராயணாத்³ விதி⁴ர்ஜாதோ ஜாதோ நாராயணாச்சி²வ꞉.
ஜாதோ நாராயணாதி³ந்த்³ரா நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே.
ரவிர்நாராயணஸ்தேஜ꞉ சாந்த்³ரம்ʼ நாராயணம்ʼ மஹ꞉.
வஹ்நிர்நாராயண꞉ ஸாக்ஷாத் நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே.
நாராயண உபாஸ்ய꞉ ஸ்யாத்³ கு³ருர்நாராயண꞉ பர꞉.
நாராயண꞉ பரோ போ³தோ⁴ நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே.
நாராயண꞉ ப²லம்ʼ முக்²யம்ʼ ஸித்³தி⁴ர்நாராயண꞉ ஸுக²ம்.
ஸேவ்யோ நாராயண꞉ ஶுத்³தோ⁴ நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே.
நாராயணஸ்த்வமேவாஸி த³ஹராக்²யே ஹ்ருʼதி³ ஸ்தி²த꞉.
ப்ரேரிதா ப்ரேர்யமாணானாம்ʼ த்வயா ப்ரேரிதமானஸ꞉.
த்வதா³ஜ்ஞாம்ʼ ஶிரஸா க்ருʼத்வா ஜபாமி ஜனபாவனம்.
நாமோபாஸனமார்கா³ணாம்ʼ ப⁴வப்⁴ருʼத்³ பா⁴வபோ³த⁴க꞉.
பா⁴வார்த²க்ருʼத்³ ப⁴வாதீதோ ப⁴வ ஸௌக்²யப்ரதோ³ மம .
த்வன்மாயாமோஹிதம்ʼ விஶ்வம்ʼ த்வயைவ பரிகல்பிதம்.
த்வத³தி⁴ஷ்டா²னமாத்ரேண ஸைவ ஸர்வார்த²காரிணீ.
த்வமேவ தாம்ʼ புரஸ்க்ருʼத்ய மம காமான் ஸமர்த²ய.
ந மே த்வத³ன்யஸ்த்ராதாஸ்தி த்வத³ன்யன்ன ஹி தை³வதம்.
த்வத³ன்யம்ʼ ந ஹி ஜாநாமி பாலகம்ʼ புண்யரூபகம்.
யாவத்ஸாம்ʼஸாரிகோ பா⁴வோ மனஸ்ஸ்தோ² பா⁴வனாத்மக꞉.
தாவத்ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத் ஸாத்⁴யா ஸர்வதா² ஸர்வதா³ விபோ⁴.
பாபிநாமஹமேகாக்³ரோ த³யாலூனாம்ʼ த்வமக்³ரணீ꞉.
த³யனீயோ மத³ன்யோ(அ)ஸ்தி தவ கோ(அ)த்ர ஜக³த்த்ரயே.
த்வயாப்யஹம்ʼ ந ஸ்ருʼஷ்டஶ்சேன்ன ஸ்யாத்தவ த³யாலுதா.
ஆமயோ வா ந ஸ்ருʼஷ்டஶ்சேதௌ³ஷத⁴ஸ்ய வ்ருʼதோ²த³ய꞉.
பாபஸங்க⁴பரிஶ்ராந்த꞉ பாபாத்மா பாபரூபத்⁴ருʼக்.
த்வத³ன்ய꞉ கோ(அ)த்ர பாபேப்⁴யஸ்த்ராதா மே ஜக³தீதலே.
த்வமேவ மாதா ச பிதா த்வமேவ த்வமேவ ப³ந்து⁴ஶ்ச ஸகா² த்வமேவ.
த்வமேவ வித்³யா ச கு³ருஸ்த்வமேவ த்வமேவ ஸர்வம்ʼ மம தே³வ தே³வ.
ப்ரார்த²நாத³ஶகம்ʼ சைவ மூலாஷ்டகமுதா³ஹ்ருʼதம்.
ய꞉ படே²ச்ச்²ருʼணுயாந்நித்யம்ʼ தஸ்ய லக்ஷ்மீ꞉ ஸ்தி²ரா ப⁴வேத்.
நாராயணஸ்ய ஹ்ருʼத³யம்ʼ ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத³ம்.
லக்ஷ்மீஹ்ருʼத³யகம்ʼ ஸ்தோத்ரம்ʼ யதி³ சைதத்³வினா க்ருʼதம்.
தத்ஸர்வம்ʼ நிஷ்ப²லம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ லக்ஷ்மீ꞉ க்ருத்⁴யதி ஸர்வதா³.
ஏதத்ஸங்கலிதம்ʼ ஸ்தோத்ரம்ʼ ஸர்வகர்மப²லப்ரத³ம்.
லக்ஷ்மீஹ்ருʼத³யகம்ʼ சைவ ததா² நாராயணாத்மகம்.
ஜபேத் ஸங்கலீக்ருʼத்ய ஸர்வாபீ⁴ஷ்டமவாப்னுயாத்.
நாராயணஸ்ய ஹ்ருʼத³யமாதௌ³ ஜப்த்வா தத꞉ பரம்.
லக்ஷ்மீஹ்ருʼத³யகம்ʼ ஸ்தோத்ரம்ʼ ஜபேந்நாராயணம்ʼ புன꞉.
புனர்நாராயணம்ʼ ஜப்த்வா புனர்லக்ஷ்மீக்ருʼதம்ʼ ஜபேத்.
புனர்நாராயணம்ʼ ஜாப்யம்ʼ ஸங்கலீகரணம்ʼ ப⁴வேத்.
ஏவம்ʼ மத்⁴யே த்³விவாரேண ஜபேத் ஸங்கலிதம்ʼ து தத்.
லக்ஷ்மீஹ்ருʼத³யகம்ʼ ஸ்தோத்ரம்ʼ ஸர்வகாமப்ரகாஶிதம்.
தத்³வஜ்ஜபாதி³கம்ʼ குர்யாதே³தத் ஸங்கலிதம்ʼ ஶுப⁴ம்.
ஸர்வான் காமானவாப்னோதி ஆதி⁴வ்யாதி⁴ப⁴யம்ʼ ஹரேத்.
கோ³ப்யமேதத் ஸதா³ குர்யான்ன ஸர்வத்ர ப்ரகாஶயேத்.
இதி கு³ஹ்யதமம்ʼ ஶாஸ்த்ரம்ʼ ப்ராப்தம்ʼ ப்³ரஹ்மாதி³கை꞉ புரா.
தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்னேன கோ³பயேத் ஸாத⁴யேத் ஸுதீ⁴꞉.
யத்ரைதத்புஸ்தகம்ʼ திஷ்டே²ல்லக்ஷ்மீநாராயணாத்மகம்.
பூ⁴தபைஶாசவைதாலா ந ஸ்தி²ராஸ்தத்ர ஸர்வதா³.
லக்ஷ்மீஹ்ருʼத³யகம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ விதி⁴னா ஸாத⁴யேத் ஸுதீ⁴꞉.
ப்⁴ருʼகு³வாரே ததா² ராத்ரௌ பூஜயேத் புஸ்தகத்³வயம்.
ஸர்வதா² ஸர்வதா³ ஸ்துத்யம்ʼ கோ³பயேத் ஸாத⁴யேத் ஸுதீ⁴꞉.
கோ³பனாத் ஸாத⁴னால்லோகே த⁴ன்யோ ப⁴வதி தத்த்வத꞉.
அத²ர்வணரஹஸ்யோத்தரபா⁴கே³ ஶ்ரீநாராயணஹ்ருʼத³யஸ்தோத்ரம்ʼ ஸம்பூர்ணம்.
ஶ்ரீலக்ஷ்மீநாராயண꞉ ப்ரீயதாம். ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ர்பணமஸ்து.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |